| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Ulgi i odliczenia w zeznaniu rocznym

Podatnicy, rozliczając się z uzyskanych dochodów w 2007 roku, mogą w swoich zeznaniach uwzględnić pewne ulgi i odliczenia. Konieczne jest jednak spełnienie ustawowych warunków, od których zależy skorzystanie z tych ulg, np. posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Podatnicy, składając PIT za 2007 rok, mogą w nim uwzględnić m.in. ulgę internetową, rehabilitacyjną czy przekazane darowizny. Przedstawiamy najczęściej zadawane przez podatników pytania w zakresie odliczeń podatkowych i odpowiedzi na nie w postaci interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych wraz z opiniami specjalistów.

SENTENCJA

Dla możliwości odliczenia darowizny od dochodu, gdy przedmiotem jej były pieniądze, konieczne było wykazanie dokonania wpłaty poprzez dysponowanie bankowym dowodem wpłaty dokonanej przez podatnika. Niezbędne było zatem dokonanie wpłaty w banku bezpośrednio przez darczyńcę. Nie mogło zostać uznane za należycie udokumentowane dokonanie przez skarżącego wpłaty w kasie fundacji i udokumentowanie jej w formie wydruku KP.

Wyrok NSA z 27 lutego 2007 r., niepublikowany

sygn. akt II FSK 92/06

UZASADNIENIE

Podatnik w rozliczeniu za 2002 rok wykazał odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny dokonanej przez żonę skarżącego na cele oświatowe fundacji edukacyjnej. Ponieważ darowizny tej dokonała wyłącznie żona podatnika, organy podatkowe uznały, że podatnikowi nie przysługiwała możliwość skorzystania z jej odliczenia od uzyskanego w 2002 roku dochodu. Organy podatkowe ustaliły ponadto, że podatnik nie udokumentował wpłaty na rzecz fundacji kultury regionalnej, bo nie spełnił przesłanek należytego udokumentowania darowizny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację organom podatkowym. Również Naczelny Sąd Administracyjny nie uznał racji podatnika. Jak zauważył NSA, w ocenie skarżącego sąd błędnie przyjął, że dla możliwości odliczenia darowizny od dochodu, gdy jej przedmiotem były pieniądze, konieczne było dysponowanie bankowym dowodem wpłaty dokonanej osobiście przez podatnika. Chodziło o sytuację, gdy kwota darowizny została wpłacona na rachunek bankowy obdarowanego w sposób pośredni poprzez wpłatę dokonaną przez skarżącego w kasie fundacji, a następnie przekazanie przez obdarowanego tej kwoty darowizny na własny rachunek bankowy. W ocenie NSA zarzut ten jest bezpodstawny. Podatnik nie kwestionuje w żaden sposób ustalonego przez organy podatkowe, a następnie zaakceptowanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanu faktycznego sprawy.

Jak podkreślił sąd, stosownie do art. 26 ust. 7 ustawy podatkowej w brzmieniu obowiązującym w roku 2002 wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 omawianego przepisu ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Jeżeli natomiast przedmiotem darowizny były pieniądze, wysokość wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Właściwym tym samym dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny pieniężnej uprawniającym do skorzystania z ulgi w brzmieniu obowiązującym w roku 2002 był w ocenie NSA bankowy dowód wpłaty dokonanej osobiście przez podatnika. Jak wyjaśnił sąd, co prawda zgodnie z procedurą podatkową poszczególnym dowodom nie przypisuje się określonej mocy dowodowej. Jednak przepisy szczególne prawa podatkowego, w tym art. 26 ust. 7 i art. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dla wywołania określonych skutków materialno-prawnych wskazują na konieczność zachowania określonej formy, jak również sposobu dokumentowania ponoszonych wydatków oraz dokonywania czynności faktycznych. Taką formą właściwą dla udokumentowania darowizny pieniężnej, wynikającą z art. 26 ust. 7 ustawy podatkowej, uprawniającą do dokonania stosownych odliczeń, jest jedynie bankowy dowód wpłaty dokonanej przez darczyńcę. Sąd pierwszej instancji słusznie więc zauważył, że skarżący niewłaściwie dokonał w 2002 roku odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny wpłaconej do kasy obdarowanej fundacji. Nie spełnił bowiem przesłanki należytego udokumentowania darowizny, której przedmiotem były pieniądze. Dla możliwości odliczenia darowizny od dochodu, gdy przedmiotem jej były pieniądze, konieczne było wykazanie dokonania wpłaty poprzez dysponowanie bankowym dowodem wpłaty dokonanej przez podatnika. Niezbędne było zatem dokonanie wpłaty w banku bezpośrednio przez darczyńcę. Nie mogło natomiast zostać uznane za należycie udokumentowane dokonanie przez skarżącego wpłaty w kasie fundacji i udokumentowanie jej w formie wydruku KP.OPINIA


Adam mariuk

doradca podatkowy, Deloitte

 

Komentowany przepis ustanawia wymóg udokumentowania poniesionej darowizny dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Jak się wydaje, powodem jego wprowadzenia było dążenie do uszczelnienia systemu odliczeń i ulg poprzez eliminację darowizn, które były dokumentowane w sposób odmienny od wpłaty na rachunek bankowy. Warto zauważyć, że minister finansów w jednym ze swoich pism uznał, iż użyte przez ustawodawcę pojęcie dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem rozmaite formy dowodzenia wpłat na rachunek bankowy. Dlatego też wszelkie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny, jak również, na jaki cel ją przekazano, będą stanowiły dla darczyńcy dowód, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie. Te właśnie warunki powinny być spełnione, aby można było skorzystać z odliczenia darowizny.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK