| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Wszystko o wystawianiu faktur VAT w 2011 r.

Jednym z obowiązków podatników VAT jest, co do zasady, wystawianie faktur. Realizacja tego obowiązku stwarza podatnikom wiele problemów, gdyż przepisy VAT rozróżniają wiele rodzajów faktur oraz różne terminy ich wystawiania. Wątpliwości budzi również wymagana przepisami treść faktur. Znajomość zasad prawidłowego wystawiania faktur jest niezmiernie ważna dla sprzedawców, gdyż wadliwe wystawianie faktur grozi pociągnięciem do odpowiedzialności karnej skarbowej. Również nabywcy powinni wiedzieć, jaką treść muszą zawierać otrzymywane przez nich faktury, gdyż błędnie wystawione faktury VAT mogą nie pozwalać na odliczenie podatku na nich naliczonego.

9.2. Faktury zaliczkowe a faktury ostateczne

W związku z wydaniem towaru czy wykonaniem usługi podatnicy są zobowiązani, co do zasady, do wystawiania faktur potwierdzających ten fakt. Wystawianie faktur zaliczkowych może wyłączyć ten obowiązek. Dzieje się tak, jeżeli faktura lub faktury zaliczkowe obejmują całą cenę brutto (zob. § 10 ust. 6 rozporządzenia o fakturach).

Kwestią sporną jest, czy podatnicy otrzymujący zaliczki obejmujące całą cenę mogą – mimo braku obowiązku – dobrowolnie wystawiać faktury końcowe. Zdaniem organów podatkowych – nie.

(Jeżeli faktury zaliczkowe – przyp. autora) obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury w terminie określonym w § 13 (obecnie w § 9 – przyp. autora), należy rozumieć w ten sposób, że nie ma on prawa do wystawienia kolejnej faktury VAT ani w terminie 7 dni od daty dokonania dostawy każdej kolejnej partii towaru, ani w innym dowolnym terminie (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 stycznia 2009 r., sygn. ILPP1/443-1069/08-2/AI)

Jeżeli faktura lub faktury zaliczkowe nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę na zasadach ogólnych (fakturę ostateczną), z tym że sumę wartości towarów (usług) wykazaną w fakturze ostatecznej pomniejsza o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności. Taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (zob. § 10 ust. 5 rozporządzenia o fakturach).

10. Dokumenty uważane za faktury

Za faktury uznaje się również niektóre dokumenty niebędące w istocie fakturami (co oznacza m.in., że jeśli zawierają one podatek, podatek ten powiększa kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu. Z § 17 i 18 rozporządzenia o fakturach wynika, że za faktury uznaje się:

• bilety jednorazowe uprawniające do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km, wydawane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, jeżeli zawierają następujące dane:

– nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

– numer i datę wystawienia biletu,

– informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

– kwotę należności wraz z podatkiem,

– kwotę podatku;

• dokumenty dotyczące usług bankowych i ubezpieczeniowych zwolnionych z podatku, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane:

– określenie usługodawcy i usługobiorcy,

– numer kolejny i datę ich wystawienia,

– nazwę usługi,

– kwotę, której dotyczy dokument,

• dowody zapłaty za przejazdy autostradami płatnymi, jeżeli zawierają następujące dane:

– nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy,

– numer kolejny i datę wystawienia,

– informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za przejazd którą pobierana jest opłata,

– kwotę należności wraz z podatkiem,

– kwotę podatku,

• rachunki, o których mowa w art. 87–88 ordynacji podatkowej, wystawiane przez podatników innych niż podatnicy VAT czynni, w szczególności podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego oraz wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z podatku,

• dokumenty VAT (w tym noty kredytowe VAT, które uważa się za faktury korygujące – zob. § 18 ust. 2 rozporządzenia o fakturach) dotyczące usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, wystawiane za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jeżeli zawierają co najmniej następujące dane:

– określenie usługobiorcy i usługodawcy,

– informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy,

– datę wystawienia,

– informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

– stawkę podatku,

– kwotę podlegającą opodatkowaniu bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),

– łączną kwotę należności wraz z podatkiem,

– kwotę podatku.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »