| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

Jednak nie wszystkie urzędy podchodzą tak korzystnie do tej kwestii. Przykładowo, w piśmie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z 16 marca 2004 r. (nr PB2/415-9/04) stwierdzono, że przekazanie pracownikom salonów komputerowych odzieży wyposażonej w charakterystyczne cechy firmy (np. barwa, logo) stanowi dla nich przychód.
1.18.1. Przekazanie stroju służbowego a składki ZUS
Identyczne brzmienie jak art. 21 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. A zatem świadczenie, o którym mowa w tych przepisach, nie stanowi także podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wyżej przedstawione rozważania dotyczące ubioru służbowego – z uwagi na identyczne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 10 i § 2 ust. 1 pkt 10 – można również odnieść do składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
2. Zwolnienia przedmiotowe w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
2.1. Odszkodowania
Dłużnik ponosi odpowiedzialność wobec wierzyciela zarówno w przypadku, gdy nie wykona umowy, jak i wówczas, gdy wykona ją nienależycie. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wierzyciel poniesie szkodę, może wystąpić z roszczeniem o jej naprawienie. Jeżeli dłużnik ponosi odpowiedzialność kontraktową, odpowiada według reguł wyznaczonych w art. 471 k.c., zgodnie z którym „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Przesłanki odpowiedzialności są więc następujące: szkoda; zdarzenie, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania); wina dłużnika (obowiązuje tu zasada domniemania winy) oraz związek przyczynowy pomiędzy danym zdarzeniem a szkodą.

Regułą jest, że odszkodowanie obejmuje pełną szkodę, jednak strony mogą w umowie inaczej określić odpowiedzialność odszkodowawczą dłużnika. Pełna szkoda obejmuje zarówno poniesioną rzeczywistą stratę, jak i spodziewany, a nieosiągnięty zysk.

Jak orzekł WSA w wyroku z 27 stycznia 2004 r., sygn. akt III SA 1059/02, w prawie podatkowym obowiązuje jednak inne rozumienie szkody niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono jedynie szkodę rzeczywistą, a nie utracone korzyści. W wyroku z 27 sierpnia 2003 r., sygn. akt III SA 2661/01, NSA uznał, że do powstania obowiązku zapłaty odszkodowania niezbędne jest zaistnienie wymogów ustawowych niezależnych od woli stron. Przede wszystkim musi więc zaistnieć zdarzenie kreujące obowiązek odszkodowawczy, tzn. albo czyn niedozwolony, albo niewykonanie zobowiązania. Umowa w takich przypadkach może co najwyżej umocnić istniejące zobowiązanie lub skonkretyzować jego wysokość.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »