| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Przychody zwolnione od podatku

Przychody zwolnione od podatku

W katalogu zwolnień istotne miejsce zajmują nieopodatkowane świadczenia na rzecz pracowników. Wprawdzie ustawodawca coraz bardziej ogranicza ich krąg, ale dobrze skonstruowany pakiet wynagrodzeń ciągle może przynieść znaczne oszczędności podatkowe. Część zwolnień została określona w samej ustawie, jednak znaczna ilość korzystnych rozwiązań wynika z przyjętych w danej firmie metod "premiowania" pracowników i sposobów ich rozliczania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze świadczenia pracownicze ze wskazaniem, w jakich sytuacjach nie będą one zwiększały przychodu podatkowego.

W piśmie z 4 lutego 2005 r., nr PB-3/005-1-105/04, Izba Skarbowa w Bydgoszczy, odpowiadając na pytanie, czy otrzymane na mocy ugody sądowej odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych – uznała, że nie podlega. Problem jest o tyle skomplikowany, że w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o p.d.o.f., określającym odrębne zwolnienie dla odszkodowań, ustawodawca zwolnił od podatku inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej. Izba skarbowa porównała te dwa przepisy: Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy zwolnione od opodatkowania są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.
Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy zwolnione od opodatkowania są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:
otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Analizując treść powyższych przepisów należy podkreślić, iż art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy dotyczy odszkodowań innych niż m.in. te wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy. A zatem przedmiotowy przepis nie dotyczy odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
W świetle natomiast art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych nie korzystają kwoty odszkodowań, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw – otrzymane m.in. na mocy zawartych ugód.
Przechodząc na grunt prawa pracy, trzeba wskazać, iż w świetle art. 56 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.zm.) pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie. Wysokość odszkodowania określa art. 58 kodeksu pracy. Zgodnie z jego brzmieniem odszkodowanie, o którym mowa w art. 56, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli rozwiązano umowę o pracę, zawartą na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »