reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Odliczanie kosztów na podstawie duplikatu faktury

Aktualizacja: 16.11.2004

W połowie roku dostaliśmy duplikat faktury za usługi ochrony świadczone dla naszej spółki z o.o. w roku poprzednim (faktura oryginalna z niewiadomych względów nigdy do nas nie dotarła). Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku bieżącego wydatki wynikające z tego duplikatu? »

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od sprzedaży samochodów

Aktualizacja: 16.11.2004

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie odsprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w akcyzie od sprzedaży takich samochodów? W jakiej wysokości powinienem wykazać kwotę akcyzy na fakturze od odsprzedaży samochodu oraz czy istnieje możliwość pomniejszenia akcyzy w deklaracji AKC-3 o kwotę akcyzy zapłaconą w deklaracji AKC-U? »

Czy zwrot kosztów używania samochodu prywatnego przez wolontariusza stanowi koszt uzyskania przychodu

Aktualizacja: 16.11.2004

Prezes naszego stowarzyszenia pracuje jako wolontariusz. Czy może on otrzymywać zwrot kosztów za wykorzystywanie swego samochodu (jazdy lokalne) do celów stowarzyszenia? Jeśli zwrot kosztów następuje w oparciu o kartę przebiegu pojazdu, to czy będą one dla stowarzyszenia kosztami uzyskania przychodu? Jak wygląda w takim przypadku sprawa podatku od osób fizycznych? Czy jeżeli nie pobiera wynagrodzenia za wykonywaną pracę, to jest pracownikiem? Czy też jako "niepracownik" zobowiązany jest gromadzić dokumenty (jakie?) potwierdzające ponoszenie wydatków związanych z eksploatacją pojazdu? »

Zmiana stawki amortyzacji

Aktualizacja: 16.11.2004

Rozpocząłem amortyzację budynku użytkowego według stawki podstawowej 2,5 proc., później jednak dowiedziałem się, że odpisy mogą być wyższe, ponieważ budynek ma już 10 lat. W związku z tym podwyższyłem stawkę amortyzacji. Czy jest to zgodne z przepisami? »

Obliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Aktualizacja: 16.11.2004

Jak powinien zostać obliczony zryczałtowany podatek z tytułu robót budowlanych? Czy powinno to nastąpić w taki sposób: (przychód - składki na ubezpieczenia społeczne) x 5,5% - składka na ubezpieczenie zdrowotne = podatek do zapłaty? »

Obowiązek uiszczenia zaliczki za grudzień przy opodatkowaniu podatkiem liniowym

Aktualizacja: 16.11.2004

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy i w jakiej wysokości powinienem uiścić z tego tytułu zaliczkę za grudzień? »

Jak należy udokumentować przeniesienie praw autorskich

Aktualizacja: 09.11.2004

Jak udokumentować przeniesienie praw autorskich w przypadku rozliczenia umowy o dzieło? Niektóre dostępne formularze umowy o dzieło zalecają załączenie wniosku o uznanie praw autorskich. Czy zapis w umowie mówiący o tym, że jej przedmiot objęty jest przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wraz z przejściem własności dzieła nastąpi przeniesienie praw autorskich do niego, nie jest wystarczającym elementem rozliczenia? »

Jak potraktować koszty i przychody z tytułu użytkowania przedsiębiorstwa w przypadku braku umowy dzierżawy

Aktualizacja: 09.11.2004

Spółka z o.o. zawarła w 2004 r. przedwstępną umowę na zakup przedsiębiorstwa. Docelowa umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta dopiero w roku 2005. Na okres od umowy przedwstępnej do umowy ostatecznej zostanie zawarta umowa dzierżawy. Czy gdyby nie zawarto umowy dzierżawy, to protokół przekazania przedsiębiorstwa (po zawarciu umowy przedwstępnej) będzie podstawą do zakwalifikowania kosztów jego prowadzenia w koszty działalności spółki, a przychodów z tej działalności - do jej przychodów? »

Jak rozliczyć kontrakt budowlany

Aktualizacja: 15.11.2004

Spółka z o.o. podpisała kontrakt o wartości 4 000 000 zł na roboty budowlano-montażowe (wraz z projektem) z terminem realizacji do końca kwietnia 2005 r. W październiku 2004 r. pobrała zaliczkę w wysokości 1 000 000 zł oraz poniosła koszty związane z zakupem części do realizacji kontraktu na około 60 000 zł. W umowie nie jest wspomniane, iż prace będą odbierane etapami i tak też fakturowane.Odprowadzono VAT należny na podstawie faktury VAT dokumentującej pobranie zaliczki. Do podatku CIT nie zaliczono przychodu. W którym momencie należy ująć do podatku CIT pobraną zaliczkę oraz czy można odliczać od podatku poniesione koszty w 2004 r., czy należy je ująć dopiero w 2005 r., kiedy zostanie wystawiona całkowita faktura VAT rozliczająca usługę? Czy gdyby fakturowanie było cząstkowe, to można by odliczać koszty od podatku? »

Czy dom nabyty przez żonę przed ślubem może zostać obciążony zaległościami podatkowymi męża

Aktualizacja: 09.11.2004

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Mamy z żoną wspólnotę majątkową, ale żona jest właścicielem domu, który nabyła w drodze darowizny przed wstąpieniem w związek małżeński. Uważam, że jest to jej majątek odrębny. Czy istnieje ryzyko, że w razie utraty przeze mnie wypłacalności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wierzyciele (fiskus lub kontrahenci) będą zaspokajani z majątku odrębnego żony (np. ze wspomnianego domu)? Jakie są zasady obciążenia majątku żony moimi zaległościami podatkowymi? »

VAT w pytaniach i odpowiedziach

Aktualizacja: 09.11.2004

Stacje sanitarno-epidemiologiczne są jednostkami budżetowymi. Oprócz badań i innych czynności wykonywanych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzą ośrodek specjalny przeznaczony do przeprowadzania badań laboratoryjnych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Proszę o odpowiedź na pytanie: Czy rachunki wystawiane za ww. badania wykonywane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (zlecenia) powinny być opodatkowane podatkiem VAT? »

Kiedy należy wykazać przychód z faktury korygującej

Aktualizacja: 09.11.2004

W sierpniu br. wystawiliśmy kontrahentowi fakturę, pomyłkowo zaniżając cenę towaru. We wrześniu zauważyliśmy błąd i wystawiliśmy fakturę korygującą z podwyższoną ceną. W którym miesiącu należy wykazać przychód - w sierpniu poprzez korektę deklaracji PIT-5, czy we wrześniu - w dniu wystawienia faktury korygującej? Jak powinien wyglądać zapis w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, a jak postąpić z VAT? »

Kiedy rozliczyć nadpłacone składki ZUS

Aktualizacja: 09.11.2004

W wyniku kontroli ZUS stwierdzono, że niepotrzebnie odprowadziliśmy składki ZUS od odprawy wypłaconej pracownikowi w kwietniu 2003 r. O nadpłaconą kwotę pomniejszyliśmy składkę w bieżącym miesiącu rozliczeniowym. Dokonaliśmy również korekty deklaracji za kwiecień 2003 r. Kiedy powinniśmy prawidłowo zmniejszyć wymienioną nadpłatę w księdze przychodów i rozchodów? Czy w miesiącu, kiedy została zmniejszona opłata składki ZUS, czy też dokonać korekty kwietnia 2003 r.? »

Czy odszkodowanie za wadliwe płyty chodnikowe jest kosztem podatkowym

Aktualizacja: 09.11.2004

Jestem właścicielem firmy zajmującej się m.in. produkcją ozdobnych płyt chodnikowych. Moimi klientami są głównie zarządcy dróg publicznych oraz samorządy. Jedna z partii dostarczonych przeze mnie płytek okazała się wadliwa. Przegrałem przed sądem proces wytoczony przez klienta i jestem zobowiązany do zwrotu klientowi 45 000 zł. W skład tej kwoty wchodzą zwrot wartości oraz koszt wymiany na nowe już ułożonych płytek chodników, które popękały. Czy zapłacone 45 000 zł będzie dla mnie kosztem uzyskania przychodu? »

Jak amortyzować cyfrowy aparat fotograficzny

Aktualizacja: 09.11.2004

Do jakiej grupy środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) należy zaliczyć aparat fotograficzny cyfrowy o symbolu PKWiU 33.40.33 - poz. 115-130? Wartość netto aparatu - 5500 zł. Aparat wykonuje profesjonalne zdjęcia o wysokiej rozdzielczości oraz nagrywa kilkunastominutowe sekwencje wideo. Czy do aparatu, użytkowanego w agencji reklamowej, można zastosować współczynnik 2,0 dla środków poddanych szybkiemu postępowi technicznemu? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

UNIT4 POLSKA sp. z o.o.

ekspert z zakresu HRM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama