| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu podatkowym

Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu podatkowym

W wyniku pogorszenia się mojej sytuacji finansowej byłem zmuszony wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym za 2004 rok. Nie znając procedur w tej sprawie, ustanowiłem pełnomocnika, który złożył w urzędzie skarbowym odpowiedni wniosek. Zamiast decyzji w przedmiotowej sprawie, urząd skarbowy wezwał mnie niezwłocznie do przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa dla ustanowionego przeze mnie zastępcy procesowego. Czy urząd skarbowy postąpił słusznie i czy miał do tego prawo?

Zgodnie z art. 168 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), podanie (np. wniosek lub żądanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej) powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych. Ponadto ustawodawca określił, iż w przypadku gdy podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy). W powyższym przypadku organ podatkowy wydaje postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, na które przysługuje zażalenie (art. 169 § 4 ustawy).
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz sytuację, gdy strona postępowania podatkowego jest reprezentowana przez pełnomocnika (który wnosi do organu podatkowego wniosek lub żądanie w sprawie umorzenia zaległości podatkowej), należy przypomnieć, iż na pełnomocniku strony postępowania podatkowego ciąży obowiązek przedłożenia organowi podatkowemu dokumentu pełnomocnictwa. Obowiązek ten wynika z art. 137 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Dlatego też w przypadku, gdy pełnomocnik strony wnosi do organu podatkowego podanie, to równocześnie z tym podaniem obowiązany jest przedłożyć dokument pełnomocnictwa.
Należy ponadto zwrócić uwagę na zapis art. 168 § 2 ustawy, w którym ustawodawca stanowi o „czynieniu zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych”. Takim przepisem szczególnym, ze względu na fakt ustanowienia w danej sprawie pełnomocnika, jest przepis art. 137 § 2 oraz przepis art. 137 § 3 powołanej ustawy. Pierwszy z nich stanowi o dwóch sposobach ustanawiania pełnomocnika (tj. w formie pisemnej lub w formie zgłoszenia tego faktu do protokołu), natomiast drugi z nich nakłada na pełnomocnika obowiązek dołączenia do akt sprawy oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa. Dlatego też w przypadku, gdy pełnomocnik strony wnosi podanie do organu podatkowego i tym samym wybiera pisemną formę załatwiania spraw, to tym samym jest obowiązany do przedłożenia, wraz z wnoszonym podaniem, dokumentu pełnomocnictwa. Należy ponadto zauważyć, iż zgodnie z istniejącą w prawie polskim konstrukcją przedstawicielstwa, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego, natomiast organ podatkowy, do którego wpłynęło podanie (i który powinien być świadomy powyższych rozwiązań), jest z urzędu obowiązany do czuwania nad tym, aby prawa strony postępowania podatkowego były należycie respektowane.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK