REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak wykazać w księgach rachunkowych roczne premie wypłacane w następnym roku obrotowym

Jak należy prawidłowo ująć w księgach rachunkowych premie roczne wraz z narzutami, które będą wypłacone w następnym roku obrotowym? Czy należy je wykazać jako bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów, czy jako rezerwy celowe, tj. rezerwy na świadczenia pracownicze? Jakie skutki podatkowe rodzi ujęcie tych premii w księgach rachunkowych w jednym roku, a wypłaty w roku następnym? Jeżeli firma nie ma obowiązku tworzenia rezerw na odroczony podatek, to czy nadal może korzystać ze zwolnienia? Jak należy udokumentować te operacje?
RADA
Premie roczne wraz z narzutami, których wypłata nastąpi w następnym roku obrotowym, kwalifikuje się jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Z podatkowego punktu widzenia należy pamiętać o tym, że – zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – kosztami uzyskania przychodów są tylko wynagrodzenia rzeczywiście wypłacone. Z tego zaś wynika, że zarachowane premie roczne, wraz ze wszystkimi narzutami, staną się kosztem podatkowym dopiero w roku, w którym zostaną wypłacone. Co prawda, z tego tytułu powstają tzw. różnice przejściowe – jeżeli jednak nie zniekształca to rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, może ona nie tworzyć rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

UZASADNIENIE
Jednostka gospodarcza powinna ujmować w księgach rachunkowych przychody i koszty zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości.
Zasada memoriałowa określa, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego – niezależnie od terminu ich zapłaty.
Oznacza to, że np. należne pracownikom premie za 2005 r. – mimo że mają być wypłacone w następnym roku (tj. w 2006 r.) – podlegają zarachowaniu do kosztów w roku, którego dotyczą.
Pochodną zasady memoriałowej jest zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, która stanowi, że w celu zapewnienia współmierności przychodów i kosztów, do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. W efekcie otrzymujemy rzeczywiste dane dotyczące określonego okresu sprawozdawczego (miesiąca, roku).
W pytaniu pojawiają się pojęcia: „bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” oraz „rezerwy na zobowiązania”. Pojęcia te nie są tożsame. Ustawa o rachunkowości dokładnie określa, kiedy należy dokonać biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, a kiedy utworzyć rezerwę na przyszłe zobowiązania.
Rezerwy na zobowiązania tworzy się na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. Są to więc oszacowane zobowiązania, których wysokość i/lub termin zapłaty nie są pewne.
Natomiast biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Można ściśle – lub przynajmniej z dużą dokładnością – ustalić ich wysokość. Przy czym stopień prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych wydatków wynosi 100%.
UWAGA!
Jeśli koszty (w danym przypadku: wysokość premii) są znane co do rodzaju i kwoty oraz dotyczą określonego roku obrachunkowego, to bardziej zasadne jest odniesienie ich na konto biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości rezerwy wykazywane w pasywach bilansu w pozycji B.I.2 „Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne” tworzy się na świadczenia emerytalne oraz m.in. na następujące krótkoterminowe świadczenia pracownicze:
• płatne urlopy wypoczynkowe,
• wypłaty i premie z zysku podlegające wypłacie w ciągu 12 miesięcy do końca okresu sprawozdawczego.

Przykład
Zakładając, że wysokość premii za 2005 r. jest znana oraz że dokument źródłowy (uchwała wspólników i/lub lista wypłat premii rocznych) wpłynie do jednostki w okresie umożliwiającym ujęcie kosztów w księgach roku, którego dotyczy, to obciążenie kosztów z tytułu premii może nastąpić w wyniku wystawienia dowodu wewnętrznego „PK” (polecenie księgowania):
1. Ewidencja w księgach 2005 r.
Utworzenie rezerwy na przewidywane koszty związane z roczną premią pracowników, łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika składek:
Wn konto „Rozliczenie kosztów” (wpływają na wynik finansowy 2005 r.),
Ma konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
– w analityce: „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – rezerwa na premie roczne pracowników oraz rezerwa na składki na ubezpieczenie społeczne”.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

2. Ewidencja w księgach 2006 r.
Zarachowanie rzeczywiście poniesionych kosztów wynikających z listy wypłat premii:
Wn konto „Koszty rodzajowe” (konto „Wynagrodzenie” i konto „Ubezpieczenie społeczne”),
Ma konto „Rozrachunki z pracownikami”,
Ma konto „Rozrachunki publicznoprawne”
– w analityce: „Rozrachunki z ZUS”.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Rozliczenie rezerwy:
Wn konto „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”,
– w analityce: „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – rezerwa na premie roczne pracowników oraz rezerwa na składki na ubezpieczenie społeczne”,
Ma konto „Rozliczenie kosztów”.
Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kwestię zaliczenia tych kosztów do poszczególnych okresów podatkowych regulują postanowienia art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do tego przepisu koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. potrącalne są także koszty uzyskania przychodów poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, ale dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.
Jednak na podstawie art. 16 ust. 57 i art. 16 ust. 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, warunkiem zaliczenia wydatków z tytułu premii oraz składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, do kosztów uzyskania przychodów – jest ich faktyczna wypłata.
Wystąpi tu więc sytuacja, w której nie było możliwości zarachowania kwot dodatkowego wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego. Dlatego zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 updop podatnik powinien roczne wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tego roku, w którym zostały one faktycznie zapłacone (tj. do roku następnego).
Natomiast zasady ustalania odroczonego podatku są dość skomplikowane i zwiększają pracochłonność ewidencji księgowej.
UWAGA!
W myśl art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi corocznego badania i ogłaszania, mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku, jeżeli nie zniekształca to obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.
W konsekwencji odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku można uznać za zasadne, jeżeli różnica między wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania – po wyeliminowaniu tzw. trwałych różnic – jest nieznaczna.
Rezygnacja z ujmowania odroczonego podatku powinna być zapisana w dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości, zatwierdzona przez kierownika jednostki i ujawniona we wprowadzeniu do sprawozdania.

Urszula Kucypera
główna księgowa

• art. 6 ust. 1–2, art. 35d ust. 1 pkt 1, art. 39 ust. 2, art. 37 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości – j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252
• art. 15 ust. 4, art. 16 ust. 57 i 57a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zrozumieć startupy: 3 błędy, które trzeba naprawić, by odblokować innowacyjność

  To nie granty pozwalają przyciągać najlepsze startupy do Polski – przyciągają „grant turystów”. Wokół startupów wciąż jest wiele niezrozumienia. Traktujemy je jako projekty technologiczne, albo oczekujemy, że będą zatrudniać jak korporacje. Zdaniem założyciela Maverick Nation, dopóki nie nauczymy się, na czym polega ich wartość, nie zbudujemy prawdziwej innowacyjności.

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  WIBOR konsekwentnie w dół a za nim spadają raty kredytów. Rynek już wie co zrobi RPP w październiku 2023 r.?

  Kredytobiorcy mający kredyty w złotówkach oparte o WIBOR 3M mogą dziś spodziewać się spadku raty o około 8-10%. A to dlatego, że WIBOR zdążył już spaść nie tylko po wrześniowym cięciu stóp, ale też w oczekiwaniu na kolejny ruch w dół w październiku 2023 roku. Aktualne notowania sugerują, że rynek jest pewien cięcia stóp procentowych w październiku  o 25 punktów bazowych, a nie wykluczony jest ruch w dół o 50 punktów. 

  Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2023 - z 3 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 3 października 2023 roku. NBP nr 191/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6147 zł.

  Od jakiej kwoty pełna księgowość w 2024 roku?

  Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2024 roku zależy od limitu przychodów za rok obecny. Konieczność prowadzenia ksiąg powstanie po przekroczeniu kwoty 9 218 200 zł. Zdecydował o tym kurs euro z 2 października br.

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024 - limity, stawki, najem prywatny

  Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2024 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2024 roku?

  PKPiR 2024 (podatkowa księga przychodów i rozchodów) - limit przychodów. Które przychody trzeba uwzględnić licząc limit?

  PKPiR 2024 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2024 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2023 r. uzyskał mniej niż 9.218.200,- zł (2.000.000,- euro x 4,6091 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Średni kurs euro w NBP wyniósł 2 października 2023 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,6091 zł.

  MF: 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku na OPP

  Polacy przekazali w tym roku organizacjom pożytku publicznego (OPP) 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za ubiegły rok; OPP otrzymały 416 mln zł więcej niż rok temu - poinformowało Ministerstwo Finansów. Dodano, że 1,5 proc. podatku przekazało 12,7 mln podatników, o 3,2 mln mniej niż w roku ubiegłym. Najmniejsza przekazana kwota dla OPP wyniosła 1,20 zł, a przeciętna 121 zł.

  MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

  Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

  Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

  W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

  REKLAMA