Kategorie

Jak ewidencjonować zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości z tytułu podatku dochodowego

W efekcie przeprowadzonej we wrześniu 2006 r. kontroli podatkowej spółka otrzymała decyzję określającą zaległość wraz z odsetkami w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. Jednocześnie ze złożonej w tym samym miesiącu deklaracji VAT za sierpień 2006 r. wynikała kwota zwrotu podatku.

Czy można złożyć wniosek o zaliczenie kwoty tego zwrotu na poczet zobowiązania w podatku dochodowym? W jaki sposób należy ująć te operacje w księgach rachunkowych spółki?


RADA


Kwota zwrotu VAT z dniem złożenia deklaracji zostanie z urzędu zaliczona na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych. Nie ma potrzeby składania żadnego wniosku w tej sprawie. Dalszy sposób postępowania zależy od tego, czy kwota zwrotu VAT przewyższa kwotę zaległości, czy też nie wystarcza na jej pokrycie. Szczegóły w uzasadnieniu.


UZASADNIENIE

Reklama


Zagadnienie dotyczące zaliczania nadpłat na poczet zaległości oraz przyszłych zobowiązań podatkowych zostało uregulowane w art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej. Stosownie do zapisów tego artykułu nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W razie ich braku podlegają zaś zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na przyszłe zobowiązania podatkowe.


Natomiast zgodnie z art. 76b Ordynacji podatkowej przepis art. 76 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku, z tym że jego zaliczenie na poczet zaległości oraz bieżących zobowiązań podatnika następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku.


WAŻNE!
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowych następuje z urzędu, z dniem złożenia deklaracji VAT z wykazaną kwotą zwrotu.
Należy wiedzieć, że w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie (art. 76a § 1 o.p.).


Odnosząc przedstawione uregulowania do stanu faktycznego z pytania, należy stwierdzić, że zwrot VAT, wynikający ze złożonej przez podatnika deklaracji, zostanie z urzędu zaliczony na poczet zaległości wraz z odsetkami z dniem złożenia deklaracji VAT. Nie jest to w żaden sposób uwarunkowane złożeniem przez podatnika wspomnianego w pytaniu wniosku.


Dalszy sposób postępowania uzależniony jest od tego, czy kwota zwrotu VAT przewyższa kwotę zaległości, czy też nie wystarcza na jej pokrycie.

Kwota zwrotu niższa od kwoty zaległości


W sytuacji, w której kwota zwrotu będzie niższa od kwoty zaległości określonej w decyzji, zastosowanie będzie miał art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z zapisem tego artykułu, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. W tym przypadku spółka zobowiązana jest do uregulowania pozostałej kwoty zaległości z odsetkami.


Kwota zwrotu wyższa od kwoty zaległości

Reklama


Natomiast w sytuacji, w której kwota zwrotu VAT będzie wyższa od kwoty zaległości, podatnik ma prawo złożyć wniosek o zaliczenie pozostałej części kwoty zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik nie złoży takiego wniosku, kwota ta z urzędu zostanie zwrócona na jego rachunek bankowy.


WAŻNE!
Warto zaznaczyć, że złożenie wniosku o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych umożliwia podatnikom szybsze odzyskanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jest to szczególnie istotne dla firm, dla których ustawowy termin zwrotu podatku wynosi 180 dni.


PRZYKŁAD


20 września 2006 r. spółka otrzymała decyzję określającą zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. w wysokości 13 000 zł wraz z odsetkami, które na dzień wydania decyzji określono w wysokości 1500 zł. Jednocześnie z deklaracji VAT-7 za sierpień 2006 r., złożonej w urzędzie 22 września, wynika kwota podatku do zwrotu w terminie 60 dni w wysokości 20 000 zł. Z dniem złożenia deklaracji VAT-7 urząd dokonał zarachowania części kwoty wykazanego w niej zwrotu na poczet zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Pozostałą kwotę zwrotu spółka otrzymała na rachunek bankowy w terminie 60 dni od złożenia deklaracji.


Wariant 1 - zakładający, że pomiędzy dniem wydania decyzji określającej zaległość z odsetkami a dniem ich zapłaty nie upłynął czas, w trakcie którego kwota odsetek mogłaby wzrosnąć, zaś kwota zobowiązania z tytułu podatku dochodowego została uznana za błąd podstawowy.


1. Decyzja określająca zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych
  Wn konto 821 „Rozliczenie wyniku finansowego” 14 500 zł
  Ma konto 225 „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” 14 500 zł

2. Zarachowanie części kwoty zwrotu VAT (figurującej jako saldo debetowe na koncie 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT”) na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych
  Wn konto 225 „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” 14 500 zł
  Ma konto 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT” 14 500 zł

3. Zwrot pozostałej kwoty nadwyżki VAT na rachunek spółki
  Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 5 500 zł
  Ma konto 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT” 5 500 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Wariant 2
- zakładający, że pomiędzy dniem wydania decyzji określającej zaległość z odsetkami a dniem ich zapłaty upłynął czas, w trakcie którego kwota odsetek wzrosła (w postanowieniu o zaliczeniu nadpłaty wynikają odsetki w wysokości 14 700 zł), zaś kwota zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nie została uznana za błąd podstawowy


1. Decyzja określająca zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych
  Wn konto 870 „Podatek dochodowy” 13 000 zł
  Wn konto 751 „Koszty finansowe” (są to koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów) 1 500 zł
  Ma konto 225 „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” 14 500 zł

2. Kwota odsetek powstałych pomiędzy dniem wydania decyzji a dniem zarachowania nadpłaty na poczet zaległości: 14 700 zł - 14 500 zł = 200 zł
  Wn konto 751 „Koszty finansowe” (są to koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu) 200 zł
  Ma konto 225 „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” 200 zł

3. Zarachowanie części kwoty zwrotu VAT (figurującej jako saldo debetowe na koncie 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT”) na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych
  Wn konto 225 „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” 14 700 zł
  Ma konto 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT” 14 700 zł

4. Zwrot pozostałej kwoty nadwyżki podatku VAT na rachunek spółki
  Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 5 300 zł
  Ma konto 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT” 5 300 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


• art. 55 § 2, art. 76 § 1, art. 76a § 1, art. 76b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1031


Izabela Grochola
główna księgowa w spółce z o.o.
 

Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  14 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?