Kategorie

Jak ewidencjonować zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości z tytułu podatku dochodowego

W efekcie przeprowadzonej we wrześniu 2006 r. kontroli podatkowej spółka otrzymała decyzję określającą zaległość wraz z odsetkami w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. Jednocześnie ze złożonej w tym samym miesiącu deklaracji VAT za sierpień 2006 r. wynikała kwota zwrotu podatku.

Czy można złożyć wniosek o zaliczenie kwoty tego zwrotu na poczet zobowiązania w podatku dochodowym? W jaki sposób należy ująć te operacje w księgach rachunkowych spółki?


RADA


Kwota zwrotu VAT z dniem złożenia deklaracji zostanie z urzędu zaliczona na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych. Nie ma potrzeby składania żadnego wniosku w tej sprawie. Dalszy sposób postępowania zależy od tego, czy kwota zwrotu VAT przewyższa kwotę zaległości, czy też nie wystarcza na jej pokrycie. Szczegóły w uzasadnieniu.


UZASADNIENIE


Zagadnienie dotyczące zaliczania nadpłat na poczet zaległości oraz przyszłych zobowiązań podatkowych zostało uregulowane w art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej. Stosownie do zapisów tego artykułu nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych. W razie ich braku podlegają zaś zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na przyszłe zobowiązania podatkowe.


Natomiast zgodnie z art. 76b Ordynacji podatkowej przepis art. 76 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku, z tym że jego zaliczenie na poczet zaległości oraz bieżących zobowiązań podatnika następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku.


WAŻNE!
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowych następuje z urzędu, z dniem złożenia deklaracji VAT z wykazaną kwotą zwrotu.
Należy wiedzieć, że w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie (art. 76a § 1 o.p.).


Odnosząc przedstawione uregulowania do stanu faktycznego z pytania, należy stwierdzić, że zwrot VAT, wynikający ze złożonej przez podatnika deklaracji, zostanie z urzędu zaliczony na poczet zaległości wraz z odsetkami z dniem złożenia deklaracji VAT. Nie jest to w żaden sposób uwarunkowane złożeniem przez podatnika wspomnianego w pytaniu wniosku.


Dalszy sposób postępowania uzależniony jest od tego, czy kwota zwrotu VAT przewyższa kwotę zaległości, czy też nie wystarcza na jej pokrycie.

Kwota zwrotu niższa od kwoty zaległości


W sytuacji, w której kwota zwrotu będzie niższa od kwoty zaległości określonej w decyzji, zastosowanie będzie miał art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z zapisem tego artykułu, jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę. W tym przypadku spółka zobowiązana jest do uregulowania pozostałej kwoty zaległości z odsetkami.


Kwota zwrotu wyższa od kwoty zaległości


Natomiast w sytuacji, w której kwota zwrotu VAT będzie wyższa od kwoty zaległości, podatnik ma prawo złożyć wniosek o zaliczenie pozostałej części kwoty zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik nie złoży takiego wniosku, kwota ta z urzędu zostanie zwrócona na jego rachunek bankowy.


WAŻNE!
Warto zaznaczyć, że złożenie wniosku o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych umożliwia podatnikom szybsze odzyskanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Jest to szczególnie istotne dla firm, dla których ustawowy termin zwrotu podatku wynosi 180 dni.


PRZYKŁAD


20 września 2006 r. spółka otrzymała decyzję określającą zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. w wysokości 13 000 zł wraz z odsetkami, które na dzień wydania decyzji określono w wysokości 1500 zł. Jednocześnie z deklaracji VAT-7 za sierpień 2006 r., złożonej w urzędzie 22 września, wynika kwota podatku do zwrotu w terminie 60 dni w wysokości 20 000 zł. Z dniem złożenia deklaracji VAT-7 urząd dokonał zarachowania części kwoty wykazanego w niej zwrotu na poczet zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Pozostałą kwotę zwrotu spółka otrzymała na rachunek bankowy w terminie 60 dni od złożenia deklaracji.


Wariant 1 - zakładający, że pomiędzy dniem wydania decyzji określającej zaległość z odsetkami a dniem ich zapłaty nie upłynął czas, w trakcie którego kwota odsetek mogłaby wzrosnąć, zaś kwota zobowiązania z tytułu podatku dochodowego została uznana za błąd podstawowy.


1. Decyzja określająca zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych
  Wn konto 821 „Rozliczenie wyniku finansowego” 14 500 zł
  Ma konto 225 „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” 14 500 zł

2. Zarachowanie części kwoty zwrotu VAT (figurującej jako saldo debetowe na koncie 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT”) na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych
  Wn konto 225 „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” 14 500 zł
  Ma konto 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT” 14 500 zł

3. Zwrot pozostałej kwoty nadwyżki VAT na rachunek spółki
  Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 5 500 zł
  Ma konto 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT” 5 500 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Wariant 2
- zakładający, że pomiędzy dniem wydania decyzji określającej zaległość z odsetkami a dniem ich zapłaty upłynął czas, w trakcie którego kwota odsetek wzrosła (w postanowieniu o zaliczeniu nadpłaty wynikają odsetki w wysokości 14 700 zł), zaś kwota zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nie została uznana za błąd podstawowy


1. Decyzja określająca zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych
  Wn konto 870 „Podatek dochodowy” 13 000 zł
  Wn konto 751 „Koszty finansowe” (są to koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów) 1 500 zł
  Ma konto 225 „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” 14 500 zł

2. Kwota odsetek powstałych pomiędzy dniem wydania decyzji a dniem zarachowania nadpłaty na poczet zaległości: 14 700 zł - 14 500 zł = 200 zł
  Wn konto 751 „Koszty finansowe” (są to koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu) 200 zł
  Ma konto 225 „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” 200 zł

3. Zarachowanie części kwoty zwrotu VAT (figurującej jako saldo debetowe na koncie 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT”) na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych
  Wn konto 225 „Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” 14 700 zł
  Ma konto 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT” 14 700 zł

4. Zwrot pozostałej kwoty nadwyżki podatku VAT na rachunek spółki
  Wn konto 131 „Bieżący rachunek bankowy” 5 300 zł
  Ma konto 221 „Rozrachunki z US z tytułu VAT” 5 300 zł


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


• art. 55 § 2, art. 76 § 1, art. 76a § 1, art. 76b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1031


Izabela Grochola
główna księgowa w spółce z o.o.
 

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: Monitor Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Podatek minimalny w CIT - kto zapłaci i jak będzie liczony?

  Podatek minimalny w CIT. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (przygotowany w ramach Polskiego Ładu), przewiduje m.i. wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021

  Ulga abolicyjna w PIT - zmiany 2021. Wejście w życie nowych przepisów ograniczających ulgę abolicyjną spowodowało, że od 1 stycznia 2021 r. polscy rezydenci podatkowi osiągający przychody w państwach, z którymi na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia zapłacą wyższy PIT.

  Jaka inflacja w 2022 roku?

  Inflacja w 2022 roku. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5 proc. z symetrycznym przedziałem odchyleń +/- 1 pkt. proc. - wynika z opublikowanych przez NBP "Założeń polityki pieniężnej" na 2022 rok.

  Jak odzyskać pieniądze przelane pomyłkowo na inny rachunek bankowy?

  Pomyłkowy przelew - jak odzyskać pieniądze. Wykonując przelew bankowy należy upewnić się, czy numer rachunku odbiorcy jest właściwy. Rzecznik Finansowy ostrzega, że przelanie środków finansowych na zły numer rachunku, może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Klienci instytucji finansowych dysponują pewnymi możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy. O szczegółach informuje Rzecznik Finansowy w przygotowanym poradniku, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika Finansowego.

  Wysokość przeciętnego dochodu w gospodarstwach rolnych w 2020 r.

  Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł - wynika z obwieszczenia Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim.

  Klimat i biznes: oczekiwania po publikacji raportu IPCC

  Zmiany klimatu a biznes. Opublikowany w sierpniu szósty raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) jednoznacznie potwierdza, że ograniczanie emisji CO2, a tym samym postępowania globalnego ocieplenia, absolutnie nie może być odkładane w czasie. Działać trzeba natychmiast. Dokument zawiera analizę badań z zakresu nauk o klimacie i jest podsumowaniem prac osób zajmujących się badaniem zjawiska zmian klimatu. W dobie nagłych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych oraz innych skutków zmian klimatu, których teraz nie jesteśmy w stanie przewidzieć, sektor biznesu powinien zewrzeć szyki i wspólnie zastanowić się nad tym, jak sprostać negatywnym konsekwencjom aktywności przemysłowej i skutecznie zapobiegać dalszej degradacji środowiska. Stawka, jak wszyscy wiemy, jest wysoka. Ten temat komentuje dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

  Ulga dla dużych rodzin - rozwiązanie potrzebne, ale czy optymalne

  Ulga dla dużych rodzin to ruch we właściwym kierunku i rozwiązanie, które było potrzebne. Ale można mieć wątpliwości, czy podobnego efektu nie da się osiągnąć w inny sposób – powiedział ekonomista prof. Marek Kośny. Ekspert podkreślał też konieczność poprawy sytuacji mieszkaniowej rodzin.

  Jak uzyskać dni wolne na opiekę nad chorym dzieckiem?

  Opieka nad chorym dzieckiem. Rozpoczynający się okres jesienny sprzyja infekcjom, zwłaszcza u najmłodszych. Pracownicy, którzy muszą zaopiekować się chorym dzieckiem, mają dwie możliwości uzyskania w tym celu dni wolnych.

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT (1,5 tys. zł) zamiast wspólnego rozliczenia

  Ulga dla samotnych rodziców w PIT. Poprawka zgłoszona do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastąpi wspólne rozliczanie nową ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Wiceminister rodziny Barbara Socha zapewnia, że rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie będą dla rodziców korzystniejsze od obecnych.

  Podatek od nieruchomości a schematy podatkowe

  Schematy podatkowe nie omijają podatku od nieruchomości. Z wydanych w tym zakresie Objaśnień podatkowych wynika bezpośrednio, że Szef KAS jest zainteresowany także tym obszarem (str. 12). Wspiera to również kształt formularza MDR-1, w którym – w części, w której należy określić transakcje/zagadnienia obejmujące schemat podatkowy – wskazano dla przykładu: zwolnienia i definicje pojęcia budowla/budynek na gruncie podatku od nieruchomości.

  Polski Ład. Zmiany podatkowe z ulgą dla dużych rodzin

  Polski Ład. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła zmiany w ustawach podatkowych, jakie mają zostać wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Wśród wprowadzonych poprawek znalazł się zapis wprowadzający ulgę dla rodzin z czworgiem lub większą liczbą dzieci.

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r. Czy znikną faktury papierowe?

  E-faktury ustrukturyzowane od 2022 r.. Nadciąga rewolucja w fakturowaniu. Znane do tej pory faktury papierowe, jak i stosowane obecnie faktury elektroniczne nie będą jedynymi dopuszczalnymi formami dokumentowania transakcji. Faktury ustrukturyzowane mają być wprowadzone na zasadach dobrowolności od 1 stycznia 2022 roku.

  Polski Ład - duże rodziny bez podatku

  Polski Ład. Jesteśmy otwarci na poprawkę w Polskim Ładzie wspierającą rodziny - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie o dodatkowe wsparcie podatkowe dla dużych rodzin. Dodał, że jest pakiet kilku rozwiązań wnoszonych przez parlamentarzystów PiS, są one poważnie rozważane.

  Stałe miejsce prowadzenia działalności a obecność pracowników

  Stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT jest istotne, ponieważ determinuje miejsce (kraj), na terytorium którego usługi powinny być opodatkowane. Jest to często kwestia sporna, będąca przedmiotem orzeczeń nie tylko krajowych sądów administracyjnych, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Ulga na powrót w PIT - zmiany od 2022 roku

  Ulga na powrót w PIT. Po konsultacjach związanych z podatkową częścią Polskiego Ładu, rząd zdecydował się zmienić niektóre z jego założeń, m.in. w zakresie konstrukcji ulgi na powrót. Przypomnijmy, że w pierwotnych założeniach Polskiego Ładu ulga na powrót miała mieć konstrukcję odliczenia od podatku indywidualnie wyliczonej kwoty, która miała być ustalona na podstawie podatku należnego za poprzednie lata.

  Czy darowizna od brata jest zwolniona z podatku?

  Darowizna od brata a podatek od spadków i darowizn. Czy darowizna, którą podatnik otrzyma od brata, podlega zwolnieniu z podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?

  Praca zdalna a obowiązek składania deklaracji CIT-ST

  Deklaracja CIT-ST a praca zdalna. Pandemia wirusa COVID-19 wymusiła na pracodawcach zmiany organizacji pracy w zakładach pracy. Gdzie tylko było to możliwe, pracownicy zostali skierowani do wykonywania pracy w formie zdalnej (home office). Było to ogromne wyzwanie logistyczne, w których dotychczas praca była świadczona głównie stacjonarnie w siedzibie pracodawcy. Zmiana sposobu świadczenia pracy przez osoby zatrudnione wpłynęła na wiele kwestii z zakresu prawa pracy, między innymi wymusiła na rządzących zajęcie się tematem uregulowania pracy zdalnej. Przepisy w tym zakresie są obecnie konsultowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Praca zdalna stawia przed nami jednak o wiele więcej pytań. Jednym z problemów, jaki pojawia się w nawiązaniu do tego tematu, jest obowiązek składania deklaracji CIT-ST do urzędu skarbowego w przypadku, gdy pracodawca posiada zakłady (oddziały) na terenie innej jednostki samorządu niż siedziba przedsiębiorstwa. Czy w przypadku świadczenia pracy zdalnej przez pracowników również możemy mówić o obowiązku składania deklaracji CIT-ST przez podmioty, które przed pandemią nie były do tego zobowiązane?

  Polski Ład w podatkach - jak uniknąć negatywnych zmian

  Polski Ład w podatkach. Już teraz pojawiają się różne pomysły mające na celu uniknięcie negatywnych dla podatników skutków Polskiego Ładu. Są to np.: przekształcenie w spółkę z o.o., w spółkę komandytowo-akcyjną, ucieczka za granicę, przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo estoński CIT. Eksperci przestrzegają jednak: każdy przedsiębiorca musi indywidualnie przeanalizować, co mu się opłaca. Radzą też wstrzymać się jeszcze z decyzjami.

  Spłata zaległości jest bez VAT. Problem z korektą odliczenia

  Spłata zaległości a VAT. Kto zalega z podatkiem wobec gminy, może uregulować dług, przekazując jej własność rzeczy lub prawa majątkowego. Ale co w sytuacji, gdy wcześniej przy ich zakupie odliczył VAT naliczony?

  Polski Ład z pakietem ulg podatkowych

  Polski Ład. Już wkrótce podatnicy, po uchwaleniu projektu z dnia 28 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, będą mogli skorzystać z wybranych ulg podatkowych. Jakie muszą spełnić warunki, by móc po nie sięgnąć?

  Pośrednictwo w sprzedaży gwarancji a odliczenie VAT

  Transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Podatnik prowadzący działalność handlową powinien ujmować w mianowniku proporcji VAT również, zwolnione z VAT, transakcje pośrednictwa w sprzedaży rozszerzenia gwarancji. Nie są one bowiem „pomocniczymi transakcjami finansowymi” - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Zerowy PIT dla rodzin 4 plus

  Zerowy PIT. Rodzice co najmniej czwórki dzieci nie zapłacą podatku, jeśli ich wspólne dochody nie przekroczą 170 tys. zł rocznie. Taki jest najbardziej prawdopodobny wariant kolejnej poprawki klubu PiS do Polskiego Ładu - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.