reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Jak rozliczyć zakup nieruchomości

Aktualizacja: 13.01.2006

Gospodarstwo Rolne spółka z o.o. zakupi grunty rolne oraz budynki gospodarskie od ANRol. Czy koszty wyceny tej nieruchomości, koszty poniesione na załatwienie kredytów bankowych, opinie prawne oraz opłaty notarialne z tym związane stanowią koszt uzyskania przychodu? Co w tym wypadku z VAT? »

Czy odszkodowanie za uszkodzenie samochodu podlega wykazaniu w PIT-8C

Aktualizacja: 13.01.2006

Czy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinniśmy osobom trzecim wystawić PIT-8C z tytułu wypłacania odszkodowania za uszkodzony samochód (zły stan nawierzchni ulicy), na podstawie ugody zawartej między stronami, w kwocie nieprzekraczającej przedstawionych rachunków? »

Jak sporządzać rachunek przepływów środków pieniężnych przy zastosowaniu metody bezpośredniej

Aktualizacja: 13.01.2006

Reprezentuję małe przedsiębiorstwo z branży budowlanej. Mam kilka pytań dotyczących metodologii sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Jak należy sporządzać rachunek przepływów pieniężnych przy zastosowaniu metody bezpośredniej? Czy wspomniana metoda daje takie same wyniki jak pośrednia? »

Jak rozliczyć zysk z obligacji w PIT-38

Aktualizacja: 13.01.2006

W grudniu 2005 r. sprzedałam z zyskiem kupione na giełdzie obligacje (jako prywatny inwestor, osoba fizyczna). Jednocześnie w trakcie 2005 r. otrzymałam dwukrotnie odsetki z tytułu posiadania tych obligacji. Czy zysk z odsetek trzeba zsumować z zyskiem ze sprzedaży obligacji i wykazać w PIT-38? »

Czy zwrócone klientowi odsetki od zobowiązań podatkowych stanowią koszt podatkowy

Aktualizacja: 12.01.2006

Nasza spółka z o.o. świadczy dla spółki powiązanej usługi administracyjne, w tym księgowe. Podczas realizacji naszych usług księgowych nie dostrzegliśmy konieczności uiszczenia podatku przez spółkę powiązaną. Aby zadośćuczynić szkodom poniesionym na skutek naszego błędu, postanowiliśmy zwrócić zapłacony przez nią podatek wraz z odsetkami. Czy zwrócona kwota będzie stanowić w tym wypadku nasz koszt uzyskania przychodu? »

Kiedy urząd skarbowy może skorygować z własnej inicjatywy błędy w deklaracjach

Aktualizacja: 12.01.2006

Popełniłem błędy rachunkowe w deklaracji PIT-5 w lutym 2005 r. - zamieniłem wysokość zaliczki na podatek dochodowy z 2932 zł na 2392 zł. Błąd konsekwentnie przeniosłem do wszystkich deklaracji PIT-5 w następnych miesiącach. Czy muszę złożyć korektę tych deklaracji, czy też urząd skarbowy sam je skoryguje? »

Utylizowane towary jako koszt uzyskania przychodu

Aktualizacja: 11.01.2006

Spółka z o.o. zajmuje się hurtowym handlem farbami. Podczas inwentaryzacji okazało się, że część naszych wyrobów nie może już być sprzedana ze względu na upływ terminu ich ważności. Nie zostały one wcześniej sprzedane ze względu na brak popytu. Czy poniesione wydatki na nabycie towarów mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie utylizacji tych towarów? Czy poniesione wydatki na utylizację przeterminowanych środków obrotowych mogą stanowić koszt uzyskania przychodu? »

Jak ewidencjonować należności sporne

Aktualizacja: 11.01.2006

Czy dobrze zaksięgowałam zwrot towaru do dostawcy, jeżeli nie wystawił on faktury korygującej: Wn "Należności od dostawcy", Ma "Towary w magazynie". Po takim księgowaniu zmniejszył mi się stan magazynowy, lecz z drugiej strony mam należność, która być może się zwiększy, ponieważ powstał spór z dostawcą. Co powinnam zrobić? »

Kiedy podwyższamy wartość początkową ulepszonej maszyny w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 10.01.2006

Moja firma produkuje soki zagęszczone. Niedawno jedna z maszyn do rozlewu uległa uszkodzeniu. Niesprawną część wymieniliśmy na nową, którą dostarczył producent maszyny. W momencie zakupu maszyny jej wartość wynosiła 100 000 zł. W celu ulepszenia maszyny ponieśliśmy dodatkowe nakłady w wysokości 20 000 zł. Obecna wartość po dokonaniu remontu wynosi 110 000 zł. Czy w związku z tym możemy podwyższyć jej wartość w księgach rachunkowych do 120 000 zł? »

Jak ewidencjonować przedawnioną należność

Aktualizacja: 10.01.2006

Co mam zrobić z niedopłatą należności od kontrahenta zagranicznego? Niedopłata powstała jeszcze w 2000 r. i wiadomo, że kontrahent już nie zapłaci, a firma nie chce dochodzić tej należności. Jak mam to zaksięgować pod względem podatkowym i bilansowym? »

Jak rozliczyć skonto uzyskane przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru

Aktualizacja: 10.01.2006

Jesteśmy firmą handlową (spółka cywilna). Czasami towar kupujemy od kontrahentów zagranicznych z krajów UE. Często mamy możliwość skorzystania ze skonta (obniżki ceny w razie wcześniejszej zapłaty). Przyjęcie towaru, a później dokumenty WZ są kalkulowane według pełnej wartości faktury. Jak podatkowo mamy potraktować skonto? Po jakim kursie walutowym je przeliczać? Czy ma ono takie same skutki jak korekta faktury? »

Jak ewidencjonować prowizje za pośrednictwo finansowe

Aktualizacja: 10.01.2006

Firma zajmująca się pośrednictwem w udzielaniu kredytów, głównie na zakup samochodów, otrzymuje na rachunek bankowy zwrot opłaty manipulacyjnej od każdego kredytu udzielonego przez bank. W której pozycji podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinna być wpisana opłata manipulacyjna? Czy jest to przychód zwolniony, czy opodatkowany? »

Jak przygotować się do inwentaryzacji

Aktualizacja: 09.01.2006

Przedsiębiorstwo, w którym pracuję, przygotowuje się właśnie do pierwszej inwentaryzacji. Z czego wynika obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji oraz w jaki sposób przeprowadzić ją w najbardziej efektywny sposób? »

Jak wykazać w księdze wydatki na eksploatację samochodu niewprowadzonego do środków trwałych

Aktualizacja: 09.01.2006

Prowadzę działalność gospodarczą - sklep z odzieżą damską. Do zakupów towarów handlowych na rynkach hurtowych wykorzystuję samochód prywatny niewpisany do środków trwałych, tylko rozliczany poprzez ewidencję. Czy wydatki do wysokości limitu związane tylko z zakupem towarów handlowych powinienem zaksięgować w księdze podatkowej w kolumnie "koszty uboczne" czy w kolumnie "pozostałe wydatki"? »

Kiedy zaliczyć do kosztów wynagrodzenie roczne

Aktualizacja: 09.01.2006

Jesteśmy przedsiębiorstwem państwowym. Mamy obowiązek wypłacenia naszym pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2005 r., co zrobimy do końca marca br. Do kosztów którego roku powinniśmy zaliczyć wartość wypłaconych wynagrodzeń rocznych? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama