reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Darowizna wierzytelności

Aktualizacja: 02.06.2005

Czy w przypadku dokonania przeze mnie darowizny niespornej i wymagalnej wierzytelności na rzecz organizacji pożytku publicznego będę mógł dokonać z tego tytułu odliczenia od dochodu? »

Powstanie przychodów z podnajmu

Aktualizacja: 02.06.2005

Spółka jawna podnajmuje swemu kontrahentowi pomieszczenia biurowe i magazynowe. Zgodnie z umową czynsz z tytułu podnajmu tych pomieszczeń powinien być uiszczany z góry za okresy kwartalne. Kiedy w tej sytuacji powstanie przychód z tytułu podnajmu? Jaką datę należy uznać za moment powstania przychodu w przypadku refakturowania na podnajemcę kosztów zużytej energii, wody i rozmów telefonicznych? »

Korygowanie rachunków fakturami korygującymi

Aktualizacja: 02.06.2005

W wyniku kontroli podatkowej stwierdzono, że powinnam być podatnikiem VAT czynnym już w 2002 (od października) i 2003 roku. Obliczono mi kwotę należną VAT do zapłaty przyjmując, że wpis w książce podatkowej jest kwotą brutto. Czy muszę zrobić korektę zeznań rocznych za te lata? W 2003 r. mój dochód wynosił: 25 311,78 (64 751,49 - przychód i 39 439,71 - koszty). Jeżeli zmienię kwotę przychodu na netto, to dochód zmieni się na kwotę 17 912,90 (przychód - 57 352,61, koszty - 39 439,71). Czy powstałą nadpłatę w zakresie podatku dochodowego mogę przekazać na konto zaległego VAT? W maju 2004 r. zadeklarowałam zostanie podatnikiem VAT, ale za styczeń-kwiecień tego roku nie odprowadzałam podatku. Czy powinnam wystawić korekty do rachunków wystawionych na podstawie ordynacji podatkowej, czy też w ich miejsce należy wystawić faktury VAT? Czy mój odbiorca będzie mógł odliczyć VAT z takich faktur? »

Opłata skarbowa od weksla

Aktualizacja: 02.06.2005

Cesja wierzytelności a VAT

Aktualizacja: 02.06.2005

Zakład Energetyki Cieplnej w P. dokonał cesji wierzytelności z tytułu dostaw ciepła dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rzecz spółki z o.o. - dostawcy opału dla ZEC w P., wobec którego miał dług. Dokonano kompensaty obu wierzytelności. Obie strony transakcji są podatnikami VAT. Jaka byłaby sytuacja w przypadku sprzedaży wierzytelności na rzecz firmy zajmującej się zakupem wierzytelności? Czy ta transakcja będzie objęta VAT? »

Jak stosować zasady częściowego odliczenia podatku naliczonego w ciągu roku

Aktualizacja: 30.05.2005

Stowarzyszenie miało w 2004 r. sprzedaż zwolnioną z VAT i opodatkowaną VAT. Czy do obliczenia współczynnika, o którym mówi art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, należało przyjąć sprzedaż wszystkich miesięcy, czy tylko tych, w których wystąpiła łącznie sprzedaż zwolniona i opodatkowana? Czy w miesiącach, w których występuje tylko sprzedaż zwolniona lub nie ma sprzedaży, przysługuje w 2005 r. odliczenie podatku naliczonego w części wynikającej z wymienionego współczynnika? »

Jakie są skutki podatkowe kradzieży przedmiotu leasingu finansowego

Aktualizacja: 30.05.2005

Jesteśmy spółką akcyjną, która w 2003 roku wzięła w leasing operacyjny samochód ciężarowy, który na potrzeby bilansowe został przekwalifikowany w leasing finansowy (samochód został wprowadzony do ewidencji środków trwałych). »

Czy certyfikat rezydencji można zastąpić jego kserokopią

Aktualizacja: 30.05.2005

Uczelnia wyższa zakupuje u kontrahentów zarówno z UE, jak i z USA licencje na bazy danych oraz oprogramowania naukowo-techniczne. Czy uczelnia zobligowana jest do posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej wystawionego przez odpowiednie dla danego kontrahenta organa administracji podatkowej? Jeżeli tak, to czy musi być to oryginał lub kopia poświadczona notarialnie, czy wystarczy tylko kserokopia? Czy uczestnicy konsorcjum, którzy płacą składki za dostęp do baz danych na konto uczelni, też ewentualnie muszą posiadać taki dokument? Czy uczestnicy konsorcjum, którzy płacą bezpośrednio kontrahentowi, są zobligowani do posiadania certyfikatu? Czy kontrahent zagraniczny musi każdemu płacącemu licencjobiorcy przesłać certyfikat w oryginale, czy może dla potrzeb naszych organów podatkowych wystarczy kserokopia? »

Jaką stawkę VAT zastosować do świadczenia usług remontowo-budowlanych w pomieszczeniach biurowych

Aktualizacja: 30.05.2005

Prowadzę przedsiębiorstwo świadczące usługi ogólnobudowlane. Zwracam się z zapytaniem, czy wykonując usługę malowania i wykładania płytkami pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku mieszkalnym powinienem zastosować stawkę VAT 7% czy stawkę podstawową 22%? Powierzchnia całego budynku wynosi 100 m2, natomiast pomieszczeń biurowych 30 m2. Moim zdaniem usługa ta powinna być objęta stawką 7%. »

Jakie są skutki przekazania w nieodpłatne użytkowanie

Aktualizacja: 30.05.2005

Moja firma, spółka z o.o., zamierza przekazać w nieodpłatne użytkowanie wysysarkę do warsztatu samochodowego, o wartości około 3000 zł. Czy w związku z tym po stronie naszej firmy jako użyczającego powstaje obowiązek podatkowy z tytułu VAT i podatku dochodowego? Jeśli tak, to jaka powinna być podstawa opodatkowania i czy należy rozliczać się co miesiąc przez cały okres użyczenia czy tylko raz w momencie przekazania na koniec okresu użytkowania wymienionego w umowie? »

Jak rozliczyć przychody ze sprzedaży akcji

Aktualizacja: 30.05.2005

Spółka akcyjna dokonała zakupu obligacji banku. Za uzyskane ze sprzedaży obligacji środki spółka zakupiła za pośrednictwem maklera akcje innego banku, które następnie sprzedała z zyskiem również za pośrednictwem biura maklerskiego. Czy dochód uzyskany ze zbycia akcji powinien być opodatkowany oddzielnie czy łącznie ze wszystkimi przychodami spółki? Zyski ze sprzedaży obcych akcji zostały zaksięgowane na przychodach finansowych i doliczone do przychodów, a następnie wykazane w zeznaniu CIT-8 w łącznej wartości przychodów. Czy takie postępowanie jest prawidłowe? »

Kiedy powstaje przychód z wewnątrzwspólnotowych dostaw fakturowanych przez unijnego nabywcę

Aktualizacja: 30.05.2005

Jesteśmy spółką z o.o., która dokonuje ze spółką X wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w ramach umowy samofakturowania. Przez cały miesiąc dokonujemy dostaw towarów do UE, a firma X wystawia w naszym imieniu i na nasz rachunek jedną zbiorczą fakturę na koniec każdego miesiąca. Zdarza się jednak, że nasze dostawy z końca miesiąca nie zostają ujęte w tej fakturze, a dopiero w następnej (z miesięcznym poślizgiem). Interesuje nas ustalenie momentu powstania przychodu przy dostawach z końca miesiąca w aspekcie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy możemy uznać za moment powstania przychodu moment wystawienia faktury czy też zgodnie z art. 12 ustawy - moment dostawy towarów? Co zrobić z dostawami z końca miesiąca, jeśli uznamy, że momentem powstania przychodu jest dostawa? Po jakim kursie je przeliczyć i jak ująć w księgach, jeśli w miesiącu następnym zaksięgujemy fakturę zbiorczą zawierającą te dostawy? »

Kiedy występuje zmiana prawa do odliczenia VAT naliczonego

Aktualizacja: 30.05.2005

W jakich praktycznych sytuacjach ma zastosowanie art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług? Proszę podać na przykładzie. »

Kiedy zaliczka stanowi przychód

Aktualizacja: 30.05.2005

Czy otrzymana zaliczka na zamówiony towar, na którą wystawiono fakturę VAT, stanowi przychód, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych? »

Czy dopłaty są przychodem i kosztem podatkowym

Aktualizacja: 30.05.2005

Czy dopłaty są przychodem? Czy wspólnik, który wcześniej sprzedał udziały, może niezwróconą wartość dopłat odpisać w koszty? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama