REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak przygotować się do ewidencjonowania oraz rozliczania środków pochodzących z poakcesyjnych dotacji unijnych - część I

REKLAMA

Pierwszym krokiem jest zapewnienie, by proces wyboru i realizacji projektów współfinansowanych z dotacji unijnych przebiegał zgodnie z przepisami. W tym celu należy koniecznie zapoznać się zarówno z regulacjami unijnymi, krajowymi, jak i wewnętrznymi firmy.
Przepisy regulujące funkcjonowanie funduszy pomocowych można podzielić na trzy podstawowe grupy:

I. Regulacje unijne

Wśród regulacji unijnych najważniejsze są:
1. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U.UE.L z 1999 r. nr 161 str. 1, Numer Celex: 31999R1260)
2. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 438/2001 z 2 marca 2001 r. wprowadzające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych (Dz.U.UE.L. z 2001 r. nr 63 str. 21, Numer Celex: 32001R0438)
3. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 448/2004 z 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiajace szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w odniesieniu do warunków, jakie muszą spełniać wydatki na działanie współfinansowane z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenia (WE) nr 1145/2003 (Dz.U.UE.L. z 2004 r. nr 72 str. 66, Numer Celex: 32004R0448)
4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1784/1999 z 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U.UE.L. z 1999 r. nr 213 str. 5, Numer Celex: 31999R1784)
5. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Pełne teksty tych rozporządzeń znajdą Państwo są m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy: www.funduszestrukturalne.gov.pl
Wszystkie rozporządzenia dostępne są również w angielskiej wersji językowej na oficjalnej stronie Unii Europejskiej pod adresem: http://europa.eu.int/eur-lex/
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce „Rachunkowość”: www.mofnet.gov.pl
WAŻNE!
Państwa Członkowskie mogą stosować własne, bardziej rygorystyczne przepisy i wymogi, które jednak muszą pozostawać w zgodzie z rozporządzeniami organów wspólnotowych.
Takie zapisy rozporządzeń unijnych powodują, że jednostki kontraktujące, czyli wypłacające dotacje beneficjentom (korzystającym z dotacji unijnych), bardzo rygorystycznie wymagają pedantycznego wręcz przestrzegania prawa zarówno unijnego, jak i krajowego. Niektóre, czasem drobne uchybienia, nad którymi niejeden biegły rewident przeszedłby do porządku dziennego podczas badania sprawozdania finansowego, w przypadku kontroli rozliczenia dotacji będą na pewno kwestionowane.

II. Regulacje krajowe

W polskim systemie prawnym podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej jest ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206; ost.zm. Dz.U z 2005 r. Nr 267, poz. 2251).
Ustawa określa sposób przygotowania i realizacji Narodowego Planu Rozwoju, w tym:
1) zasady koordynacji i współdziałania organów administracji rządowej, organów administracji samorządowej i partnerów społecznych i gospodarczych,
2) zasady współdziałania z instytucjami Wspólnot Europejskich oraz organizacjami międzynarodowymi,
3) instrumenty finansowe,
4) system instytucjonalny,
5) system programowania, monitorowania, sprawozdawczości, oceny i kontroli.
Pozostałe najistotniejsze akty prawne to:
1. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319). Określa ona ramy prawne funkcjonowania środków otrzymywanych w ramach bezzwrotnej pomocy zagranicznej z budżetu Unii Europejskiej. Z ustawy o finansach publicznych wynika, iż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej są środkami publicznymi. Objęte są one zatem rygorami określonymi w tej ustawie dla środków publicznych.
2. Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291).
3. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2252).
4. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19; poz. 177; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551. Zgodnie z zapisami tej ustawy środki pochodzące z dotacji unijnych są środkami publicznymi i podlegają rygorom tej ustawy, bez względu na rodzaj podmiotu gospodarczego, który otrzymał dotację.
5. Przepisy systemowe regulujące zasady tworzenia poszczególnych jednostek (np. rozporządzenie z 27 sierpnia 1991 r. Rady Ministrów w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz.U. Nr 84, poz. 380; ost.zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 101, poz. 842).

III. Regulacje wewnętrzne jednostki organizacyjnej

Głównymi regulacjami wewnętrznymi jednostek organizacyjnych są:
1) zasady (polityka) rachunkowości jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem odrębnych zasad dla operacji gospodarczych dotyczących funduszy unijnych,
2) instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów uwzględniająca specyfikę dokumentacji związanej z funduszami unijnymi,
3) inne dokumenty wewnętrzne (regulamin wynagradzania, zasady rozliczania podróży służbowych, regulamin pracy itp.).
Prawidłowe opracowanie i stosowanie regulacji wewnętrznych może mieć niejednokrotnie kluczowe znaczenie dla rozliczenia dotacji. Jak już wspomniano, przepisy unijne w wielu miejscach odwołują się do przepisów poszczególnych państw członkowskich, stanowiąc, że do rozliczeń dotacji należy stosować przepisy obowiązujące w tych państwach. Jeżeli więc w ramach dotacji będą rozliczane np. podróże służbowe, to należy pamiętać, że podstawowym dokumentem będącym podstawą tego rozliczenia są wewnętrzne zasady stosowane przez jednostkę.
WAŻNE!
Przedsiębiorstwa korzystające z funduszy unijnych muszą posiadać oddzielny system rachunkowości albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji dotyczących pomocy.
Bardzo istotne jest również prawidłowe opracowanie zasad (polityki) rachunkowości.
Przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1260/1999 stanowią, iż: Instytucja Zarządzająca jest odpowiedzialna za skuteczność i poprawność zarządzania i wykonywania pomocy, w szczególności za zapewnienie, by instytucje biorące udział w zarządzaniu i wykonywaniu pomocy zachowały albo oddzielny system rachunkowości, albo odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji dotyczących pomocy. Spełnienie tego warunku wymaga wprowadzenia odpowiednich zapisów do polityki rachunkowości.

Anna Kędziora
księgowa, konsultant podatkowy
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA