| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?

17. Przedstawienie w określonym w umowie terminie dokumentu stwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego przez akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
18. Przechowywanie całej dokumentacji związanej z realizowanym projektem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co najmniej przez 5 lat od dnia przekazania projektu do użytkowania.
19. Poinformowanie NFOŚiGW o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 3 dni od dnia jego złożenia, jeśli taki przypadek wystąpi.
Obowiązek sporządzania sprawozdań przez beneficjentów
Beneficjenci SPO-WKP przygotowują i przekazują do NFOŚiGW sprawozdania okresowe, roczne oraz końcowe.
Sprawozdania okresowe z realizacji projektu:
• obejmują okres kwartału kalendarzowego,
• przedstawiają postęp prac,
• muszą być przekazane przez beneficjenta w terminie do 10 dni od upływu terminu okresu sprawozdawczego.
Sprawozdania roczne z realizacji projektu:
• przedstawiają postęp z realizacji i wdrażania projektu,
• muszą być przekazane przez beneficjenta w terminie 25 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.
Sprawozdania końcowe z realizacji projektu:
• obejmują podsumowanie całości prac związanych z projektem,
• muszą być przekazane przez beneficjenta w terminie 25 dni od dnia zakończenia projektu.
W przypadku stwierdzenia istotnych braków lub niezgodności w sprawozdaniach (np. z zapisami zawartymi w umowie lub z harmonogramem rzeczowo- -finansowym projektu), beneficjent jest zobowiązany do przesłania poprawnych wersji w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma, wskazującego braki lub nieprawidłowości.
Informacja i promocja
Bardzo ważnym obowiązkiem ciążącym na przedsiębiorcy, który uzyskał dofinansowanie, jest prowadzenie działań promujących projekt i informujących opinię publiczną o jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Działania promocyjne i informacyjne powinny być prowadzone zgodnie z postanowieniami rozporządzenia nr 1159/2000/WE, które zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu informowania na temat projektów realizowanych przy współudziale funduszy strukturalnych i ich promocji. Katalog obowiązków przedsiębiorcy w tym zakresie został przedstawiony poniżej.
Materiały informacyjne oraz dokumenty
Po pierwsze, należy pamiętać, aby wszystkie materiały/dokumenty (papierowe i elektroniczne) związane z inwestycją zawierały następujące elementy:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »