| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Uproszczona ewidencja księgowa dla większej liczby jednostek od 2019 r.

Uproszczona ewidencja księgowa dla większej liczby jednostek od 2019 r.

Ustawodawca przygotował szereg zmian w ustawie o rachunkowości, które wejdą w życie już na początku 2019 r. Wśród zaproponowanych nowych rozwiązań znajduje się m.in. możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej przez szerszą grupę jednostek.

Zmiany w ustawie o rachunkowości

Nowe regulacje wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2252), która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmiany zawarte w noweli obejmują modyfikację wielu przepisów w kilku aktach prawnych. Ich głównym celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawodawca wprowadza regulacje skierowane przede wszystkim na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców i rozszerzenie już obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów. Ustawa wyjaśnia również pewne ujawnione wątpliwości interpretacyjne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, jak również narzędzia minimalizujące ryzyko związane z obciążeniami podatkowymi oraz prowadzeniem kontaktów biznesowych z kontrahentami, którzy okazali się nierzetelni.

Jedną z ustaw, której przepisy ulegną zmianie jest ustawa o rachunkowości. Zakres tych zmian jest szeroki i zakłada:

a) wprowadzenie uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro dla większej niż dotychczas liczby jednostek (nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości – jednostek prowadzonych przez osoby fizyczne) poprzez podniesienie progów wartościowych (z 2 mln euro do 3 mln euro),

b) zwiększenie zakresu jednostek (objętych i nieobjętych dyrektywą w sprawie rachunkowości) mogących korzystać z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie progów dla tej kategorii jednostek z 17 mln zł na 25,5 mln zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 mln zł na 51 mln zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów,

c) wprowadzenie możliwości odstąpienia przez jednostki mikro, jednostki małe, określone organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia), z wyłączeniem spółek objętych dyrektywą w sprawie rachunkowości (np. spółek kapitałowych) od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów,

d) wprowadzenie możliwości stosowania przez jednostki, o których mowa w lit. c, przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej,

e) wprowadzenie możliwości nietworzenia przez jednostki, o których mowa w lit. c, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych,

f) skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do 5 lat.

Ustawa przewiduje również zwiększenia progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej. Przyjrzyjmy się szczegółom tego rozwiązania.

Uproszczenia w ewidencji księgowej

Nowela przewiduje, począwszy od 1 stycznia 2019 r., zwiększenie progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej. Odpowiednie nowe regulacje zawiera art. 3 ust. 6, art. 28 ust. 4a, art. 28b ust. 1, art. 37 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy o rachunkowości w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

Chodzi o możliwość stosowanie uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie:

- klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych,

- stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu,

- niestosowania rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,

- odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Łozińska

Dyrektor Generalna Paragony

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »