| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak rozliczyć koszty delegacji zagranicznych?

Jak rozliczyć koszty delegacji zagranicznych?

W firmach często pojawia się potrzeba wysłania pracownika w podróż służbową. Pojawia się zatem pytanie, jak powinno wyglądać rozliczenie podróży pracownika, zwłaszcza tych zagranicznych.

Koszty delegacji

Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

1) diety;

2) zwrot kosztów:

– przejazdów,

– dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

– noclegów,

3) zwrot innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Rozliczenie zwrotu dotacji do środka trwałego w księgach rachunkowych

Kalkulator ryczałtów samochodowych za paliwo

Rozliczenie kosztów delegacji

W przypadku wysłania pracownika w podróż zagraniczną pojawiają się różne pytania. Jak należy rozliczyć takie delegacje, jakie kursy należy zastosować do rozliczeń z pracownikiem- kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień przedłożenia delegacji, czy kursy NBP z dni poprzedzających wystawienie faktur zagranicznych załączonych do delegacji?

Przed wyjazdem w podróż zagraniczną pracownik powinien otrzymać zaliczkę na wydatki z nią związane. Można ją wypłacić w walucie obcej lub w złotówkach, pod warunkiem, że pracownik wyraził na to zgodę. Zaliczkę wypłaconą w walucie obcej rozlicza się według kursu z dnia jej wypłacenia.

Wysokość zaliczki

Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej. Wysokość zaliczki zależy od wstępnej kalkulacji kosztów delegacji. W przypadku gdy za zgodą pracownika zaliczka zostanie wypłacona w walucie polskiej, jej kwota musi stanowić równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej, według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych określonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wypłaty zaliczki.

Jak rozliczyć i zaksięgować zakupu tonera do drukarki

Koszty podróży zagranicznej mogą zostać rozliczone przez pracownika w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej. Jej rozliczenie odbywa się z zastosowaniem średniego kursu NBP z dnia wypłacenia zaliczki, dzięki czemu nie powstaną różnice kursowe obciążające pracodawcę.

Kiedy koszty podróży służbowych stają się kosztami poniesionymi

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rozliczeń podróży służbowych pracownik ma obowiązek rozliczenia wydatków związanych z delegacją w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży. Wówczas pracodawca rozlicza się z pracownikiem, a koszty delegacji ujmuje w księgach jako pozostałe koszty rodzajowe. W celu rozliczenia podatku dochodowego, należy pamiętać, że zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, momentem poniesienia kosztów jest dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury bądź rachunku, albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).  Poniesione w walutach obcych koszty należy przeliczyć na walutę polską według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Dniem poniesienia kosztu jest w związku z tym dzień rozliczenia delegacji, dlatego też do rozliczeń należy stosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia. Warto także podkreślić, że stosowanie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia powinno wynikać z przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »