reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Rezerwy w księgach rachunkowych

Rezerwy w księgach rachunkowych

W pasywach bilansu można znaleźć kategorię Rezerwy. Są to te zobowiązania, co do których termin wymagalności lub kwota zapłaty nie są pewne. Można natomiast określić prawdopodobieństwo zdarzeń, na które tworzy się rezerwy oraz wiarygodnie oszacować kwotę zobowiązania. Rezerwy ustala się w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości.

Przepisy ustawy o rachunkowości

Rezerwy, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zostają zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od zdarzeń, do których przyszłe zobowiązania się odnoszą.

Art. 35d ustawy o rachunkowości wskazuje sytuacje, w których należy stworzyć rezerwy. Rezerwy tworzy się na:

1) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;

2) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

Rezerwa ulega pomniejszeniu w momencie powstania zobowiązania, na które utworzono uprzednio rezerwę. W przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego utworzenie rezerwy, pozostają niewykorzystane rezerwy. Zwiększają one odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub zyski nadzwyczajne na dzień, na który okazały się zbędne.

Cel tworzenia rezerw

Tworzenie rezerw służy urealnieniu zobowiązań oraz zachowaniu współmierności przychodów i kosztów. Kryteria tworzenia rezerw zostały zawarte w KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe”. Zgodnie z nim warunkiem utworzenia rezerwy jest udzielenie twierdzących odpowiedzi na następujące pytania:

● czy na dzień bilansowy istnieje obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych?

● czy wypełnienie tego obowiązku prawdopodobnie spowoduje zmniejszenie korzyści?

● czy można oszacować zmniejszenie korzyści?

Negatywna odpowiedź na przynajmniej jedno z pytań przesądza o nieutworzeniu rezerwy.

Koszty zakupu materiałów i towarów w księgach rachunkowych

Ewidencja rezerw

Rezerwy ewidencjonuje się na koncie 841-Rezerwy. Po stronie Ma tego konta ujmuje się wszelkie operacje związane z tworzeniem rezerw lub zwiększaniem ich wartości. W przypadku rozwiązywaniu rezerw lub zmniejszaniu ich wartości księguje się po stronie Wn.

Na przykładzie rezerwy na skutki postępowań sądowych sprawdzimy, jak ewidencjonować taką rezerwę.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rakoczy, Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

www.rakoczy.com.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama