| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Zmiana do rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej

Zmiana do rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2007 r., które wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W załączniku nr 2 do rozporządzenia określającym klasyfikację rozdziałów:

Dodano:

• rozdział 75071 - Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;

• rozdział 75656 - Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Rozdział ten obejmuje przekazane przez urzędy skarbowe na podstawie art. 45 ust. 5c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn.zm.) oraz art. 21 ust. 3a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn.zm.) na rzecz organizacji pożytku publicznego, kwoty podatku w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Kwoty wykazuje się ze znakiem ujemnym;

• rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części „34. Rozwój regionalny” oraz dochody samorządu województwa będącego Instytucją Zarządzającą w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007-2013;

• rozdział 75862 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W rozdziale tym ujmuje się wydatki tylko w części „34. Rozwój regionalny” oraz dochody samorządu województwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w zakresie osi priorytetowych, dla których samorząd województwa jest Instytucją Pośredniczącą.

Nowe brzmienie:

• rozdziału 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia określającym klasyfikację paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami):

Dodano:

• po zdaniu pierwszym zdanie w brzmieniu:

„Do dochodów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 165a ust. 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zalicza się paragrafy: 076-078, 087, 618, 620, 622, 626, 628-633, 641-643, 651-653 i 661-665.”

• paragraf 618 - Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.

W paragrafie tym ujmuje się środki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Nowe brzmienie:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Góral

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »