| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość non-profit > Rozliczenie kosztów działalności, wydatków i nakładów jednostki non profit

Rozliczenie kosztów działalności, wydatków i nakładów jednostki non profit

Każda jednostka non profit, prowadząc działalność statutową (lub jednocześnie działalność statutową i gospodarczą), ponosi koszty, wydatki i nakłady konieczne do realizacji jej celów. Nie każdy wydatek jest kosztem, ale właściwie każdy koszt wiąże się z wydatkiem (niekoniecznie w tym samym czasie co powstanie kosztu). Z kolei nakłady to wydatkowane w procesie produkcji kapitały przeznaczone na zakup niezbędnych środków i przedmiotów (infrastruktura, surowce, materiały, narzędzia, energia, robocizna).

Jak rozliczać koszty zadań statutowych

Koszty realizacji zadań statutowych księgowane są na koncie 722 „Koszty realizacji zadań statutowych”, które służy do ewidencji kosztów bieżących przedsięwzięć działalności statutowej.

Saldo Wn konta 722 oznacza wartość poniesionych kosztów poszczególnych zadań statutowych.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ponoszone przez jednostkę koszty, bezpośrednio związane z realizacją celów statutowych, zalicza się do kosztów realizacji zadań statutowych.

Do kosztów realizacji zadań statutowych zalicza się:

• koszty bieżących przedsięwzięć działalności statutowej,

• rozliczenie nadwyżki kosztów nad przychodami za rok ubiegły na działalność statutową,

• pozostałe koszty działalności statutowej.

A jak koszty administracyjne...

Koszty administracyjne są to wyłącznie koszty utrzymania administracji w jednostce non profit.

W dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości należy wyraźnie określić kryteria podziału rodzajów kosztów na statutowe i administracyjne.

Koszty administracyjne rozlicza się i ewidencjonuje w układzie rodzajowym.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Co zrobić z pozostałymi kosztami operacyjnymi

Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się koszty związane pośrednio z działalnością jednostki, wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, a w szczególności koszty związane:

• z działalnością socjalną,

• ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,

• z odpisaniem należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem należności o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,

• z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,

• z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe,

• z odszkodowaniami, karami i grzywnami,

• z przekazaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, także środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.

Co zaliczamy do kosztów finansowych

Do kosztów finansowych zalicza się w szczególności:

• odsetki i prowizje od zaciągniętych przez jednostkę kredytów,

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »