Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Iwona Bogucka: To my, audytorzy, musimy być zmianą [WYWIAD]

Iwona Bogucka Prezes IIA Polska
Iwona Bogucka Prezes IIA Polska
„Audyt się zmienia, musimy za tymi zmianami nadążać albo nawet być ich inicjatorem” – mówi Iwona Bogucka Prezes IIA Polska. Co to oznacza?

Wioleta Matela-Marszałek, Infor.pl: Jak zawód audytora wewnętrznego zmienił się w ciągu ostatnich lat? Przed jakimi wyzwaniami obecnie stoją audytorzy?

Iwona Bogucka, Prezes IIA Polska: Identyfikuję dwa główne motory napędzające rozwój audytu wewnętrznego w Polsce. Pierwszy to chęć wzmocnienia kontroli wewnętrznej tam, gdzie uznano ją za nieefektywną, drugim jest konieczność spełnienie wymogów instytucji UE, dążących do zdyscyplinowania gospodarowania środkami finansowymi, zwłaszcza środkami pomocowymi. Oczywiście niezależnie od tych źródeł wiele instytucji wprowadziło różne formy audytu wewnętrznego jako sposób usprawnienia procesów informacyjnych i decyzyjnych.

Dzisiaj audyt wewnętrzny staje się jednym z głównych elementów nowoczesnego zarządzania nie tylko w biznesie, ale, co cieszy, również w administracji publicznej. Przez ostatnie lata można, co potwierdzają również badania, obserwować jak obok tradycyjnych trzech modeli audytu wewnętrznego, dynamicznie rośnie czwarty. Ten, przed którym właśnie stoimy - cyfrowy audyt wewnętrzny. Pandemia była bowiem katalizatorem zmian. Wprawdzie już wcześniej o przechodzeniu na audyt elektroniczny decydowały choćby względy ochrony środowiska i wykorzystywanie zamiast tradycyjnej postaci dokumentów zapisy elektroniczne, w której znaczącą rolę odgrywa digitalizacja i automatyzacja. Zmiany zauważalne w różnych obszarach funkcjonowania organizacji obserwuję z fascynacją każdego dnia, jednak ważne jest również uchwycenie pewnego modelu, powtarzalności i punktów odniesienia, trendu, zapotrzebowania, dostosowania do zmieniających się okoliczności, a przede wszystkim zwinnego działania.

Olbrzymie znaczenie ma konieczność ciągłego dostosowywania się organizacji do potrzeb i oczekiwań klientów. Zmienia się otoczenie, zmienia się rodzaj klienta, coraz częściej i w krajowej rzeczywistości to klient wielokulturowy, młody, potrafiący korzystać z różnych kanałów komunikacji i oczekujący danych i informacji w przyjaznej, atrakcyjnej postaci, dostępnych od ręki. Podmioty podejmują także starania zmierzające do zniesienia barier w komunikacji z klientem z różnymi ograniczeniami mowy, słuchu, wzroku.

Do tego dochodzą stałe zmiany otoczenia organizacji – pojawiają się nowe podmioty gospodarcze i instytucje, zmieniają się przepisy prawa, interpretacje i bez wątpienia ogromny wpływ na zmiany ma globalna polityka.

Każdy z tych czynników wymusza ruch, bieg, walkę. Trzeba mierzyć się z wyzwaniami, usprawniać procesy, optymalnie wykorzystywać swoje zasoby, kontrolować własne działania i procedury, a także umiejętnie zarządzać ryzykiem, przewidując możliwe niepowodzenia, zagrożenia, podatności i zapobiegać im.

To idealna przestrzeń dla audytu wewnętrznego, w którym z tradycyjnego modelu zapewnienia kontroli w obszarze finansowej, przeszliśmy do New Public Management – zapewnienia adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli w obszarze wszystkich procesów zachodzących w organizacji. Praktycznie więc w każdym obszarze działalności danego podmiotu audytorzy wewnętrzni odgrywają znaczącą rolę – zarówno zapewniającą, jak i doradczą. Powiem więcej - jako audytorzy wewnętrzni stajemy się kwintesencją zmian. Nie tylko ich notariuszami czy uczestnikami, ale katalizatorami i nośnikami. Wyzwania, dociekliwość, poszukiwania są w obecnych czasach immamentną cechą profesji audytu wewnętrznego. Bo to my, audytorzy musimy być zmianą!

Polecamy serwis: Audyt

Czy w pracy audytora wewnętrznego może pomóc znajomość kryminalistyki?

To kolejny, ekscytujący, wymiar nadchodzących zmian. Zdecydowanie tak, szczególnie od strony dowodowej - gromadzenia i zabezpieczania materiałów – taka wiedza jest nieoceniona. Audyt wewnętrzny funkcjonuje w różnym otoczeniu i organizacjach, które realizują specyficzne zadania, nawet takie w których dokument, czy informacja nie jest jedynym materiałem dowodowym Poza tym, wymusza na przedstawicielach naszej branży poszukiwanie właściwej drogi do badania problemu, kontekstu, uwarunkowań, czy podstawy poznawczej. W świetle obowiązujących norm audytor wewnętrzny ma wręcz obowiązek zebrania dowodów. To niemal detektywistyczna praca. Dlatego też, niezwykle przydaje się wiedza interdyscyplinarna w zakresie stosowania różnych metodyk. Sam audyt wewnętrzny nie ma przecież swojego własnego instrumentarium poznawczego. Dla mnie to nie jest wada, ale zaleta. Dzięki temu audytor śmiało sięga po dorobek nauk przyrodniczych, matematycznych, psychologii, socjologii, teorii informacji i komunikacji, ekonomii, prawa i innych obszarów nauk społecznych. Co więcej, powstała grupa audytorów, którzy specjalizują się w prowadzeniu audytów śledczych, wykrywaniu nadużyć, oszustw, dysfunkcji w procesie zarządzania. Taka specjalistyczna wiedza kierunkowa jest bezcenna.

Ale powrócę do głównego nurtu uznając, jako kluczowy, fakt, że do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego w sektorze finansów publicznych trzeba spełnić szereg ustawowych warunków. Warunki, które trzeba spełnić w sektorze publicznym, nie są tak surowo wymagane w sektorze prywatnym. Można je podzielić na te, które wynikają wprost z postanowień aktów prawnych oraz na te, które są odzwierciedleniem pożądanych umiejętności, kwalifikacji oraz postawy etycznej. Spełnienie ustawowych wymagań jest warunkiem sine qua non uzyskania statusu audytora wewnętrznego, osobom pełniącym te funkcje są również stawiane dodatkowe wymagania. Poza umiejętnościami zawodowymi audytor musi posiadać zdolność twórczego i samodzielnego myślenia oraz obiektywnej oceny sytuacji. Również niezwykle ważna jest umiejętność szybkiego przystosowania się do zmieniającego się środowiska oraz łatwość przyswajania wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Dzisiaj audytorzy wewnętrzni już nie tylko dysponują umiejętnościami z poziomu doboru narzędzi, zdolnością ich wykorzystania, ale wiedzą merytoryczną, specjalistyczną i ekspercką do diagnozy zjawisk, i wspierania menedżerów w trudnych i złożonych procesach zarządczych.

W jakim kierunku powinien rozwijać się Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska?

Jesteśmy nierozerwalnie związani z polityką IIA Global, stanowimy część większej całości. Instytut Audytorów Wewnętrznych - to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Ma decydujący wkład w procesy wzmacniające jakość zarządzania oraz wzmacniania mechanizmów kontroli i zarządzania ryzykiem w organizacjach, bez względu na ich formę prawną i strukturę własnościową na całym świecie. To olbrzymie wsparcie, ale też i ogromne zobowiązanie.

Promujemy wykorzystanie wypracowanych narzędzi zarządzania dla osiągania celów biznesowych oraz ustawicznie zalecamy usprawnianie ładu korporacyjnego w organizacjach dla uzyskania efektu równowagi pomiędzy indywidualnymi i korporacyjnymi celami w różnego typu podmiotach.

Wprowadzamy nowe projekty i produkty, które będą dotykać niezwykle istotnych zagadnień związanych z nowymi rozwiązaniami. Podejmujemy aktywną współpracę ze środowiskiem naukowym angażując się w projekty badawcze z obszaru audytu wewnętrznego.

Powyższe podejście powoduje, w świecie dynamicznych zmian, potrzebę stałych analiz pozwalających nie tylko diagnozować te zmiany, ale też elastycznie się do nich dostosować. Efekty wspólnie realizowanych projektów to wiedza, a lektura raportów to intrygujący wgląd w esencję naszego zawodu, ale też bezcenne informacje służące definiowaniu kierunków rozwoju organizacji branżowych.

Badania pokazują m.in jak kluczowe znaczenie ma dziś informacja. Audytorzy muszą nieustannie uczyć się nowych źródeł informacji i jej analizy. Myślę tu zwłaszcza o analizach dużej ilości danych i oprogramowania do BigData. Ale to również umiejętność przetwarzania danych w informacje i przekazanie w formie syntetycznych, jasnych raportów.

Menedżerowie, przytłoczeni ilością informacji i obowiązków oczekują zwartych, obrazowych przekazów. Potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której prezentacja wyników audytu będzie sprowadzała się do pokazu kilku najbardziej kluczowych infografik z omówieniem ich kontekstu i znaczenia.

Ale, na co wskazują również badania, obok opanowania specjalistycznego oprogramowania i najnowszych technologii liczyć się będzie stara, dobra, klasyczna szkoła - psychologia, umiejętność kontaktu i empatia. Tego, czego brakuje sztucznej inteligencji i nawet najbardziej wyrafinowanym algorytmom.

Jakie działania będą priorytetowe dla branży?

Czas pandemii stał się swego rodzaju papierkiem lakmusowym odporności wielu organizacji i instytucji w Polsce i na świecie na kryzys. Wiele podmiotów dokonało przewartościowania swoich priorytetów, optymalizacji procesów oraz poznało swoje możliwości lub zidentyfikowało braki w tym zakresie. Dla nas, jako organizacji non-profit to też stanowiło wyzwanie. Niezwykle ceniliśmy i nadal cenimy spotkania osobiste, wymianę doświadczeń, myśli, integrację środowiska. Czas pandemii stał się dla nas nie tylko ryzykiem, jak dla większości organizacji, ale także szansą na korzystanie z nowych rozwiązań, nowych kanałów komunikacji, nowych formuł spotkań. Bo dzisiaj kontakt jest nam niezwykle potrzebny. Przeszliśmy na formę komunikacji on-line. Nasze wydarzenia cieszą się niezwykłym zainteresowaniem, nie tylko szkolimy on-line, ale również prowadzimy konferencje, debaty, warsztaty. Paradoksalnie, nie ruszając się z domu, nasi członkowie i sympatycy, ale także inne osoby zainteresowane naszymi produktami czy usługami mogą brać udział w oferowanych przez nas wydarzeniach, w o wiele szerszym wymiarze niż wcześniej.

W nowych realiach Instytut realizuje stare zadania. Zajmuje się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego. Koordynujemy współpracę z administracją publiczną na wszystkich szczeblach, uczelniami wyższymi, organizacjami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem oraz technologiami IT, a także z innymi instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami. Tworzymy bogatą ofertę szkoleń, konferencji, webinariów dla wszystkich sektorów: bankowego i instytucji finansowych, ubezpieczeniowego, administracji publicznej i przedsiębiorstw.

Promujemy instytucję audytu wewnętrznego w obszarze zwiększania zakresu działania audytora wewnętrznego oraz wzmocnienie jego pozycji i roli w organizacji. Tłumaczymy i wydajemy publikacje dotyczące audytu wewnętrznego, kontroli, zarządzania ryzykiem i obszarów pokrewnych. Przykładem, jest chociażby podręcznik modelu COSO, który trafi to audytorów jeszcze w tym miesiącu.

Dlaczego tak ważna w rozwoju Instytutu jest współpraca z uczelniami wyższymi?

Ta współpraca ma wiele aspektów a kolejność, w jakiej postaram się je wymienić, nie odzwierciedla ich rzeczywistej wartości, którą trudno rankingować i hierarchizować.

Po pierwsze identyfikujemy lukę na rynku - ciągle mamy deficyt specjalistów i ekspertów audytu wewnętrznego w stosunku do ilości pracy dla nich. Ta droga kariery jest słabo promowana. Niewiele osób myśli o zdobyciu kwalifikacji, które pozwalają na pracę w charakterze audytora wewnętrznego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności dotyczące administracji publicznej) w Polsce istnieją konkretne drogi do uzyskania niezbędnych uprawnień. Jedną z nich jest jednoczesne spełnienie dwóch kryteriów: dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych. Istotną kwestią jest wymóg - muszą to być studia na uczelni, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Po drugie, chcemy kształcić w zakresie audytu wewnętrznego przyszłą kadrę menedżerską, pracowników organizacji, ale także zewnętrznych kontrolujących i audytorów. Dzisiaj w przestrzeni naszych organizacji obcujemy z audytem wewnętrznym i jako audytor i jako audytowany, ale również jesteśmy oceniani i kontrolowani przez różne podmioty i instytucje.

Po trzecie, chcemy uczestniczyć w kształceniu w zakresie audytu wewnętrznego na różnych poziomach edukacji: od licencjatu, studiów magisterskich poprzez studia podyplomowe, aż wreszcie MBA. Patronujemy i współprowadzimy już takie projekty w całej Polsce. Cieszą się one uznaniem wśród słuchaczy. Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy zainteresowani są poznaniem aspektów, przede wszystkim praktycznych, niezbędnych w pracy osób zarządzających, jak i kandydatów na audytorów wewnętrznych. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych i uznanych w Polsce ekspertów, m.in. w dziedzinie audytu wewnętrznego, prawa, ekonomii, socjologii, komunikacji, a nawet psychologii biznesu.

Po czwarte, audyt wewnętrzny to obszar niezwykle fascynujący pod względem naukowym. Zależy nam na badaniu zjawisk, trendów, projektowaniu i wdrażaniu modeli audytu wewnętrznego, w końcu na badaniu potencjału audytu wewnętrznego umożliwiającego pełnienie ustawowych funkcji w systemie organizacyjnym i prawnym organizacji. Zależy nam, żeby ukazywało się wiele publikacji, podręczników, poradników związanych z audytem wewnętrznym.

Audyt się zmienia, musimy za tymi zmianami nadążać albo nawet być ich inicjatorem. Bo najgorsze to stać w miejscu, a audytor wewnętrzny nie może sobie na to pozwolić!

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Iwona Bogucka Prezes IIA Polska - absolwentka prawa oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu kompetencji menedżerskich, doradztwa podatkowego, poprzez kryminalistykę i prawo dowodowe do systemów IT, analityk zarządzania, audytor wewnętrzny, certyfikowany Approved Compliance Officer ACO, Approved Compliance Expert ACE, menedżer w audycie wewnętrznym i zewnętrznym z kilkunastoletnim doświadczeniem w kluczowych obszarach zarządzania finansami publicznymi. Wykładowca akademicki na studiach wyższych i podyplomowych, autorka i współautorka ponad 20 publikacji naukowych i popularyzatorskich.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.