| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Czym jest bilans i o jakich zasadach należy pamiętać podczas jego sporządzania? Część 2. Bilans uproszczony

Czym jest bilans i o jakich zasadach należy pamiętać podczas jego sporządzania? Część 2. Bilans uproszczony

Bilans jest jednym z elementów sprawozdania finansowego. Informacje w nim zawarte mają charakter statyczny, ponieważ dotyczą sytuacji na wybrany dzień (w przeciwieństwie np. do rachunku wyników, w którym o dynamiczności danych świadczy to, że zarówno przychody, jak i koszty są ponoszone w pewnym okresie). Często bilans przyrównuje się do fotografii (obrazu) firmy na dzień jego sporządzenia. Jakie są zasady dotyczące sporządzania bilansu uproszczonego?

Kto i na jakich zasadach może sporządzić bilans uproszczony?

Jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń ani zakłady reasekuracji, które w bieżącym oraz poprzednim roku obrotowym nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości:

  • Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób
  • Suma bilansowa – 2 mln euro
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych – 4 mln euro

mogą sporządzać uproszczony bilans, to znaczy mogą wykazywać informacje oznaczone tylko literami i cyframi rzymskimi.

Czym jest bilans i o jakich zasadach należy pamiętać podczas jego sporządzania? Część 1.

Zasady sporządzania bilansu

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Zatem nie można zaprezentować danych jedynie za bieżący okres, ale również za okres poprzedni (porównawczy). Dane porównawcze powinny uzgadniać się z zatwierdzonym sprawozdaniem za poprzedni okres – chyba, że miała miejsce zmiana zasad rachunkowości. Wówczas dane porównawcze powinny być zaprezentowane po przekształceniu, a samo przekształcenie i jego skutki – w objaśnieniach i informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego.

W przypadku sporządzania bilansu na inny dzień bilansowy niż dzień kończący bieżący okres obrotowy, należy wykazać stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy.

Poszczególne grupy składników aktywów prezentowane są w wartości księgowej, którą należy skorygować o:

  • dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych;
  • odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych;
  • odpisy aktualizujące wartość należności.

Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczeń w sprawozdawczości już za 2014 r.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wykazuje się w bilansie w kwocie netto po kompensacie, jeżeli jednostka ma bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów i zobowiązań danego rodzaju i zamierza je rozliczyć w kwocie netto albo jednocześnie wydać składnik aktywów finansowych i rozliczyć zobowiązanie finansowe.

Jeżeli w ciągu roku dokonywane są odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, to należy je wykazać ze znakiem ujemnym w odrębnej pozycji pasywów „Kapitał (fundusz) własny”, w pozycji „Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

WebHat

WebHat to prężnie rozwijająca się firma tworząca interaktywny video e-learning.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »