| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Czym jest bilans i o jakich zasadach należy pamiętać podczas jego sporządzania? Część 2. Bilans uproszczony

Czym jest bilans i o jakich zasadach należy pamiętać podczas jego sporządzania? Część 2. Bilans uproszczony

Bilans jest jednym z elementów sprawozdania finansowego. Informacje w nim zawarte mają charakter statyczny, ponieważ dotyczą sytuacji na wybrany dzień (w przeciwieństwie np. do rachunku wyników, w którym o dynamiczności danych świadczy to, że zarówno przychody, jak i koszty są ponoszone w pewnym okresie). Często bilans przyrównuje się do fotografii (obrazu) firmy na dzień jego sporządzenia. Jakie są zasady dotyczące sporządzania bilansu uproszczonego?

Kto i na jakich zasadach może sporządzić bilans uproszczony?

Jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń ani zakłady reasekuracji, które w bieżącym oraz poprzednim roku obrotowym nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości:

  • Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób
  • Suma bilansowa – 2 mln euro
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych – 4 mln euro

mogą sporządzać uproszczony bilans, to znaczy mogą wykazywać informacje oznaczone tylko literami i cyframi rzymskimi.

Czym jest bilans i o jakich zasadach należy pamiętać podczas jego sporządzania? Część 1.

Zasady sporządzania bilansu

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Zatem nie można zaprezentować danych jedynie za bieżący okres, ale również za okres poprzedni (porównawczy). Dane porównawcze powinny uzgadniać się z zatwierdzonym sprawozdaniem za poprzedni okres – chyba, że miała miejsce zmiana zasad rachunkowości. Wówczas dane porównawcze powinny być zaprezentowane po przekształceniu, a samo przekształcenie i jego skutki – w objaśnieniach i informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego.

W przypadku sporządzania bilansu na inny dzień bilansowy niż dzień kończący bieżący okres obrotowy, należy wykazać stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten dzień bilansowy.

Poszczególne grupy składników aktywów prezentowane są w wartości księgowej, którą należy skorygować o:

  • dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych;
  • odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych;
  • odpisy aktualizujące wartość należności.

Jednostki mikro mogą skorzystać z uproszczeń w sprawozdawczości już za 2014 r.

Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wykazuje się w bilansie w kwocie netto po kompensacie, jeżeli jednostka ma bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów i zobowiązań danego rodzaju i zamierza je rozliczyć w kwocie netto albo jednocześnie wydać składnik aktywów finansowych i rozliczyć zobowiązanie finansowe.

Jeżeli w ciągu roku dokonywane są odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, to należy je wykazać ze znakiem ujemnym w odrębnej pozycji pasywów „Kapitał (fundusz) własny”, w pozycji „Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »