| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Bilansowa wycena aktywów i pasywów w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym za 2014 r.

Bilansowa wycena aktywów i pasywów w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym za 2014 r.

Księgi rachunkowe należy prowadzić w języku polskim oraz w walucie polskiej. Oznacza to, że również sprawozdania finansowe należy sporządzić w walucie polskiej. W efekcie jednostki, które przeprowadzają operacje w walutach obcych, muszą je wyceniać oraz ujmować w księgach rachunkowych w polskich złotych. Przeliczeniu na walutę polską podlegają wszystkie wyrażone w walucie obcej aktywa i zobowiązania – na bieżąco oraz na dzień bilansowy.

Bieżącą wycenę składników wyrażonych w walutach obcych reguluje art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tym przepisem operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych należy ująć w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w dniu przeprowadzenia operacji, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego. Kurs średni NBP należy stosować także w przypadku pozostałych operacji.

Obowiązek wyceny bilansowej wynika z przepisów art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów należy wycenić po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do bilansowej wyceny aktywów i zobowiązań sporządzanej na 31 grudnia 2014 r. zastosowanie ma średni kurs NBP dla poszczególnych walut ogłoszony w tabeli kursów nr 252/A/NBP/2014 z 31 grudnia 2014 r. Na 31 grudnia 2014 r. kurs euro wynosił 4,2623 PLN/EUR.

Wypełnij formularz i pobierz cały darmowy ebook: Bilansowa wycena aktywów i pasywów w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. >>

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »