Kategorie

Stawki VAT od 1 kwietnia 2013 r.

AK
inforCMS
Nowelizacja ustawy o VAT, która weszła w życie od 1 kwietnia 2013 r., spowodowała zmianę stawek VAT na niektóre wyroby i usługi. Większość zmian będzie polegała na podwyższeniu stawki VAT do 23%.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 6, poz. 35, z dnia 9 stycznia 2013 r.).

 


Wełna szarpana i odpady zwierzęce

 

Zmiany w załączniku nr 3 do ustawy powodują podwyższenie stawki VAT dla wełny szarpanej oraz odpadów zwierzęcych surowych, niejadalnych (za wyjątkiem jelit, pęcherzy, żołądków) do 23% (poz. 24 załącznika nr 3 - PKWiU ex 10.1). Obecnie produkty te podlegają opodatkowaniu 5% stawką, za wyjątkiem wełny szarpanej, do której ma zastosowanie 8% stawka podatku.

Odpadami zwierzęcymi surowymi, niejadalnymi dla których wzrośnie stawka podatku do 23% są m.in.:

- szczecina i sierść świń lub dzików, sierść borsuka i inne szczeciny do wyrobu szczotek i pędzli, odpadki takiej szczeciny lub sierści,

- kości (w tym słoniowe) i rdzenie rogów oraz proszek i odpady z tych produktów,

- skorupy żółwi, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby.

Ustawodawca uznał, że w związku z tym, że przedmiotowe towary nie stanowią produktów żywnościowych, brak jest merytorycznego uzasadnienia do stosowania dla tych produktów obniżonych stawek podatku.

Zgodnie z art. 98 dyrektywy 2006/112/WE - państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. Stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku nr III. Z uwagi, iż wełna szarpana i odpady zwierzęce nie są wymienione w ww. załączniku uznano, że powinny podlegać opodatkowaniu według stawki podstawowej.

Nieodpłatne przekazywanie towarów - zmiany VAT od 1 kwietnia 2013

Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów - zmiany w VAT od 1 kwietnia 2013 r.

VAT na usługi pocztowe po 1 kwietnia 2013 r.


Kawa i herbata


Od 1 kwietnia 2013 r. poz. 52 załącznika nr 3 oraz poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy otrzymuje brzmienie:

"Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:

1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

2) zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju."

Stawką VAT 23% zostaje więc opodatkowana sprzedaż (dostawa) każdego napoju, przy produkcji którego jest wykorzystywany napar kawy lub herbaty, niezależnie od procentowego udziału tego naparu w przygotowywanym napoju.

Zmiana co prawda usuwa wątpliwości, co do wysokości stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży napojów, przy których przyrządzaniu wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, ale efekt jest dla podatników niekorzystny, ponieważ spowoduje wzrost cen na tego typu produkty, a chodzi tu o m.in. sprzedaż kawy latte czy cappuccino „na wynos”, które dotychczas korzystały z opodatkowania obniżoną stawką VAT.

Teraz zarówno napoje przygotowane przy wykorzystaniu naparu, jak również sam napar kawy i herbaty zostaje opodatkowany podstawową stawką podatku.

Czytaj także: Jaka stawka VAT na sprzedaż kawy i herbaty od 1 kwietnia 2013 r.

 


Wyroby sztuki ludowej

Reklama


W wyniku zmian nastąpiło wykreślenie poz. od 108 do 128 z załącznika nr 3 do ustawy o VAT zawierającego wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%. Obecnie we wskazanych pozycjach, wymienione są wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego. A więc od 1 kwietnia 2013 r. opodatkowanie tych towarów objęte zostanie stawką podstawową podatku VAT.

Stosowanie do tych towarów stawki obniżonej VAT nie miało uzasadnienia w przepisach unijnych. Co do zasady, stosowanie przez państwa członkowskie stawek obniżonych VAT jest możliwe jedynie w odniesieniu do towarów oraz usług wymienionych w załączniku nr III do dyrektywy 2006/112/WE. W załączniku tym nie zostały wymienione wyroby sztuki ludowej oraz rękodzieła i rzemiosła, co oznacza, że towary te powinny być opodatkowane stawką podstawową podatku od towarów i usług.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT

Zmiany w transakcjach łańcuchowych od 1 kwietnia 2013 r.

VAT 2013 - przegląd najważniejszych zmian

Zapraszamy na forum o VAT


Usługi radiowe i telewizyjne


Od 1 kwietnia z obniżonej stawki VAT nie będą już korzystały usługi związane z: produkcją programów telewizyjnych, produkcją programów radiofonicznych, projekcją filmów itp.

Dokonano uchylenia w załączniku nr 3 do ustawy o VAT poz. 164-168, co oznacza objęcie stawką podstawową VAT:

- usług w zakresie produkcji programów telewizyjnych,

- usług związanych z projekcją filmów,

- usług w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo,

- usług związanych z produkcją programów radiofonicznych,

- usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych,

- innych niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy.

Równocześnie w poz. 169 załącznika nr 3 wpisano usługi polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych za pomocą urządzeń odbiorczych powszechnego odbioru oraz dekoderów - inne niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT. Powyższa pozycja objęła swoim zakresem również usługi wymienione w poz. 170 i 171 w zakresie udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowanych za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej (poz. 170) oraz za pomocą satelity (poz. 171), w związku z czym pozycje te zostały uchylone. Z zakresu poz. 169 wyłączono usługi polegające na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie oraz usługi reklamowe i promocyjne.

 

Zmiany w VAT


Tabela zawiera towary i usługi, na które stawka zostanie zmieniona od 1 kwietnia 2013 r.

Towary lub usługi (symbol PKWiU)

Stawka VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Wełna szarpana

23%

Odpady zwierzęce surowe, niejadalne (PKWiU ex 10.11.60.0) - z wyjątkiem jelit, pęcherzy i żołądków, które nadal będą opodatkowane stawką 5%. Stawka VAT zostanie podniesiona m.in. na:

• szczecinę i sierść świń lub dzików, sierść borsuka i inne szczeciny do wyrobu szczotek i pędzli, odpadki takiej szczeciny lub sierści

• kości (w tym słoniowe) i rdzenie rogów oraz proszek i odpady z tych produktów

• skorupy żółwi, kopyta, paznokcie, szpony, pazury i dzioby

23%

Napoje bezalkoholowe, niegazowane zawierające tłuszcz mlekowy, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju - PKWiU ex 11.07.19.0.

Są to kawy typu latte, cappuccino itp.

23%

Obrusy i serwety - wyłącznie bielizna stołowa haftowana z tkanin bawełnianych, z lnu, z pozostałych tkanin - PKWiU ex 13.92.13.0

23%

Narzuty i kapy na łóżka - PKWiU ex 13.92.16

23%

Wyroby koronkowe (szydełkowe, klockowe, frywolitkowe, drutowe, igliczkowe) - PKWiU ex 13.99.11.0

23%

Odzież wierzchnia stanowiąca wyrób rękodzieła ludowego i artystycznego, odzieżowego, z wyjątkiem używanej odzieży - PKWiU ex 14.13.

Są to m.in.: płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, sukienki, spódnice, spodnie itp.

23%

Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt, z wyłączeniem biczy, szpicrut i lasek - PKWiU ex 15.12.11.0.

Jest to sprzęt przeznaczony dla zwierząt, ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej, skóry futerkowej, tkanin i innych materiałów, taki jak: siodła i uprzęże (włącznie z lejcami, uzdami i postronkami) dla zwierząt pod siodło, pociągowych i jucznych, nakolanniki, końskie okulary i buty, dekoracyjne czapraki dla zwierząt cyrkowych, kagańce dla wszelkich zwierząt, obroże, smycze i czapraki dla psów i kotów, derki pod siodło, poduszki do siodeł i juki, derki o specjalnym kształcie dla koni, ubrania dla psów

23%

Beczki i komplety beczkowe, z drewna: iglastego, liściastego - PKWiU ex 16.24.12.0

23%

Deski, łyżki, łyżeczki, widelce, szczypce, wałki, tłuczki, pałki, pozostałe przybory stołowe i kuchenne - PKWiU ex 16.29.12.0

23%

Galanteria dekoracyjna z drewna - PKWiU ex 16.29.13.0

23%

• wyroby do użytku domowego drewniane (szatkownice, maselnice, deseczki do papieru toaletowego itp.)

• przybory i sprzęt do prania drewniany (tary, szczypce itp.)

- sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 16.29.25.0

23%

• wyroby plecionkarsko-koszykarskie z rogożyny i wikliny

• galanteria koszykarska z trzciny egzotycznej

• wyroby koszykarskie i inne, z materiałów roślinnych, pozostałych, osobno niewymienione

• łubianki, wyroby koszykarskie i inne z łuby

- sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 16.29.25.0

23%

Artykuły z papieru i tektury, takie jak:

• wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej

• wycinanki ludowe i artystyczne

- sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 17.29.19.0

23%

Wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej z tworzyw sztucznych - PKWiU ex 22.29.29.0

23%

Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 23.41.12.0

23%

Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, rzeźby, płaskorzeźby sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 23.41.13.0

23%

Militaria - PKWiU 25.71.15.0

23%

Wyroby kowalstwa artystycznego z metali nieszlachetnych - PKWiU ex 25.99.29.0

Są to m.in.:

• tace, dzbanki, półmiski, pokrywki kufli do piwa, z cyny

• okapy dachowe, rynny, w tym rynny zagłębione, z cynku

• ramy drzwi lub okien, z cynku

• balustrady, poręcze, z cynku

23%

Strunowe instrumenty muzyczne, smyczkowe - PKWiU ex. 32.20.12.0

23%

Części i akcesoria do instrumentów muzycznych - PKWiU 32.20.20.0

23%

Lalki przedstawiające wyłącznie postacie ludzkie - PKWiU 32.40.11.0

23%

Wyroby garncarskie użytkowo-dekoracyjne, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej zaliczane do wyrobów świątecznych, festiwalowych, karnawałowych lub innych służących rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych i żartów - PKWiU ex 32.99.51.0

23%

Rzeźby, płaskorzeźby, wyroby plastyki zdobniczo-obrzędowej sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 32.99.59.0

23%

Produkcja programów telewizyjnych - PKWiU ex 59.11.1

23%

Usługi związane z projekcją filmów - PKWiU ex 59.14.10.0

23%

Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo - PKWiU ex 59.20.1

23%

Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych - PKWiU ex 59.20.2

23%

Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, inne niż określone w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT - PKWiU ex 60

23%

Usługi radia i telewizji kablowej - PKWiU ex 61.10.5

23%, 8%

Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej ruchomej - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej - PKWiU ex 61.30.10.0

23%, 8%

Usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem satelity - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej - PKWiU ex 61.30.10.0

23%, 8%

Usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej - PKWiU ex 61.30.20.0

23%, 8%

Kizeryt (naturalny siarczan magnezu) - PKWiU ex. 08.91.19.0

8%

Napoje przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowanym napoju, sprzedawane w ramach usługi gastronomicznej (PKWiU ex 56)

23%

 

 

 

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.