| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Terminy zapłaty w ścisłych ramach

Terminy zapłaty w ścisłych ramach

28 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Określa ona m.in. szczególne zasady dotyczące rozliczenia transakcji handlowych związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług oraz tzw. stałą rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 28 marca 2013 poz. 403)

Zasadniczym celem nowej ustawy jest zwalczanie pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych poprzez wprowadzenie instrumentów wspomagających zmniejszanie opóźnień w zapłacie należności oraz dyscyplinujących strony do stosowania krótkich terminów płatności. Zastąpienie obowiązującej dotychczas ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wynika także z obowiązku implementacji do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.Urz. UE L 2011 Nr 48, str. 1).


Kogo obejmuje nowa ustawa


Zakres podmiotowy nowej regulacji obejmuje:

- przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz podmioty prowadzące działalność, do której nie stosuje się przepisów tego aktu;

- podmioty podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych;

- osoby wykonujące wolny zawód;

- oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych oraz zagranicznych przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Szczególną kategorię podmiotów stanowią tzw. podmioty publiczne.


Zakres zastosowania


Ustawa nie ma zastosowania do: długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze; umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe; umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych; a także dostaw i usług, których przedmiotem są broń, amunicja lub materiały do ich produkcji, przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.

W transakcjach handlowych, gdy wierzyciel spełni swoje świadczenie (poprzez dostarczenie towaru bądź wykonanie usługi), a nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie lub w wezwaniu do zapłaty (np. w doręczonej fakturze), przysługiwać mu będą odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek od zaległości podatkowych określanej na podstawie Ordynacji podatkowej (które obecnie wynoszą 11,5%). Jeśli zaś strony przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, to wierzyciel, to może żądać odsetek ustawowych (aktualnie 13%) po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury.

Wierzytelności nieściągalne a VAT

Zapraszamy na forum Księgowość

Odsetki od zaległości podatkowych maleją do 11,5 proc.


Terminy zapłaty


Zgodnie z nowymi przepisami, w transakcjach między przedsiębiorcami termin zapłaty co do zasady nie powinien przekraczać 60 dni. Można go wydłużyć jedynie po spełnieniu określonych warunków (brak sprzeczności ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz obiektywne uzasadnienie wydłużenia, z uwzględnieniem właściwości towaru czy usługi). Konsekwencją wydłużenia terminu ponad 60 dni, pomimo niespełnienia ww. przesłanek, będzie możliwość naliczenia przez wierzyciela odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek od zaległości podatkowych określanej na podstawie Ordynacji podatkowej, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Zespół doradców podatkowych Jacek Czernecki

Zdjęcia


Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń79.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »