REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminy zapłaty w ścisłych ramach

A.J.
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

28 kwietnia 2013 r. wejdzie w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Określa ona m.in. szczególne zasady dotyczące rozliczenia transakcji handlowych związanych z dostawą towarów lub świadczeniem usług oraz tzw. stałą rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 28 marca 2013 poz. 403)

REKLAMA

Autopromocja

Zasadniczym celem nowej ustawy jest zwalczanie pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych poprzez wprowadzenie instrumentów wspomagających zmniejszanie opóźnień w zapłacie należności oraz dyscyplinujących strony do stosowania krótkich terminów płatności. Zastąpienie obowiązującej dotychczas ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wynika także z obowiązku implementacji do krajowego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.Urz. UE L 2011 Nr 48, str. 1).


Kogo obejmuje nowa ustawa


Zakres podmiotowy nowej regulacji obejmuje:

- przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz podmioty prowadzące działalność, do której nie stosuje się przepisów tego aktu;

- podmioty podlegające przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych;

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- osoby wykonujące wolny zawód;

- oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych oraz zagranicznych przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Szczególną kategorię podmiotów stanowią tzw. podmioty publiczne.


Zakres zastosowania


Ustawa nie ma zastosowania do: długów objętych postępowaniami prowadzonymi na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze; umów, na podstawie których są wykonywane czynności bankowe; umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych; a także dostaw i usług, których przedmiotem są broń, amunicja lub materiały do ich produkcji, przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych.

W transakcjach handlowych, gdy wierzyciel spełni swoje świadczenie (poprzez dostarczenie towaru bądź wykonanie usługi), a nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie lub w wezwaniu do zapłaty (np. w doręczonej fakturze), przysługiwać mu będą odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek od zaległości podatkowych określanej na podstawie Ordynacji podatkowej (które obecnie wynoszą 11,5%). Jeśli zaś strony przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, to wierzyciel, to może żądać odsetek ustawowych (aktualnie 13%) po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury.

Wierzytelności nieściągalne a VAT

Zapraszamy na forum Księgowość

Odsetki od zaległości podatkowych maleją do 11,5 proc.


Terminy zapłaty


Zgodnie z nowymi przepisami, w transakcjach między przedsiębiorcami termin zapłaty co do zasady nie powinien przekraczać 60 dni. Można go wydłużyć jedynie po spełnieniu określonych warunków (brak sprzeczności ze społeczno-gospodarczym celem umowy i zasadami współżycia społecznego oraz obiektywne uzasadnienie wydłużenia, z uwzględnieniem właściwości towaru czy usługi). Konsekwencją wydłużenia terminu ponad 60 dni, pomimo niespełnienia ww. przesłanek, będzie możliwość naliczenia przez wierzyciela odsetek za opóźnienie w wysokości odsetek od zaległości podatkowych określanej na podstawie Ordynacji podatkowej, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki.

 

Natomiast w transakcjach między przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi, w których podmiot publiczny jest dłużnikiem, termin zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi nie może przekraczać co do zasady 30 dni, chyba że określenie dłuższego terminu będzie obiektywnie uzasadnione szczególnym charakterem bądź szczególnymi elementami umowy. Termin ten w żadnym jednak przypadku nie będzie mógł przekroczyć 60 dni kalendarzowych. 60-dniowy termin jako reguła przewidziany został zaś dla podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi (np. szpitali). Wskazanie w umowie terminu dłuższego traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie należności, a wierzycielowi przysługiwać będą odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

Nowe przepisy wprowadzają ponadto maksymalny, 30-dniowy termin na tzw. procedurę badania towaru lub usługi, w ramach której potwierdzana ma być ich zgodność z umową.


Stała rekompensata

REKLAMA


Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przewiduje również nowy instrument, którego celem jest zwrot wierzycielowi kosztów, jakie poniósł przy dochodzeniu należnej mu od dłużnika kwoty. Stała rekompensata w wysokości wyrażonej w złotych równowartości kwoty 40 euro ma służyć pokryciu wydatków ponoszonych przez wierzyciela przy próbach odzyskania należności. Uprawnienie do naliczenia rekompensaty przysługiwać będzie od momentu, kiedy wymagalne staną się odsetki za opóźnienie w płatnościach, bez odrębnego wezwania do jej zapłaty. Jeśli zaś koszty odzyskania należności przekroczą kwotę stałej rekompensaty, to wierzyciel będzie miał możliwość uzyskania na drodze sądowej zwrotu wszelkich wydatków, jakie poniósł w związku z próbą odzyskania należności.

Zgodnie z nowymi przepisami, z roszczeniami wskazanymi w ustawie będzie mogła wystąpić też krajowa bądź regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów podmiotów, o których mowa w ustawie, na ich wniosek, w ich imieniu i na ich rzecz.


Postępowanie nakazowe


Ponadto założono, że dochodzenie roszczeń z ustawy możliwe będzie w postępowaniu nakazowym, które ma charakter uproszczony i przyspieszony w stosunku do zwykłego postępowania sądowego; prawomocny nakaz zapłaty wydany w takim postępowaniu nakazowym ma zaś skutki prawomocnego wyroku.

Kasy rejestrujące od 1 kwietnia 2013 r.

Zmiany w VAT 2013

Zmiany w VAT 2013 r. - odpowiedzi MF na najczęściej zadawane pytania

A.J.

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o. o.
ul. Zagrody 20a, 30-318 Kraków
tel.: 12 260 98 10, e-mail: doradcy@doradcy.pl, www.doradcy.pl
Usługi księgowe i doradztwo podatkowe,
pomoc prawno-podatkowa oraz reprezentacja
Klienta przed aparatem skarbowym.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Zespół doradców podatkowych Jacek Czernecki

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek od nieruchomości 2025: budynki po zmianie przepisów

Konsultowany obecnie przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w podatku od nieruchomości budzi wątpliwości podatników i ekspertów. Dotyczą one m.in. definicji budynków i budowli. Oceniając potencjalne skutki projektowanych zmian, tak przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej -  powinni zastanowić się nad swoim majątkiem. Bo w świetle nowych przepisów mogą pojawić się problemy z tym, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem, czy budowlą.

Np. 6,2% rocznie przez 3 lata - stały i pewny zysk z oszczędności. Obligacje skarbowe 2024 - oferta i oprocentowanie w sierpniu

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 21czerwca 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych (detalicznych) Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w sierpniu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji nie uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w lipcu br. Od 26 lipca br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany z korzystnym dyskontem

Firmy mają problem: brakuje pracowników z kwalifikacjami. Jak sobie z tym radzić?

Najnowsze dane wskazują jasno: małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce borykają się niedoborem rąk do pracy. Według Eurobarometru, aż 82 proc. firm ma problem ze znalezieniem pracowników, zwłaszcza tych wykwalifikowanych. ,,Zamiast tracić czas na nieskuteczne rekrutacje, firmy powinny zlecać zadania na zewnątrz np. w centrach BPO’’ – mówi Maciej Paraszczak, prezes Meritoros SA.  

Farmy wiatrowe a podatek od nieruchomości. Nadchodzą zmiany

Co jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych? Budowle lub ich części jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości generują dla farm wiatrowych największe obciążenie podatkowe i między innymi dlatego są przedmiotem licznych sporów z fiskusem. Skutkiem tych sporów jest zmiana definicji budowli dla celów podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 r.

REKLAMA

Od 2025 r. akcyza na e-liquidy ma wzrosnąć o 75%. Rozwinie się szara strefa i garażowa produkcja poza kontrolą?

Na rynku e-liquidów mamy największą szarą strefę, z którą fiskus niezbyt dobrze sobie radzi. Gwałtowna podwyżka akcyzy nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu, tylko go spotęguje – komentuje plany Ministerstwa Finansów Piotr Leonarski, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich. Krajowi producenci płynów do e-papierosów zaapelowali już do ministra finansów o rewizję planowanych podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe. W przypadku e-liquidów ma być ona największa i w 2025 roku wyniesie 75 proc. Branża podkreśla, że to przyczyni się do jeszcze większego rozrostu szarej strefy, a ponadto będzie zachętą dla konsumentów, żeby zamiast korzystać z alternatyw, wrócili do palenia tradycyjnych papierosów.

Podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia. Już 44 kraje wprowadziły taki podatek

Dotychczas 44 kraje wprowadziły podatek od żywności szkodliwej dla zdrowia, czyli wysokoprzetworzonej, z dużą zawartością soli, cukru i tłuszczów nasyconych, w tym tłuszczów typu trans. Polska jest jednym z krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie podatku cukrowego, którym objęte zostały słodzone napoje. Zdaniem ekspertów to dobry początek, ale jednocześnie za mało.

Składka zdrowotna 2025: Projekt kompromisowy, zamiast projektu MF

Jeżeli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zdrowia dotyczącego składki zdrowotnej, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt. W Sejmie mógłby liczyć na głosy ponad 400 posłów. Takiego zdania jest wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wynajem mieszkania a VAT. Czy czynsz ze spółdzielni wlicza się do podstawy opodatkowania?

Wiele osób wynajmuje swoje mieszkania, także spółdzielcze. Powstaje w tym przypadku pytanie, czy czynsze ze spółdzielni należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT z tytułu najmu nieruchomości. 

REKLAMA

Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

REKLAMA