reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > PKPiR 2013 - zmiany zasad prowadzenia

PKPiR 2013 - zmiany zasad prowadzenia

Od 11 maja 2013 r. obowiązują zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia PKPiR. Nowe zasady uwzględniają konieczność korygowania kosztów w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań, zmianę oznaczeń faktur oraz poszerzenie katalogu dowodów księgowych.

Nowości przynosi rozporządzenie Ministra Finansów z 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) - Dz.U. z 10 maja 2013 poz. 551.

 

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są co do zasady obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe (zgodnie z ustawą o rachunkowości) w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.


Rozszerzony katalog dowodów księgowych


Zgodnie z poszerzonym katalogiem dowodów księgowych, podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: 

1) faktury, faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne, zwane dalej „fakturami”, wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami, lub 

2) dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów) na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym (dowody zmniejszenia kosztów/zwiększenia przychodów), zawierające co najmniej: 

a) datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów), 

b) wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z nowym art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

c) wskazanie kwoty, o którą podatnik zmniejsza koszty uzyskania przychodów (zwiększa przychody), 

d) podpis osoby sporządzającej dokument, lub 

3) dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie ww. art. 24d ustawy o podatku dochodowym (dowody zwiększenia kosztów), zawierające co najmniej: 

a) datę wystawienia dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zwiększenia kosztów uzyskania przychodów, 

b) wskazanie faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - wskazanie umowy albo innego dokumentu, stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) zgodnie z art. 24d ustawy o podatku dochodowym, 

c) wskazanie kwoty, o którą podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów, 

d) wskazanie dowodu potwierdzającego uregulowanie zobowiązania, o które podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodów, 

e) podpis osoby sporządzającej dokument, lub

Jak wpisać do pkpir odsetki od kredytu obrotowego

Prowadzenie PKPiR powierzyć biuru rachunkowemu?

4) inne dowody, wymienione w § 13 i 14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej: 

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, 

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty, 

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych, 

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych 

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. 


Zapisy w PKPiR dotyczące zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów


Nowy przepis wskazuje też sposób dokonywania korekty kosztów. Według niego, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonuje się poprzez wpisanie kwoty zmniejszenia ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym. 

Zapraszamy na forum Księgowość

Ponadto, zgodnie z dodanymi przepisami, zapisy w księdze dotyczące zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) oraz zwiększenia kosztów uzyskania przychodów, na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym, są dokonywane na podstawie dowodów, o których mowa w powyższych punktach 2 i 3, w terminach określonych w przepisach art. 24d ustawy o podatku dochodowym. Zapisów w PKPiR dotyczących zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów) na podstawie art. 24d ustawy o podatku dochodowym można dokonywać na koniec każdego miesiąca, w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca, na podstawie danych wynikających z miesięcznych zestawień dokumentów wskazanych w ww. punkcie 2. Zestawienie takie powinno zawierać: numer kolejny wpisu, numery i daty dokumentów wskazanych w ww. punkcie 2 i wynikającą z tych dokumentów łączną wartość zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów).


reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Zespół doradców podatkowych Jacek Czernecki

Zdjęcia


ZFŚS 2020. Komentarz55.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama