REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy i w jaki sposób ustanowić pełnomocnika firmy?

Sebastian Bobrowski
InFakt.pl
inforCMS

REKLAMA

Nadmiar obowiązków, długi wyjazd, czy brak odpowiednich kwalifikacji – istnieje wiele sytuacji, w których przedsiębiorca może skorzystać z pomocy zewnętrznej firmy lub po prostu zaufanej osoby. O czym należy pamiętać udzielając pełnomocnictwa?

 

 

 

Autopromocja

ZFŚS 2023. Komentarz

Kup książkę:

ZFŚS 2023. Komentarz

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sytuacji, w których przedsiębiorca wyznacza pełnomocnika może być wiele. Przeważnie pełnomocnictwo stosuje się, gdy właściciel firmy nie jest w stanie wykonywać części obowiązków lub nie posiada odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji. Wśród przykładowych sytuacji, w których warto wyznaczyć pełnomocnika, można wymienić:

Autopromocja

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku

Zapisz się na

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku

- powierzenie pełnomocnikowi części obowiązków, na które brakuje czasu przedsiębiorcy,

- nieobecność przedsiębiorcy wynikającą z długotrwałej choroby lub delegacji,

Autopromocja

Akademia podatków 2023/2024

Uczestnicy szkolenia przypomną podstawowe zagadnienia dotyczące opodatkowania, które często uchodzą uwadze, a mają kluczowe znaczenie. Prowadzący wskaże jak rozliczać VAT i o czym pamiętać, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie najmu prywatnego.

Szkolenie: VAT w transakcjach krajowych 2023

- pełnomocnictwo udzielone podmiotowi świadczącemu na rzecz przedsiębiorcy obsługę księgową i który zajmuje się rozliczeniem należnego podatku oraz składaniem deklaracji w imieniu przedsiębiorcy,

- sytuacja, gdy przedsiębiorca przebywa w innym kraju, jest rezydentem podatkowym i rozlicza się w Polsce,

- pełnomocnictwo udzielane prawnikom, którzy reprezentują przedsiębiorcę przed sądami czy organami administracji publicznej,

- zawieszenie lub zamknięcie działalności i wyjazd za granicę - pełnomocnik w imieniu przedsiębiorcy może odbierać pisma urzędowe i reprezentować go przed urzędami,

Pełnomocnik może w imieniu przedsiębiorcy dokonywać większości czynności prawnych. 


Rodzaje pełnomocnictwa


Można wyróżnić trzy rodzaje pełnomocnictwa: ogólne, rodzajowe i szczególne. W przypadku pełnomocnictwa ogólnego, wyznaczona osoba ma prawo do tzw. zwykłego zarządu, czyli w uproszczeniu do bieżącej działalności. Taki zwykły zarząd w każdym przypadku jest inaczej określany - w zależności od danej działalności. A zatem pełnomocnik może  podejmować decyzje dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorstwa o ile nie wykraczają poza „zwykły zarząd”, czyli np. zaciągać zobowiązania, wynajmować lokale, rozliczać się z fiskusem itd. Pełnomocnictwo ogólne nie uprawnia jednak do zaciągania kredytów ani sprzedaży nieruchomości, zakupionych przez mocodawcę.

Nowe obowiązki pracodawców w związku z wydłużeniem urlopów macierzyńskich od 17 czerwca 2013

Zmiany w PKPiR oraz ewidencji przychodów

Kiedy warto korzystać z faktoringu - skutki bilansowe

Osoba działająca w oparciu o pełnomocnictwo rodzajowe jest upoważniona do wykonywania czynności określonego rodzaju. Do tej grupy zalicza się np. pełnomocnictwo udzielane prawnikowi. Dzięki niemu adwokat lub radca prawny może reprezentować przedsiębiorcę we wszystkich sprawach przed sądami.

Z kolei pełnomocnictwo szczególne precyzyjnie określa czynność, jaką może wykonywać wskazana osoba w imieniu przedsiębiorcy. Taką czynnością może być udział w konkretnym przetargu lub sprzedaż samochodu, wskazanego w pełnomocnictwie.

Przedsiębiorca, który chce powołać pełnomocnika, oprócz zakresu uprawnień może również wskazać okres, w którym pełnomocnictwo jest ważne. To wygodne rozwiązanie w sytuacji, gdy mocodawca jest w stanie z góry przewidzieć jak długo będzie potrzebował pomocy, na przykład wyjeżdżając na urlop. Jeśli określenie terminu nie jest możliwe (np. w przypadku przewlekłej choroby), odwołanie pełnomocnictwa również nie stanowi problemu. Można to zrobić w każdej chwili.


Kto może zostać pełnomocnikiem?


W zależności od rodzaju działalności, jakie ma podejmować pełnomocnik w imieniu przedsiębiorcy, pełnomocnictwo regulują przepisy:

- Kodeksu cywilnego,

- Kodeksu postępowania cywilnego oraz karnego,

- Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

- Ordynacji podatkowej.

W większości przypadków pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a zatem w teorii mogłaby to być nawet osoba niepełnoletnia. W praktyce jednak wyznaczając pełnomocnika należy zachować dużą dozę ostrożności, ponieważ czynności wykonywane przez pełnomocnika mają taki sam skutek, jak czynności dokonane przez samego mocodawcę. Należy także pamiętać, że często do reprezentowania przed sądem wymagane jest, aby pełnomocnik był adwokatem bądź radcą prawnym. Pełnomocnikiem może być także osoba prawna, choć przepisy mogą w konkretnym przypadku wymagać, aby pełnomocnikiem była osoba fizyczna (np. Ordynacja podatkowa - patrz niżej).

 


Jakie uprawnienia ma pełnomocnik?


Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często korzystają z pełnomocników w kontaktach z różnymi urzędami: skarbowym, celnym, czy ZUS-em. Pełnomocnik może również występować w imieniu swojego mocodawcy na poczcie lub w banku i mieć dostęp do firmowego konta. Istnieje bowiem możliwość ustanowienia pełnomocnictwa do rachunku zwykłego lub maklerskiego, jednak ten typ uprawnień jest regulowany wewnętrznymi przepisami banków.

Przepisy podatkowe mówią, że przedsiębiorca może korzystać z pełnomocnika w celu składania deklaracji podatkowych. Wyznaczona osoba może mieć również prawo do składania podpisów pod dokumentami podatkowymi. Dla klientów biur rachunkowych jest to duże ułatwienie w prowadzeniu działalności. Po udzieleniu pełnomocnictwa, obowiązki wobec urzędu skarbowego biorą na siebie pracownicy biura. Przedsiębiorca musi tylko pamiętać o gromadzeniu i przekazywaniu księgowym we właściwym terminie szeroko rozumianych dokumentów  niezbędnych do prowadzenia rozliczeń.

Pełnomocnik może również uzyskać prawo do odbioru korespondencji od urzędów skarbowych w imieniu swojego mocodawcy. W sytuacji długotrwałej nieobecności przedsiębiorcy w kraju, ustanowienie takiego pełnomocnika jest obowiązkowe i odbywa się na piśmie. Dokument należy złożyć w tych urzędach skarbowych, z którymi będzie kontaktowała się osoba upoważniona. Odwołanie pełnomocnictwa odbywa się na takiej samej zasadzie.

Od początku 2012 r. pełnomocnicy mają prawo dokonywać zmian we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wypełniając wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca może wpisać dane pełnomocnika. Przepisy wymagają, by była nim osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Taki pełnomocnik ma prawo do załatwiania wielu spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej. Przykładowo, może dokonać zmian we wpisie firmy do CEIDG dotyczących np. adresu, konta bankowego, formy opodatkowania, itd.

Jak wnieść sprzeciw wobec kontroli podatkowej w firmie

Obowiązki firmy wobec organizacji zarządzających prawami autorskimi

Zapraszamy na forum Księgowość

Warto również pamiętać, że w pewnych sytuacjach pełnomocnik ma możliwość ustanawiania dalszych pełnomocnictw. Kolejne osoby wskazane przez pierwszego pełnomocnika nazywa się pełnomocnikami substytucyjnymi. Kodeks Cywilny (art. 106) dopuszcza taką możliwość w przypadku, gdy:

- pełnomocnik otrzymał od mocodawcy prawo do powoływania dalszych pełnomocników,

- prawo takie wynika z ustawy (np. pełnomocnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym),

- pełnomocnictwo substytucyjne wynika ze stosunku prawnego, będącego podstawą pełnomocnictwa (np. z umowy-zlecenia).


Jak ustanowić pełnomocnika?


Z początkiem 2012 r. w ramach CEIDG uruchomiono rejestr pełnomocników. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną mogą uwzględnić w nim swoich pełnomocników. Dane o osobach uprawnionych są jawne (poza numerami PESEL i adresami zamieszkania) i można je podać, uzupełniając rubrykę 30 w formularzu CEIDG-1. Przedsiębiorcy, chcący ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika, muszą wypełnić formularz CEIDG-PN. Ustanowienie pełnomocnika (lub pełnomocników) jest bezpłatne.

 

Inaczej wygląda procedura wyznaczenia pełnomocnika w sprawach podatkowych i kontaktach z urzędem skarbowym. Przepisy Ordynacji Podatkowej mówią, że w postępowaniu podatkowym przedsiębiorcę może reprezentować jedynie osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że pełnomocnictwo powinno być udzielone konkretnej osobie, a nie spółce (np. kancelarii doradztwa podatkowego).

Pełnomocnictwo może mieć postać pisemną lub ustną, wpisaną do protokołu. W treści należy określić jego zakres: pojedynczą czynność (pełnomocnictwo szczegółowe), grupę czynności (rodzajowe) lub całość uprawnień (pełnomocnictwo ogólne). Osoba wyznaczona przez przedsiębiorcę może w jego imieniu składać deklaracje podatkowe, korekty, wnioski pisma wyjaśniające i inne dokumenty. Za każdym razem musi jednak dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Zasady reprezentacji spółki z o.o. w organizacji

W przypadku, gdy mocodawca chce upoważnić pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych, powinien złożyć pełnomocnictwo we właściwym urzędzie skarbowym. W ten sposób można również przekazać uprawnienia do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną - do tego służy formularz UPL-1. W tym celu pełnomocnictwo przekazuje się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Szczególną sytuacją jest kontrola podatkowa. Przedsiębiorca poddany kontroli może wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie go reprezentować przed organami podatkowymi. Takie pełnomocnictwo należy w formie pisemnej zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego. Podczas kontroli pełnomocnik może (o ile co innego nie wynika z treści pełnomocnictwa): odebrać zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, zakończyć ją i złożyć stosowne wyjaśnienia.

Reprezentacja przed ZUS-em, sądami powszechnymi i administracyjnymi wymaga przygotowania pełnomocnictwa szczególnego. Przedsiębiorca powinien zatem przygotować dokument ustanawiający pełnomocnika, zawierający:

- dane przedsiębiorcy jako mocodawcy firma, siedziba, adres,  NIP;

- dane pełnomocnika;

- datę i podpis mocodawcy.

Dodatkowo, pełnomocnictwo szczegółowe powinno określać uprawnienia, jakie posiada pełnomocnik. Przykładowo, w kontaktach z ZUS-em, przedsiębiorca może upoważnić swojego pracownika do wglądu do dokumentacji na swój temat, znajdującej się w ZUS oraz do wnioskowania o wydanie kserokopii i odpisów z akt. Warto również zaznaczyć, że pełnomocnik otrzymuje prawo do uzyskania od pracowników urzędu informacji dotyczących mocodawcy w zakresie, określonym przez pełnomocnictwo.

Jak dokonać likwidacji części majątku firmowego?

Pod jakim adresem można zarejestrować działalność gospodarczą?

Sebastian Bobrowski

Dyrektor Finansowy inFakt

 

Autopromocja

REKLAMA

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA