reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Warto wiedzieć

Jak dokonać automatyzacji przeksięgowań sald kont księgi głównej do bilansu oraz rachunku zysków i strat

Aktualizacja: 23.01.2007

Właściwe powiązanie sald końcowych kont księgi głównej w informatycznych systemach finansowo-księgowych pozwala na automatyczne sporządzania sprawozdań finansowych. Poniżej prezentujemy praktyczny przykład powiązania sald kont z odpowiednimi pozycjami sprawozdań finansowych. »

Jak ująć rozliczenia międzyokresowe kosztów

Aktualizacja: 19.01.2007

Wysokość biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów należy oszacować w sposób wiarygodny. W przypadku braku w tym zakresie uregulowań w ustawie o rachunkowości, można skorzystać z przepisów zawartych w międzynarodowych standardach rachunkowości, odnoszących się do szacowania (wyceny) rezerw. »

Jak wyliczyć i ewidencjonować wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia

Aktualizacja: 19.01.2007

Praca, jako zajęcie będące źródłem utrzymania osoby fizycznej, może być wykonywana w różnorodnych formach prawnych. Podstawowym trybem świadczenia pracy jest umowa o pracę. Innymi formami świadczenia pracy mogą być umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenia. »

Jak ustalić i rozliczyć koszty pośrednie

Aktualizacja: 18.01.2007

Koszty w układzie kalkulacyjnym grupuje się według kryterium ich związku z wytwarzanymi produktami. Związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Dlatego warto wyodrębnić koszty bezpośrednie i pośrednie, prowadzając ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. »

Jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne

Aktualizacja: 17.01.2007

Aby rozliczyć różnice inwentaryzacyjne, w pierwszej kolejności należy ustalić przyczyny ich powstania. Jeżeli ujawnione niedobory zostaną uznane za niezawinione, będą odniesione w pozostałe koszty operacyjne. Jeżeli zawini pracownik, wartość braków zostanie zaewidencjonowana jako należność od pracowników. »

Jak rozumieć pojęcie "optymalizacja podatkowa"

Aktualizacja: 16.01.2007

Optymalizacja podatkowa potocznie rozumiana jest jako oszczędzanie na podatkach. Podatnicy stosujący optymalizację podatkową mogą narazić się na zarzuty organów podatkowych co do próby zaniżania zobowiązań podatkowych. Jeżeli jednak optymalizacja będzie dokonywana zgodnie z literą prawa, to żaden z podatników nie poniesie negatywnych konsekwencji swojego postępowania. Może tylko zyskać na zmniejszeniu wysokości płaconych podatków. »

Kto ma obowiązek złożyć informację ZUS IWA

Aktualizacja: 06.02.2018

Od kilku lat stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nie jest już jednakowa dla wszystkich płatników składek tak jak stopy procentowe składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe. »

Jak wykazać transakcje leasingowe w rachunku przepływów pieniężnych

Aktualizacja: 12.01.2007

Przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych często pojawia się problem, do którego segmentu działalności zakwalifikować daną transakcję. W takich sytuacjach należy przede wszystkim kierować się treścią ekonomiczną operacji i szczegółowo analizować jej ewidencję księgową. Do takich "problematycznych" transakcji należy m.in. leasing. »

Jakie warunki należy spełnić, aby móc ustalać różnice kursowe na podstawie ustawy o rachunkowości

Aktualizacja: 11.01.2007

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych daje od 1 stycznia br. możliwość rozliczania różnic kursowych w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. »

Jak wyliczyć i ewidencjonować wynagrodzenia w 2007 r.

Aktualizacja: 10.01.2007

Od stycznia 2007 r. zmieniła się stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne i wynosi 9% (art. 79 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). »

Trzeba tworzyć rezerwy na wypłaty świadczeń pracowniczych

Aktualizacja: 09.01.2007

Firmy powinny tworzyć rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, jeżeli zakładowy regulamin wynagradzania przewiduje takie wypłaty. »

Kiedy mamy do czynienia ze zdarzeniami po dacie bilansu i jak je ująć w sprawozdaniu

Aktualizacja: 08.01.2007

W powszechnej opinii zdarzenia po dacie bilansu kojarzą się raczej z "przykrymi" niespodziankami, które mogą pojawić się po dniu bilansowym i będą wymagały dokonania korekt obniżających wynik, a także pogarszających obraz naszego sprawozdania finansowego. Nie jest to jednak prawda. »

Jak programy księgowo-rachunkowe mogą być wykazane w księgach rachunkowych

Aktualizacja: 04.01.2007

Spółki prowadzące księgi rachunkowe za pomocą komputera mogą korzystać z programów dostępnych na rynku lub wytworzyć program finansowo-księgowy we własnym zakresie. »

Liczy się rzeczywista cena zakupu

Aktualizacja: 04.01.2007

Przyjmowane do magazynu firmy materiały mogą być wprowadzone do jej ksiąg rachunkowych według rzeczywistych cen zakupu lub nabycia. »

W bilansie należy dokładnie podzielić wszystkie aktywa

Aktualizacja: 03.01.2007

Właściwy podział aktywów i pasywów w bilansie ma wpływ m.in. na przedstawienie wysokości kapitału obrotowego. Dla inwestorów, banków i kontrahentów jest to informacja o zdolności spółki do regulowania bieżących zobowiązań. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama