REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak sprowadzić samochód z zagranicy. Rejestracja

REKLAMA

Dróg do nabycia używanego samochodu pochodzącego z zagranicy jest wiele. Można to zrobić na własną rękę, można też kupić taki samochód w komisie. Wiele osób decyduje się jednak na zlecenie sprowadzenia określonego auta, w określonych widełkach cenowych, firmom, które specjalizują się w tego rodzaju działalności.

Niestety, większość sprowadzonych do Polski samochodów to samochody nie najnowsze, niejednokrotnie posiadające widoczne znaki uszkodzeń. Samo kupno samochodu sprowadzonego z zagranicy niczym się nie różni od zakupu samochodu używanego i od kilku lat zarejestrowanego w Polsce. Ale zdawać trzeba sobie sprawę, że przy rejestracji nowo nabytego za granicą auta trzeba przedstawić dodatkowe dokumenty. Należy też liczyć się z ewentualnymi kosztami dodatkowych badań technicznych, a ponadto pamiętać o podatku akcyzowym, związanym ze sprowadzeniem samochodu z zagranicy.

Autopromocja
Dodatkowe badanie techniczne

W pierwszym etapie procesu rejestracji wydawane jest w dniu złożenia wniosku o rejestrację pojazdu pozwolenie czasowe, które pozwala na korzystanie z pojazdu bez żadnych ograniczeń. Urząd rejestrujący samochód ma prawo skierować na dodatkowe badanie techniczne samochód sprowadzony z zagranicy, który nosi ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późn. zm.). Starosta odpowiedzialny za rejestrację pojazdów ma prawo skierować pojazd na dodatkowe badania techniczne również w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji. Może tu chodzić np. o niewyraźne numery silnika.

Opłaty za badania

Opłata za dodatkowe badanie techniczne samochodu sprowadzonego z zagranicy wynosi 94 zł, a w przypadku przeprowadzenia takich badań w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji, analogiczna opłata wynosi 60 zł (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów – Dz.U. nr 223, poz. 2261).

Jak wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury, jeszcze pod koniec ubiegłego roku pojazdy sprowadzone z zagranicy podlegały tylko tzw. pierwszemu badaniu technicznemu, które było przeprowadzane przed pierwszą rejestracją w kraju. Obecnie, jeśli to badanie wykaże, że pojazd sprowadzony z zagranicy nosi ślady uszkodzeń lub jego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji, to pojazd musi przejść dodatkowe specjalistyczne badania techniczne, aby mógł być dopuszczony do ruchu. Sprawy, o których mowa, uregulowane zostały w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. nr 227, poz. 2250 oraz z 2004 r. nr 249, poz. 2499).

Zasady rejestracji

Dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku o rejestrację, określono w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 4 maja 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. nr 110, poz. 1169). Są to:

■ dowód własności pojazdu,
■ dowód rejestracyjny (jeżeli pojazd był zarejestrowany),
■ dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego tj. nienależącego do UE,
■ dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające: uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, lub o braku takiego obowiązku (druk VAT-25 – patrz Interpretacja Ministerstwa Finansów),
■ zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prościej wygląda sprawa rejestracji nowego samochodu sprowadzonego z państwa Unii Europejskiej. Właściciel nowego samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru sprowadzonego z państwa członkowskiego UE przy jego pierwszej rejestracji na terytorium RP jest obowiązany dołączyć wyciąg ze świadectwa homologacji potwierdzający, że na dany typ pojazdu zostało wydane świadectwo homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego należącego do Wspólnoty Europejskiej. Odpowiednie wyjaśnienia w tej sprawie wydał Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji, nie podlega pierwszemu badaniu technicznemu przed pierwszą rejestracją. Rejestracji pojazdu dokonuje się między innymi na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji.

Potwierdzenie rejestracji za granicą

Jak wynika z informacji Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z art. 72 ust. 2 pkt 4 prawa o ruchu drogowym, w przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium RP pojazdu sprowadzonego z zagranicy, zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą.

WARTO WIEDZIEĆ

Dokumentem potwierdzającym rejestrację pojazdu za granicą może być również pozwolenie czasowe, tzw. wywozowe, wydane przez właściwy organ do rejestracji pojazdów za granicą, na określony czas, w celu wywozu pojazdu za granicę.

Inny dokument, o którym mowa w cytowanym przepisie, musi być wydany przez tamtejszy organ właściwy do rejestracji pojazdów i powinien potwierdzać, że pojazd jest aktualnie zarejestrowany lub był zarejestrowany w państwie pochodzenia pojazdu (dokument o wyrejestrowaniu/wycofaniu pojazdu stwierdza fakt rejestracji pojazdu za granicą).

Od kiedy za kółkiem po kraju

Obywatel Polski może poruszać się po kraju pojazdem zarejestrowanym w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli jego nazwisko jest umieszczone w wystawionym za granicą dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w rubryce określającej właściciela pojazdu, czyli będzie właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury. Jeżeli natomiast współwłaściciel pojazdu, obywatel Polski, nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym wystawionym w państwie Unii Europejskiej, to poruszając się takim pojazdem po terytorium RP, musi udokumentować prawo do posiadania pojazdu, jeżeli pojazd ten nie jest zarejestrowany na nazwisko osoby prowadzącej pojazd (Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu 8 listopada 1968 r.). Współwłaściciel, obywatel RP, może również złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w Polsce na podstawie naszego prawa o ruchu drogowym do organu rejestrującego, właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

______________________________________________________________________________________
Zaświadczenie o VAT

Interpretacja Ministerstwa Finansów dotycząca zaświadczeń o uiszczaniu podatku od towarów i usług oraz faktur zastępujących ww. zaświadczenia przy pierwszej rejestracji pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej – do wykorzystania przez organy rejestrujące przy stosowaniu przepisu art. 141 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) zmieniającego przepis art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym:

„W związku z pismem z dnia 1 czerwca 2004 r. Nr TD 4n-0732/58/2004 dotyczącym art. 141 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, naczelnik urzędu skarbowego dla celów związanych z rejestracją środków transportu jest obowiązany do wydawania zaświadczenia, potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4 ww. ustawy. Przepis art. 103 ust. 4 cytowanej ustawy stanowi, iż w przypadku podatników podatku od towarów i usług rozliczających ten podatek na zasadach ogólnych, zaświadczenia o uiszczeniu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów są wydawane, jedynie gdy środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jeżeli nie podlega rejestracji, ma być przez nabywcę użytkowany na terytorium RP.

Natomiast w przypadku gdy podatnik sprowadzony na zasadach ogólnych środek transportu (od którego ma obowiązek rozliczyć podatek od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów) odsprzedaje przed jego zarejestrowaniem na terytorium RP (rejestracji dokonuje nabywca tego środka transportu w kraju), brak jest podstawy do wydania zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie przez tego podatnika podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Należy zaznaczyć, iż podatek z tytułu tej czynności rozliczany jest w miesięcznej lub kwartalnej deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, w przypadku gdy naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku dla celów związanych z rejestracją wydawać zaświadczenia o uiszczeniu podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, który nie jest przez nabywcę rejestrowany po raz pierwszy na terytorium RP, znależć powinny zastosowanie rozwiązania analogiczne jak określone w przepisie art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 ze zm.), dodanym cytowaną ustawą o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem ww. zaświadczenie może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie na terytorium RP dostawy środka transportu przez podatnika podatku od towarów i usług, pod warunkiem że odsprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.
Ministerstwo Finansów informuje, iż w przypadku gdyby przedłożona dla celów rejestracyjnych faktura budziła jakiekolwiek wątpliwości, Wydział Komunikacji ma prawo wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o jej weryfikację…”.

 Marek Kobylański

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Progi statystyczne w systemie INTRASTAT na 2024 rok

  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokości progów statystycznych na 2024 r. w systemie INTRASTAT. Progi te (zarówno podstawowe i szczegółowe) wzrosły w porównaniu do obowiązujących w 2023 roku.

  Egzamin na doradcę podatkowego - zmiany od 2024 roku

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego. Jak wskazuje MF, głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procesu egzaminacyjnego.

  Tabela kursów średnich NBP z 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023

  Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 6 grudnia 2023 roku - nr 236/A/NBP/2023. Kurs euro w tym dniu to 4,3382 zł.

  Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku

  Komentarz do posiedzenia RPP z 5-6 grudnia 2023 roku. "Wszystko wskazuje na to, iż mamy obecnie do czynienia ze stabilizacją stóp procentowych na bieżącym poziomie przez najbliższe kilka miesięcy, najprawdopodobniej do następnej projekcji inflacyjnej, która zostanie opublikowana przez Narodowy Bank Polski w marcu 2024 r."

  Stopy procentowe NBP bez zmian od 6 grudnia 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 grudnia 2023 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi nadal 5,75 proc. - podał w komunikacie Narodowy Bank Polski. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

  Co dostaniemy zamiast podwyżki w 2024 roku? Firmy szukają oszczędności. Ale pracownicy mogą na tym zyskać!

  Widmo wysokich kosztów firmowych skłania pracodawców do szukania rozwiązań, które pozwolą optymalizować wydatki. Jednym z nich jest wdrożenie strategii pozapłacowej bazującej na benefitach żywieniowych, która zapewnia oszczędności zarówno firmie, jak i zatrudnionym. Aby przyciągnąć i zatrzymać talenty, firmy coraz częściej już na etapie rekrutacji informują o wartości finansowej benefitów, ponieważ kandydaci nie mają świadomości, z czego składa się całkowity pakiet wynagrodzeń. 

  Pracownik wystawił pustą fakturę. Kto za to odpowiada? Pracodawca (podatnik VAT)?

  W codziennej praktyce biznesowej wielokrotnie powstaje pytanie, czy za pustą fakturę zawsze odpowiada podatnik (firma), gdy to pracownik, bez wiedzy i zgody pracodawcy, wystawiał fikcyjne faktury, umożliwiając innym podmiotom odliczenie VAT. Jedna z takich spraw trafiła do sądu, a w wyniku zadanego pytania prejudycjalnego – do TSUE. Poznaliśmy właśnie opinię Rzecznika Generalnego TSUE, który uznał, że co do zasady administracja skarbowa nie powinna egzekwować VAT od przedsiębiorcy. Zobaczymy, czy Trybunał weźmie pod uwagę tę opinię (bo z reguły tak robi), wydając wyrok, na który trzeba jeszcze trochę poczekać.

  Jaki dochód do ulgi rehabilitacyjnej?

  Kwota limitu dochodu osoby niepełnosprawnej, która uprawnia jej opiekuna do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej do własnych dochodów, wynosi obecnie 19 061,28 zł. Kwota ta będzie miała zastosowanie w rozliczeniu rocznym PIT w 2024 roku (dokonywanym za rok 2023).

  Czy faktury dla konsumentów będą wystawiane w KSeF?

  Faktury w systemie KSeF. Czy faktury dla osób fizycznych (konsumentów) będą mogły być dobrowolnie wystawiane w KSeF?

  Zerowy VAT na żywność 2024. "Większość sejmowa nie chce tego rozwiązania"

  Projekt ustawy o zerowym VAT na żywność w pierwszym półroczu 2024 roku jest gotowy, ale nowa większość sejmowa ma problem z jego przyjęciem, bo jest autorstwa naszego rządu; za ich podejście, niestety, zapłacą Polacy - powiedział dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

  REKLAMA