| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak wykorzystać proceduralne potknięcia fiskusa

Jak wykorzystać proceduralne potknięcia fiskusa

Błędy przy stosowaniu procedury podatkowej zdarzają się nie tylko podatnikom, ale również urzędom skarbowym. Jeśli po przeanalizowaniu stosowanej wobec ciebie procedury stwierdzisz uchybienia, możesz je śmiało wykorzystać. Urzędnicy skarbowi - podobnie jak podatnik - są zobowiązani postępować zgodnie z prawem. Jednak nie ma co liczyć na urzędniczą litość czy sprawiedliwość. Jedyną bronią przeciwko urzędnikom jest ich własna - znajomość prawa. Im lepiej je znasz, tym większa szansa, że z wojny z fiskusem wyjdziesz obronną ręką.

ETAP 1
Uważaj na terminy
Organy podatkowe mają obowiązek załatwiania spraw w ściśle określonych terminach. Czas, jaki został określony na rozpatrzenie danej sprawy, uzależniony jest przede wszystkim od stopnia jej skomplikowania. Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie organy podatkowe nie wywiązują się z obowiązujących ich terminów, a tym samym łamią prawo. Podatnicy mogą w takiej sytuacji złożyć ponaglenie lub skargę na bezczynność organu podatkowego.
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.
Niezwłocznie powinny być załatwiane takie sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. Trzeba zauważyć, że sprawa sama w sobie może być prosta, ale skutki jej załatwienia mogą być na tyle ważne, że organ podatkowy będzie potrzebował dłuższego terminu na jej załatwienie czy też wydanie decyzji.
Także załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. Wszystkie te terminy są ustawowymi terminami maksymalnymi, które nie mogą być przekroczone przez organ. Służą one przeprowadzeniu przez organ czynności postępowania i wydaniu decyzji w sprawie, dlatego zasady ustalania upływu terminu muszą być do tego dostosowane.
Trzeba jednak pamiętać, że Ordynacja podatkowa może ustanawiać inne terminy i będą one miały pierwszeństwo, jako szczególne przed terminami ogólnie obowiązującymi.
WARTO WIEDZIEĆ
Ponaglenie ma spowodować wypełnienie przez organ podatkowy obowiązku polegającego na przeprowadzeniu postępowania i jego zakończeniu w postaci wydania decyzji, która albo będzie rozstrzygać o istocie sprawy, albo też w inny sposób kończyć sprawę w danej instancji. Skutkiem złożenia ponaglenia będzie zatem wyznaczenie dodatkowego terminu załatwienia sprawy, który będzie wiążący dla organu podległego, i sprawowanie nadzoru przez organ wyższego stopnia.
ETAP 2
Gdy organ nie zdążył, złóż ponaglenie
W każdym przypadku, gdy nie załatwiono sprawy w określonym ustawowo terminie, organ podatkowy ma obowiązek zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Zawiadomienie strony musi nastąpić również w sytuacji, gdy niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od organu. Takie zawiadomienie kierowane jest tylko do stron postępowania i musi zawierać dwa elementy. Po pierwsze, wskazanie przyczyny opóźnienia biegu postępowania w sprawie. Po drugie, wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mira Michalska

Doradca

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »