reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Danina solidarnościowa od 2019 roku - jest projekt ustawy

Danina solidarnościowa od 2019 roku - jest projekt ustawy

13 lipca 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy zakładający utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Fundusz ma być zasilany z części składki na Fundusz Pracy oraz z "daniny solidarnościowej" od osób zarabiających ponad 1 mln zł rocznie. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

W połowie maja rząd przedstawił propozycję nowego modelu finansowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Ma się on opierać na trzech filarach: solidarnościowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych, pakiecie społecznej odpowiedzialności i programie "Dostępność plus". Propozycja została zapowiedziana podczas trwania protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie.
Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego autorem jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, został w piątek opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Celem projektowanej ustawy jest wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Zaproponowano, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Zgodnie z projektem, źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych - w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy. Wpłacona na rachunek urzędu skarbowego danina solidarnościowa przekazywana będzie na wyodrębniony rachunek Funduszu Solidarnościowego.

Zgodnie z projektem, środki z funduszu mają być przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, oraz zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W projekcie wskazano, że pozostałymi źródłami przychodów mają być m.in. dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych ze środków UE na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy zakłada, że dysponent funduszu, którym jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, opracowuje na dany rok kalendarzowy roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. W planie tym ustala rodzaj realizowanych zadań lub programów, a także warunki ich realizacji. Sama realizacja zadań określonych w planie wsparcia następuje w drodze naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.

W projekcie zaproponowano, aby wnioski na realizację zadań były składane do wojewody, który sporządza i przekazuje listy rekomendowanych wniosków dysponentowi funduszu (właściwemu ministrowi). Warunkiem przyznania środków funduszu jest zawarcie umowy pomiędzy wojewodą a jednostką samorządu terytorialnego.

Projekt zakłada także wprowadzenie zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) oraz o systemie ubezpieczeń społecznych.

W ustawie o PIT zmieni się m.in. art. 1 -  otrzyma on brzmienie: " Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych oraz daninę solidarnościową.".

Ponadto  po po rozdziale 6 ustawy o PIT zostanie dodany rozdział 6a w brzmieniu:

Rozdział 6a Danina solidarnościowa

Art. 30h. 1. Osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł, są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej za rok podatkowy w wysokości 4% od nadwyżki ponad tę kwotę.

2. Za dochody, o których mowa w ust. 1, uważa się sumę dochodów uzyskanych w roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, pomniejszoną o kwotę składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

3. Zapłaty daniny solidarnościowej dokonuje się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

4. W terminie, o którym mowa w ust. 3, składa się deklarację o wysokości daniny solidarnościowej za rok podatkowy.

5. Deklarację składa się urzędowi skarbowemu, o którym mowa w art. 45 ust. 1b albo ust. 1c.

Art. 30i. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia, w formie dokumentu elektronicznego, wzór deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej.

Art. 30j. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej, mając na uwadze konieczność prawidłowej identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej."

Zaproponowany w projekcie ustawy system poboru składki na fundusz ma charakter docelowy i będzie obowiązywać dla składek należnych od 1 stycznia 2020 r. (opłacanych przez płatników od dnia 1 lutego 2020 r.). Natomiast w okresie przejściowym - w 2019 r. - zaproponowano alternatywne rozwiązanie, które ma pozwolić na wprowadzenie zmiany już od stycznia 2019 r., polegające na pobieraniu przez ZUS łącznie składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wpływy byłyby następnie dzielone przez ZUS pomiędzy obydwa fundusze. Zakłada się, że w okresie przejściowym płatnik będzie opłacał łącznie składki na fundusze w wysokości 2,45 proc., z której to wpłaty zostanie wyodrębniona składka na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 0,15 proc. (w konsekwencji składka na Fundusz Pracy będzie wynosiła 2,30 proc.).

W ocenie skutków regulacji wskazano, że daniny o charakterze solidarnościowym są stosowane także w innych państwach. Np. w Niemczech obowiązuje opłata solidarnościowa (Solidaritaetszuschlag) jako dodatkowa opłata powiązana z podatkiem dochodowym. Podatek solidarnościowy wprowadziły także m.in. Grecja, Włochy i Łotwa.(PAP)

Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

autorka: Karolina Kropiwiec

edytor: Paweł Krajewski

kkr/ krap/

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Siwka

Maciej Siwka jest adwokatem, partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. p. z siedzibą w Katowicach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama