REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stawki VAT na książki i czasopisma - bez powiązań z symbolami ISBN i ISSN

Stawki VAT na książki i czasopisma - bez powiązań z symbolami ISBN i ISSN /fot. Fotolia
Stawki VAT na książki i czasopisma - bez powiązań z symbolami ISBN i ISSN /fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Projekt dotyczący zmian stawek VAT przewiduje likwidację wymogu oznaczenia książek i czasopism symbolami ISBN/ISSN, jako warunku stosowania preferencyjnej stawki VAT. Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt nie zawiera rozwiązań w zakresie opodatkowania podstawową stawką VAT wydawnictw, które nie są oznaczone symbolami ISBN/ISSN, czy też powołania specjalnej komisji badającej spełnianie przez wydawnictwa kryteriów wynikających z wprowadzonych do przepisów ustawy o VAT ich definicji.

Nowa matryca stawek VAT

Wyjaśnijmy, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, opublikowany 9 listopada 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Proponuje się, aby nowela weszła w życie jeszcze w 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które miałyby wejść w życie od 2020 r.

REKLAMA

Autopromocja

Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest propozycja wprowadzenia nowego sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.

Zastosowanie do celów podatku CN oraz PKWiU 2015 oznacza, że towary i usługi będą klasyfikowane (co powoduje odpowiednie skutki na gruncie podatku VAT) według reguł i zasad, którymi rządzą się te właśnie klasyfikacje.

Proponowane rozwiązanie pociąga za sobą istotne zmiany w zakresie stawek VAT. Część z nich zostanie obniżona, ale znajdą się również przypadki podwyższenia VAT na niektóre towary.

REKLAMA

Planowane jest obniżenie stawek przede wszystkim na produkty żywnościowe, np. owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy objęte zostaną, tak jak pozostałe owoce, stawką 5%; pieczywo każdego rodzaju, włącznie z ciastkami, proponuje się objąć stawką 5%; zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna będą opodatkowane stawką 5%; natomiast musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone będą objęte zakresem stawki 8%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na niektóre produkty stawki zostaną jednak podwyższone, co ustawodawca tłumaczy koniecznością wynikającą z zaproponowanego ujednolicenia systemu stawek, przykładowo niektóre przyprawy nieprzetworzone - wzrost stawki z 5% na 8%; homary i ośmiornice oraz inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne oraz przetwory z nich, kawior oraz namiastki kawioru, jak również sprzedawane w różnego rodzaju placówkach gastronomicznych posiłki, których składnikiem są ww. produkty – z 5% na 23%.

Efektem proponowanego rozwiązania będzie także obniżenie stawki podatku VAT na książki. Zmiana obejmuje wszelkiego rodzaju książki, a więc drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki). A więc do każdego rodzaju książki będzie miała zastosowanie 5% stawka podatku VAT. Oznacza to obniżenie stawki z 23% na 5% dla książek nie oznaczonych symbolami ISBN (co obecnie jest warunkiem stosowania stawki obniżonej) oraz e-booków.

Z kolei w przypadku wszelkiego rodzaju gazet, dzienników i czasopism, tj. drukowanych, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-prasa) ustawodawca proponuje 8% stawką VAT. Co oznacza obniżenie stawki z 23% na 8% dla wydawnictw tego rodzaju nie oznaczonych symbolami ISSN (co obecnie jest warunkiem stosowania stawki obniżonej).

Stawki VAT a oznaczenia publikacji symbolami ISBN/ISSN

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 28625 odniosło się do kwestii dotyczącej zrezygnowania w projektowanej ustawie z wymogu oznaczenia publikacji symbolami ISBN/ISSN, jako dotychczasowego warunku stosowania preferencyjnej stawki VAT.

MF wskazało, że podstawowymi celami procedowanego aktualnie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa są: maksymalne uproszczenie systemu stawek VAT (zapewnienie prostoty, przejrzystości i przyjazności w stosowaniu), eliminacja istniejących niekonsekwencji i nieracjonalności w stawkach VAT, jak również wprowadzenie instrumentów ułatwiających podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewniających odpowiednią ochronę (Wiążące Informacje Stawkowe).

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Dążenie do upraszczania systemu stawek VAT przejawia się m.in. w stosowaniu takiej samej stawki podatku dla całych grup towarowych (według zasady: taka sama stawka dla takich samych / podobnych towarów / usług). Projekt przewiduje zatem stosowanie takiej samej stawki dla całych (w miarę możliwości i przy zachowaniu racjonalności systemu) działów Nomenklatury scalonej (CN), która została przyjęta do identyfikowania towarów na cele podatku VAT.


Jak wyjaśnia dalej resort finansów, w odniesieniu do szeroko pojętych wydawnictw projektowane przepisy przewidują następujące rozwiązanie:

1) Książki - wszelkiego rodzaju - a więc drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki) proponuje się objąć jedną - 5% stawką podatku VAT, przy jednoczesnej likwidacji wymogu oznaczenia publikacji symbolem ISBN (jako dotychczasowego warunku stosowania stawki preferencyjnej). Skutkuje to obniżeniem stawki z 23% na 5% dla książek nie oznaczonych symbolami ISBN oraz e-booków.

2) Gazety i czasopisma – wszelkiego rodzaju, a więc drukowane, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-prasa) proponuje się objąć jedną, 8% stawką podatku VAT, przy jednoczesnej likwidacji wymogu oznaczenia publikacji symbolem ISSN (jako warunku dotychczasowego stosowania stawki preferencyjnej). Skutkuje to obniżeniem stawki VAT z 23% na 8% dla wydawnictw tego rodzaju nie oznaczonych symbolami ISSN oraz e-prasy, jak również podwyższeniem stawki z 5% na 8% dla czasopism specjalistycznych, zdefiniowanych szczegółowo w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT.

MF podkreśla, że procedowany projekt nie zawiera rozwiązań w zakresie opodatkowania podstawową stawką podatku (obecnie 23%) wydawnictw, które nie są oznaczone stosownym symbolem ISBN / ISSN, czy też powołania specjalnej komisji badającej spełnianie przez wydawnictwa kryteriów wynikających z wprowadzonych do przepisów ustawy o VAT ich definicji.

W trakcie uzgodnień i konsultacji publicznych przedmiotowego projektu do resortu finansów wpłynęły uwagi dotyczące projektowanych przepisów, również w temacie będącym przedmiotem niniejszej interpelacji. Wskazano, że obecnie trwa analiza zgłoszonych uwag i opinii, aczkolwiek na tym etapie prac nie są planowane zmiany przedmiotowego projektu w zakresie przywrócenia stosowania symboli ISBN/ISSN.

Wniosek Polskiej Izby Książki o przywrócenie symboli ISBN i ISSN

Polska Izba Książki, w trybie konsultacji publicznych projektu, zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie symboli ISBN i ISSN jako warunku stosowania obniżonych stawek dla wydawnictw o następującej treści:

"Obecny stan prawny obowiązujący od dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie stosowania obniżonej stawki podatku w wysokości 5% i 8% jest ugruntowany w praktyce orzeczniczej i interpretacyjnej, jest prosty do stosowania (nadawanie symboli ISBN oraz ISSN) oraz stymuluje wydawców do przekazywania egzemplarzy obowiązkowych do Biblioteki Narodowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 listopada 1996 r o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych . Wydawcy mają obowiązek przekazać do Biblioteki Narodowej w ramach egzemplarzy obowiązkowych - 2 egzemplarze każdej publikacji ukazującej się na terenie Polski tj.: książek, gazet, czasopism, map, atlasów, globusów, nut, druków ulotnych, oprogramowań, filmów i nagrań dźwiękowych w postaci fizycznej lub cyfrowej, druków brajlowskich.

Dotychczas obowiązująca regulacja ustawy o VAT w zakresie dostawy książek oraz gazet, dzienników i czasopism umożliwia zastosowanie obniżonej stawki podatku do publikacji oznaczonych: dla książek numerem ISBN; dla prasy numerem ISSN.

Celem międzynarodowego standardu ISBN jest koordynowanie i normalizowanie międzynarodowego wykorzystania numerów ISBN do jednoznacznego zidentyfikowania pojedynczej publikacji bądź wydania, które zostało opublikowane przez konkretnego wydawcę w jednym, jasno określonym formacie. ISBN nadawany jest w Polsce od 1974 r. Numery identyfikacyjne nadawane są przez Krajowe Biuro ISBN - w Polsce funkcję tę pełni Biblioteka Narodowa, która jest instytucją niezależną, nastawioną na wykonywanie zadań statutowych, czyli prowadzenie działalności kulturalnej, naukowej oraz edukacyjnej. Numer ISBN pozwala na jednoznaczną identyfikację podatnika będącego Wydawcą danego tytułu.

Numer ISBN jest również podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez systemy produkcji, dystrybucji, analizy sprzedaży i przechowywania danych bibliograficznych funkcjonujące na rynku książki, jest także kluczowy dla zarządzania informacją. Biblioteka Narodowa nadaje numery identyfikacyjne wydawcom działającym na terenie Polski oraz przydziela pule ISBN.

Polecamy: Komplet podatki 2019

W odniesieniu do gazet, dzienników i czasopism Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN) nadawany jest zasobom ciągłym (czasopismom, gazetom, seriom numerowanym, rocznikom itp), ukazującym się na różnych nośnikach. Służy on do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji Biblioteka Narodowa jako Narodowy Ośrodek ISSN ustala tytuły kluczowe zasobów ciągłych wydawanych w Polsce i nadaje pojedynczy numer ISSN na konkretny tytuł.

Konieczność uzyskania numeru ISBN albo ISSN dyscyplinuje poszczególnych wydawców pod względem jakości wydawanych publikacji. Przyczynia się również do ochrony praw autorskich - dzięki identyfikacji ISBN/ISSN łatwiej zlokalizować w Internecie niepożądane wykorzystywanie publikacji, którym wcześniej został nadany ten numer.

Powiązanie stawia obniżonej z koniecznością oznaczenia wydawnictwa nr ISBN lub ISSN porządkuje rynek prasy i książki, ułatwia ochronę praw twórców, a także umożliwia organom podatkowym łatwą kontrolę zasadności stosowania stawki obniżonej (łatwość w odnalezieniu wydawcy konkretnego wydania tradycyjnego lub elektronicznego).

Rezygnacja z ISSN/ISBN nie przyniesie spodziewanych korzyści w zakresie uproszczenia i uporządkowania zakresu stawek obniżonych. Przeciwnie - spiętrzy wątpliwości interpretacyjne, a dodatkowo wywrze negatywny wpływ na pozapodatkowe aspekty funkcjonowania rynku wydawniczego.

Projektowana definicja książki obejmująca kody CN 4901, 4903, 4904 i 4905 jest definicją bardzo szeroką. Zmiana przepisów będzie powodowała wiele trudności w określeniu wysokości właściwej stawia podatku na poszczególne towary.

Oparcie prawa do stosowania stawek obniżonych wyłącznie na kodzie CN:

- spowoduje skomplikowanie zasad ustalania stawki obniżonej (brak prostego systemu ISSN/ISBN),

- spowoduje konieczność powtórnej analizy stawki przez każdego wydawcę i podatnika

- doprowadzi to do niepożądanego rozszerzenia zakresu stosowania stawek obniżonych oraz naruszenia zasady pewności prawa."

Ministerstwo Finansów nie uwzględniło powyższego wniosku wskazując, że prostota systemu stawek - jako podstawowego celu projektu i jego istotnej wartości dla przedsiębiorców - przejawia się m.in. w stosowaniu takiej samej stawki podatku dla całych grup towarowych (według zasady: taka sama stawka dla takich samych / podobnych towarów / usług). Projekt przewiduje zatem stosowanie takiej samej stawki dla całych (w miarę możliwości i przy zachowaniu racjonalności systemu) działów CN, która została przyjęta do identyfikowania towarów na cele podatku VAT. Z tego punktu widzenia nie jest uzasadnione stosowanie dodatkowych kryteriów identyfikujących w ramach danego działu CN towary, które mogą korzystać ze stawki obniżonej. Ponadto podkreślić należy, że ustawa podatkowa nie powinna zawierać przepisów regulujących kwestie pozapodatkowe, np. dotyczące funkcjonowania rynku wydawniczego.

Zobacz: projekt zmian ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

REKLAMA

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Nowa składka zdrowotna komplikuje system. Przedsiębiorcy chcą inaczej

Składak zdrowotna ma być rozliczana inaczej już od początku 2025 roku. Niestety, z pozytywnym odbiorem przedsiębiorców nie spotkały się rządowe zapowiedzi dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową i ryczałtem. W obu tych przypadkach planowane rozwiązania podnoszą wysokość składki zdrowotnej i komplikują system.

Zmiany w podatku od nieruchomości od 2025 roku. Definicje budynku i budowli, ujednolicenie opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano 11 czerwca 2024 r. założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. W zakresie podatku od nieruchomości ten projekt zakłada wprowadzenie definicji budynku i budowli a także ujednolicenie zasad opodatkowania garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych.

Dotacje dla biznesu 2024. Ścieżka SMART: kolejne rundy naborów wniosków dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw

Ścieżka SMART jest jednym z czterech priorytetów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Wydaje się ona być jedną z najpopularniejszych dotacji oferowanych przez Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją zdolność badawczą oraz innowacyjność. Trzecia runda konkursu zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów FENG rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 24 października. 

REKLAMA

Podatek od psa i kota w Polsce – kto musi płacić, a kto jest zwolniony?

W Polsce właściciele psów mogą być zobowiązani do opłacenia podatku od posiadania zwierząt, co jest regulowane przepisami lokalnymi gmin. Opłata ta wynika z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest stosowana w celu pokrycia kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w miejscach publicznych oraz finansowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Inaczej jest w przypadku kotów.

MF: dwa etapy wdrożenia obowiązkowego KSeF. Będzie kolejna zmiana ustawy o VAT

W dniu 5 czerwca 2024 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 czerwca br. i wejdzie w życie 1 lipca br. W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoryjnego KSeF i etapowego wdrażania tego systemu. Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

REKLAMA