Kategorie

Forum Podatkowe Poznań 2019 – Podatki Przyszłości: Przyjazny system podatkowy warunkiem rozwoju biznesu

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Forum Podatkowe Poznań 2019 – Podatki Przyszłości: Przyjazny system podatkowy warunkiem rozwoju biznesu
Forum Podatkowe Poznań 2019 – Podatki Przyszłości: Przyjazny system podatkowy warunkiem rozwoju biznesu
Od sprawności, przejrzystości i wydajności systemu podatkowego będzie zależało, na jakiej pozycji uplasuje się polska gospodarka, którą pozostawimy nadchodzącym po nas pokoleniom. Przejrzysty i przyjazny system podatkowy jest warunkiem rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, o co troszczy się samorząd doradców podatkowych – to wnioski płynące z dyskusji podczas Forum Podatkowego Poznań 2019 - Podatki Przyszłości.
Reklama

Z inicjatywy Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Śląskiego w dniach 13 – 14 maja w Poznaniu odbyło się Forum Podatkowe Poznań 2019, którego tematem przewodnim były podatki przyszłości. Forum objęte zostało patronatami honorowymi: Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Małych i Średnich Przedsiębiorców, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania i Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do współpracy zaproszono regionalne oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Ogólnopolską Fundację Doradców Podatkowych.

„W obradach brało udział 220 uczestników. Jako organizatorzy zaprosiliśmy do dyskusji ponad 50 uznanych ekspertów reprezentujących organizacje rządowe, naukowe, gospodarcze oraz praktyków zajmujących się na co dzień rozwiązywaniem zagadnień związanych ze stosowaniem podatków. Forum Podatkowe Poznań 2019 to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Poznań jako stolica Wielkopolski, tradycyjnie kojarzący się w całym kraju z gospodarnością, przedsiębiorczością był naturalnym wyborem na miejsce organizacji spotkania społeczności zainteresowanej zagadnieniami podatkowymi. To dwudniowe, wielowątkowe i intensywne spotkanie było wypełnione praktyczną wiedzą pochodzącą od wybitnych ekspertów z różnych branż, aktywnie działających w trzech obszarach: prawa, ekonomii i edukacji podatkowej” – stwierdził Marek Hoffman, przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

„Na Forum dyskutowano o efektywnym systemie podatkowym. Rewolucja technologiczna, która zachodzi na naszych oczach ma wpływ na warunki funkcjonowania zarówno administracji państwowej, jak i biznesu. Zmienia się sposób konsumpcji informacji, sposoby dokonywania zakupów dóbr i usług, zmienia się sposób komunikowania z ludzi między sobą. Żyjemy w czasach dużych zmian – trzeba więc być na nie gotowym w każdym obszarze życia. A zatem również w podatkach. Forum Podatkowe było zaczynem do dyskusji o tym, aby mieć realny wpływ na to, jak będą wyglądać podatki w najbliższej i nieco bardziej odległej przyszłości” – podkreślił Marek Hoffman.

Na Forum oprócz doradców podatkowych, biegłych rewidentów i księgowych nie zabrakło także przedsiębiorców, korzystających z usług tych profesji.

Reklama

Prawo podatkowe i zmiany na rynku usług doradztwa podatkowego były tematem Forum a jego myślą przewodnią była w szczególności, szeroko rozumiana dyskusja o przyszłości podatków, o roli i przyszłości zawodu doradcy podatkowego oraz o tym w jaki sposób stworzyć system podatkowy przyjazny dla przedsiębiorców.

Pierwszą, oficjalną część Forum prowadziła Wiesława Moczydłowska, rzecznik prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Uroczystego otwarcia Forum dokonał prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP). Wskazał on, że „wbrew niektórym opiniom, doradcom podatkowym wcale nie zależy na tym, żeby system podatkowy był skomplikowany, dzięki czemu mieliby niby mieć więcej pracy, tylko chodzi o system taki, który będzie przejrzysty i przyjazny zarówno dla podatników, jak i samych doradców podatkowych. Ostatnie zmiany legislacyjne wzbudzają jednak wątpliwość, czy jest jeszcze możliwe zapoznania się i zrozumienie prawa podatkowego, zarówno z uwagi na tempo tym zmian, jak i na ich jakość”.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście i przedstawiciele partnerów i patronów.

Katarzyna Kierzek-Koperska, wiceprezydent Miasta Poznania powiedziała: „Kiedy przed laty wstępowałam do zawodu doradcy podatkowego, miałam głębokie przekonanie, że jest to zawód przyszłości, który mocno będzie wspomagał przedsiębiorców w tak bardzo zmieniającej się dyscyplinie prawa jaką jest prawo podatkowe. I oczywiście nie myliłam się, zawód doradcy podatkowego rozwija się z roku na rok. Dzisiaj Krajowa Izba Doradców Podatkowych współpracuje nie tylko z innymi organizacjami zawodowymi, ale również z administracją rządową i samorządową. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie rozwijała się jeszcze owocniej, jeszcze bardziej, bo im prawo podatkowe jest bardziej skomplikowane, tym bardziej przedsiębiorcy potrzebują naszej pomocy”.

Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców podkreślił natomiast, że „podatki dotykają każdego przedsiębiorcę, dlatego też stanowią jeden z najbardziej wrażliwych obszarów prowadzenia działalności gospodarczej. Każda zmiana podatkowa musi być starannie wprowadzona i omówiona, więc cieszy mnie to, że podejmują się Państwo merytorycznej i pogłębionej dyskusji na ten temat. Od wysokości podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zależą dochody przedsiębiorców, a co za tym idzie możliwości do dalszego inwestowania w swoją firmę i samych siebie. Wspólnymi siłami, poprzez wskazywanie wadliwych regulacji podatkowych i apelowanie o racjonalne nowelizacje możemy uratować wiele polskich przedsiębiorstw”.

Nie sposób zacytować tu wszystkich zabierających głos. Prowadząca Forum Wiesława Moczydłowska powitała w imieniu organizatorów ponad 70 znamienitych gości. Wśród nich było liczne grono środowiska naukowego, w tym prof. Hanna Litwińczuk, przewodnicząca Rady Naukowej przy KIDP oraz jej członkowie, a także przedstawiciele wielu organizacji, z którymi współpracuje Krajowa Izba Doradców Podatkowych. W imieniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce głos zabrał prof. Witold Gabrusewicz, prezes Wielkopolskiego Oddziału SKwP. Natomiast w imieniu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wystąpił Maciej Ostrowski, prezes Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Poznaniu.

Wykłady wprowadzające wygłosili prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, członek Rady Naukowej przy KIDP.

„Obok uszczelniania systemu podatkowego w ostatnich latach, czyli przede wszystkim przeciwdziałaniu wyłudzaniu podatku VAT, mamy szereg zmian w wielu przepisach prawa materialnego” - podkreślił prof. dr hab. Adam Mariański. „System podatkowy w Polsce nie jest prosty i nie da się go przewidzieć” stwierdził prof. Adam Mariański. Podkreślił też, że rola doradców podatkowych będzie się w najbliższym czasie gruntownie zmieniała. Ma to związek przede wszystkim z procesem cyfryzacji. Coraz większa liczba dokumentów jest już elektroniczna i ich analiza odbywa się także elektronicznie. Zdaniem prof. Mariańskiego, rola doradców podatkowych i zapotrzebowanie na ich usługi będą rosły. Jedną z istotnych bolączek jest duża liczba nowelizacji prawa podatkowego. Regulacje podatkowe ulegają systematycznym zmianom. Powoduje to, że podatków nie da się przewidzieć. Prof. Mariański podkreślił, że podatki dochodowe mogą być narzędziem politycznym, zwłaszcza w zakresie uznaniowości przyznawania ulg. Władca podatkowy decyduje o tym komu dać te ulgi. Przypomniał, że czekają nas gruntowne zmiany w zakresie opodatkowania dochodów, ponieważ w resorcie finansów prowadzone są od jakiegoś czasu prace nad kompleksową reformą ustaw o podatkach dochodowych. W miejsce istniejących obecnie ustaw o PIT i o CIT, mają zostać wprowadzone nowe przepisy, które będą regulować: opodatkowanie dochodów z pracy, opodatkowanie działalności gospodarczej i opodatkowanie przychodów kapitałowych.

Prof. Mariański podkreślił, że pojawiły się zmiany w prawie ogólnym podatkowym, jak zmiana klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, która generalnie zmierza do tego, żeby podatnik wybrał wyższe opodatkowanie. Przypomniał także zmiany w zakresie m.in. sankcji podatkowych, kar administracyjnych, kar na gruncie prawa karnego skarbowego i raportowanie schematów podatkowych.

Mówiąc o zmianach w przepisach podatkowych, na przykładzie niedawno wdrożonych do polskiego systemu podatkowego regulacji w zakresie raportowania schematów podatkowych, przewodniczący KRDP podkreślił, że „trzeba być przygotowanym na ryzyko, gdyż generalnie rzecz biorąc, ten sposób zmiany legislacji, jakość legislacji i odpowiedzialność karno-skarbowa doszły do granic absurdu. Jeżeli mówimy o raportowaniu schematów podatkowych, to mamy najwyższą karę za brak raportowania schematów wśród krajów, które wdrożyły przepisy – 21 mln 600 tys. zł za brak raportowania. W innych krajach jest to po kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy zł. A więc taka represyjność nie pojawia się nigdzie indziej. Tym bardziej, że raportowanie schematów podatkowych obejmuje, w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów, prawie każdą rozmowę o podatkach”.

Jego zdaniem mamy do czynienia z bardzo niskim poziomem legislacji, z przepisami pisanymi „na kolanie”, które nie zapewniają stabilności, pewności prawa podatkowego. Godzą również w tajemnicę zawodową doradcy podatkowego, w związku z czym samorząd doradców podatkowych wraz z adwokatami, radcami prawnymi, notariuszami wielokrotnie apelował o nieprzyjmowanie ich, jako naruszających fundament zawodu doradcy podatkowego i innych zawodów zaufania publicznego.

Mówiąc o tym jak zmieni się wykonywanie zawodu doradcy podatkowego prof. Mariański podkreślił, że znaczne skomplikowanie systemu podatkowego, dalsze upolitycznienie podatków dochodowych, wzmożona restrykcyjność i represyjność sprawia, że rośnie ryzyko podatkowe, wobec czego pojawia się istotna rola osób, które zapobiegają temu zwiększonemu ryzyku. Oznaczać to będzie rosnące zapotrzebowanie na usługi świadczone przez doradców podatkowych, czyli osoby, które zapewnią ochronę przedsiębiorcy i zmniejszą ryzyko podatkowe.

„Doradcy podatkowi powinni pamiętać, że nadchodzi gospodarka cyfrowa, a to oznacza, że pewne funkcje, pewne zadania przestaną w znacznej części zajmować dużo czasu, bo zostaną zautomatyzowane. W związku z tym doradztwo podatkowe musi przygotować się na te zmiany. Ale doradztwo podatkowe, zgodnie z art. 2 ustawy o doradztwie podatkowym, to przede wszystkim udzielanie wsparcia podatnikowi, udzielanie porad podatkowych, reprezentowanie przed sądami, zapewnianie poczucia bezpieczeństwa podatkowego” – podkreślał przewodniczący KRDP.

„Dzisiaj przedsiębiorcy, w dobie zmian restrykcyjnych, represyjnych oczekują pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa, tego żeby nie ryzykować, nie ponosić odpowiedzialności podatkowej, odpowiedzialności karnej i móc swobodnie prowadzić swój biznes. Zatem doradca podatkowy to osoba zapobiegająca tym problemom, to osoba, która rozumie biznes i wie w jaki sposób doradzić w ominięciu tychże ryzyk" – podkreślał prof. Adam Mariański. To wszystko razem, jak stwierdził prof. Mariański, „przynosi efekt wzmożonego zainteresowania przedsiębiorców usługami świadczonymi przez doradców podatkowych, ale także wzmożonego zainteresowania wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego”.

Natomiast w wykładzie dotyczącym oceny systemu podatkowego w Polsce, w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych prof. dr hab. Bogumił Brzeziński uznał, że „mamy do czynienia z wybitnym zwyrodnieniem procesu prawodawczego, bo nie może być także, że Ministerstwo Finansów mówi, że będzie nowa ustawa, a jak ona wejdzie w życie, to my sobie z wami, drodzy podatnicy, porozmawiamy, co z niej wynika i wydamy jakieś tam objaśnienia, a następnie może objaśnienia do objaśnień”.

Jakie są prognozy dla systemu podatkowego w Polsce na najbliższe lata? Zdaniem prof. Brzezińskiego: „Możemy się spodziewać wzrostu presji fiskalnej i opresyjności działania aparatu podatkowego. „Poprzez danie nowych kompetencji organom podatkowym, mam wrażenie, że możliwości „dyskutowania” podatnika z organami podatkowymi mogą się drastycznie zmniejszyć” – podkreślił prof. Brzeziński.

Prof. Bogumił Brzeziński zwrócił uwagę, że im bardziej szczegółowo patrzy się na system podatkowy, tym widać więcej ułomności. Problemem są częste zmiany przepisów, a także ich brak precyzji oraz duża liczba sprzecznych ze sobą interpretacji podatkowych, wydawanych przez organy podatkowego. Prof. Brzeziński podkreślił dużą rolę sądów administracyjnych. Jego zdaniem, bardzo często stają one po stronie podatników. Problem braku precyzji prawa podatkowego jednak pozostaje. "Najbardziej cierpią na tym przedsiębiorcy, którzy muszą borykać się z trudnym i ciągle zmienianym prawem podatkowym" – tłumaczył prof. Brzeziński.

Eksperci przewidują, że represyjność organów podatkowych jeszcze wzrośnie. Jako przykład podają chociażby planowaną przez resort finansów weryfikację podmiotów gospodarczych i tzw. samozatrudnionych. Obawiają się także nakładania coraz więcej kar z przepisów kodeksu karnego skarbowego.

Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia Forum odbyło się wiele paneli dyskusyjnych, debat i wystąpień.

Forum obejmowało trzy obszary zagadnień: prawo, ekonomia i edukacja podatkowa. Każdy z nich został podzielony na bloki tematyczne, co pozwoliło uczestnikom dowolnie kształtować indywidualny plan wykładowy. Wśród bloków tematycznych znalazły się m.in. takie jak:

1) mechanizmy ochrony podatnika w projekcie nowej ordynacji podatkowej (w tym m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego i Karta Praw Podatnika; zasada in dubio pro tributario; Rzecznik Praw Podatnika a Rzecznik Praw Obywatelskich; ochrona praw podatnika a wymiana informacji podatkowych z innymi państwami; mechanizmy współpracy z administracją - umowa podatkowa, mediacja, umowa o współdziałanie),

2) kierunki zmian w podatku dochodowym,

3) prawo podatkowe dla: księgowych, biegłych rewidentów, prawników; egzamin kwalifikacyjny dla doradców podatkowych,

4) Jednostki Samorządu Terytorialnego jako podatnicy VAT,

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

5) perspektywy audytu i biegłego rewidenta (w tym m.in.: geopolityczne i makroekonomiczne czynniki wpływu na rozwój gospodarki, podatków i audytu; fake news w rachunkowości; e-sprawozdawczość - nowe wyzwania i obowiązki dla zarządów i właścicieli),

6) edukacja zawodowa księgowych – perspektywy (w tym m.in.: ryzyka przedsiębiorcy w niestabilnym otoczeniu prawnym; nowe e-obowiązki dla księgowych i pracodawców; nowe technologie w rachunkowości – wykorzystanie systemu blockchain; wyzwania w zakresie organizacji rachunkowości w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa oraz postępującą cyfryzacją),

7) nowe mechanizmy zapobiegania nadużyciom VAT,

8) raportowanie schematów podatkowych,

9) sukcesja - przekazanie firmy w dobre ręce.

W ramach tych bloków eksperci przygotowali specjalne prelekcje i wystąpienia, panele dyskusyjne. Niektóre zagadnienia spotkały się z wyjątkowym zainteresowaniem i wzbudzały burzliwe dyskusje.

„Uczestnicy Forum wierzyli w potęgę dyskusji i rozumieli, że do najlepszych wniosków dochodzi się poprzez wymianę zdań i ciągłe poszukiwanie wspólnych obszarów łączących, a nie dzielących, zaangażowane strony. Byli także przeświadczeni, że dyskusje bezpośrednio przyczyniają się do kształtowania systemu podatkowego w Polsce, a wszystkim biorącym udział w wydarzeniu mogą dać poczucie możliwości wpływu na nadchodzącą przyszłość. Mówiąc o przyszłości, uczestnicy mieli na myśli nie tylko najbliższe lata, ale również następne pokolenia” – skomentował Marek Hoffman, przewodniczący Wielkopolskiego Oddziału KIDP.

„Kończące się Forum odpowiedziało uczestnikom, że wobec rosnącego tempa zmian, jakiego doświadczamy z dnia na dzień, musimy być świadomi, że od sprawności, przejrzystości i – ostatecznie – wydajności systemu podatkowego będzie zależało, na jakiej pozycji uplasuje się polska gospodarka, którą pozostawimy nadchodzącym po nas pokoleniom” – podsumował Marek Hoffman.

Podsumowując poznańskie Forum Podatki Przyszłości należy podkreślić, że były to bardzo intensywne dwa dni, przepełnione merytoryczną wiedzą, refleksją zarówno w zakresie prawa podatkowego, jak i wizji przyszłości dla doradców podatkowych a także samych przedsiębiorców. Poznań, bezsprzecznie kojarzony z biznesem i gospodarnością, sytuowany na czołowych pozycjach w rankingach miast, okazał się idealnym miejscem do efektywnych rozmów o systemie podatkowym w czasach dużych zmian otoczenia prawnego.

Organizatorzy już dziś zapraszają za rok!

Wiesława Moczydłowska, rzecznik prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT - zmiany od 2022 roku

  Samochód służbowy do celów prywatnych a PIT. Od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu (określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych), zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT). Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem.

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki

  Unikanie opodatkowania przez holdingi zagraniczne a polskie spółki. W dniu 25 maja 2021 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą potwierdzającą że wniesienie przez nierezydentów, w drodze wkładu niepieniężnego, polskiej spółki do kontrolowanej przez nich spółki zagranicznej, ukierunkowane na utworzenie za granicą holdingu rodzinnego nie stanowi unikania opodatkowania. Będzie tak mimo tego, iż wypłacane przez polską spółkę do holdingu dywidendy będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fragmenty opinii wydają się wskazywać, że zarówno wybór jurysdykcji w której lokalizowany jest holding jak i moment w którym następuje wypłata dywidenda, mogą być analizowane przez pryzmat zaistnienia przesłanek zastosowania GAAR (General Anti‑Avoidance Rule – czyli ogólna klauzula obejścia prawa /podatkowego/).

  Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak to zrobić

  Rejestracja w CRPA. Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były niewymagane.

  Konsultacje projektu zmian podatkowych wydłużone do 30 sierpnia

  Podatki 2022. Konsultacje społeczne projektów podatkowych związanych z tzw. Polskim Ładem zostały przedłużone do pięciu tygodni; potrwają do 30 sierpnia - poinformowało 28 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów. Resort tłumaczy, że wydłużenie konsultacji to odpowiedź na "sygnały płynące z rynku".

  Najem prywatny od 2022 roku opodatkowany tylko ryczałtem

  Najem prywatny 2022. Od przyszłego roku przychody z najmu i dzierżawy osiągane poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie będą mogły być opodatkowane PIT. Jedyną formą opodatkowania tych przychodów będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznych przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł przychodów. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT). Zmiana ta będzie niekorzystna dla tych najemców, którzy ponoszą wysokie koszty dotyczące przedmiotu najmu. Na przykład remontują, czy modernizują wynajmowane mieszkania lub spłacają kredyt zaciągnięty na zakup tego mieszkania. Nie będzie można też uwzględniać odpisów amortyzacyjnych.

  Karta podatkowa 2022 - zmiany

  Karta podatkowa 2022 - zmiany. W 2022 roku opodatkowanie w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Taka zmiana znalazła się w projekcie z 26 lipca 2021 r. nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawy o PIT).

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych

  Koszty 50 % przy zbyciu praw autorskich a zwolnienie z PIT dla młodych. Po niespełna dwóch latach od początku funkcjonowania ulgi w podatku dochodowym dla osób do 26 roku życia, nadal istnieje szereg niejasności związanych z ograniczeniami w jej stosowaniu. Wiele wątpliwości pojawia się w momencie, kiedy beneficjenci ww. ulgi uzyskują przychody z tytułu przeniesienia praw autorskich.

  Podmioty medyczne nie muszą wymieniać kas rejestrujących

  Kasy fiskalne a usługi medyczne. Od 1 lipca 2021 r. kolejni podatnicy są zobowiązani do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na tzw. kasy online. Obowiązek wymiany kas rejestrujących dotyczy również podatników świadczących usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

  Procedura zwrotu akcyzy

  Zwrot akcyzy. Jedną z cech charakterystycznych podatku akcyzowego, odróżniających go od pozostałych podatków pośrednich jest jego jednofazowość, która zakłada nałożenie akcyzy na pierwszym szczeblu obrotu, tj. w momencie wydania towarów do konsumpcji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że wyroby opodatkowane akcyzą w jednym państwie członkowskim zostają następnie przemieszczone do innego kraju, w którym również przeznaczane są do konsumpcji, co z założenia rodzi obowiązek nałożenia na nie akcyzy. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, polski ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zwrotu akcyzy, której założenia i warunki zostaną omówione poniżej.

  Składka zdrowotna a PIT - co się zmieni od 2022 roku?

  Składka zdrowotna a PIT. Projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT i ustawy o NFZ) przewiduje m.in. ujednolicenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników oraz likwidację możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.