Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Doradcy podatkowi zaprosili autorytety do dyskusji o systemie podatkowym

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Doradcy podatkowi zaprosiła autorytety do dyskusji o systemie podatkowym /shutterstock.com
Doradcy podatkowi zaprosiła autorytety do dyskusji o systemie podatkowym /shutterstock.com
www.shutterstock.com
„Doradcy podatkowi nie pytają, czy uszczelniać system podatkowy, ale w jaki sposób go uszczelniać. Nie będziemy dyskutować czy wdrażać przepisy uszczelniające, tylko czy one są adekwatne do zakładanych celów. Trzeba znaleźć złoty środek między zabezpieczeniem interesów Skarbu Państwa i podatników” – podkreślił prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych podczas konferencji „Uszczelnianie systemu podatkowego – dokąd zmierzamy?”, zorganizowanej przez KRDP w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. „Krajowa Rada Doradców Podatkowych chce być partnerem w tworzeniu dobrego, precyzyjnego prawa podatkowego” – deklarował prof. Adam Mariański.

Do udziału w konferencji Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaprosiła najwybitniejszą kadrę środowiska naukowego – profesorów prawa podatkowego, członków Rady Naukowej powołanej przy KIDP, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, przedstawicieli biura Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicieli biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i doradców podatkowych.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Podkreślił on, że doradcy podatkowi nie pytają, czy uszczelniać system podatkowy, ale jak to zrobić, w jaki sposób uszczelniać ten system. „Nie będziemy dyskutować czy wdrażać przepisy uszczelniające tylko czy one są adekwatne do zakładanych celów” – podkreślił prof. Adam Mariański. Zaznaczył, że trzeba znaleźć złoty środek między zabezpieczeniem interesów Skarbu Państwa i podatników. Prof. Adam Mariański stwierdził, co zawsze podkreśla, że chodzi o to, aby podatnik płacił podatku nie mniej nie więcej tylko tyle ile wynika z przepisów prawa i doradcy podatkowi w tym pomagają. Zachęcał do śledzenia inicjatyw Krajowej Rady Doradców Podatkowych, które mają promować dobre prawo podatkowe. Podkreślił, że doradca podatkowy to osoba, która jest najlepszym partnerem dla podatnika, ale również dla administracji podatkowej. Jego zadaniem jest bowiem to, aby podatnik zapłacił prawidłową kwotę podatku.

Przewodniczący KRDP przytoczył orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2004 roku, w którym stwierdzono, że nie ma nakazu, aby podatnik uiszczał podatek w maksymalnej określonej w przepisach prawa wysokości. Podkreślił, że optymalizacja podatkowa jest dopuszczalna, jeżeli bazą do obliczenia i zadeklarowania podatku są rzeczywiste działania gospodarcze.

Następnie głos zabrał Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, podkreślając owocną współpracę z Krajową Radą Doradców Podatkowych. Podsumował wyniki kontroli NIK w zakresie funkcjonowania administracji skarbowej. Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy Izba opublikuje wyniki kontroli działań administracji skarbowej dotyczących optymalizacji podatkowej w zakresie CIT. Szef NIK, wspominając o wstępnych wynikach kontroli, powiedział, że organy skarbowe stosunkowo rzadko wykorzystywały narzędzia do walki z agresywnymi sposobami optymalizacji podatkowej. Na 1750 przeanalizowanych decyzji dotyczących CIT, tylko w mniej niż 5 proc. jako podstawę prawną wskazywano przepisy dotyczące optymalizacji.

W tych sprawach urzędy podatkowe zarzucały podatnikom pozorne czynności prawne czy naruszenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, poddawały w wątpliwość ceny transakcyjne pomiędzy powiązanymi podmiotami, jak również zwracały uwagę na działania w zakresie podziału i łączenia spółek poprzez wymianę udziałów oraz na zwolnienia podatkowe dywidend.

„Sprawdzamy też, czy podjęte działania, które są potrzebne w kontekście uszczelniania systemu podatkowego, nie odbywają się kosztem praw podatników” – mówił szef NIK.

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów dr Michał Jędrzejczyk odczytał list od prof. Teresy Czerwińskiej, minister finansów. Życząc owocnej konferencji, podkreśliła ona w liście, że chociaż wprowadzona w lipcu 2016 r. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania miała na celu przede wszystkim prewencję, to przynosi już wymierne efekty. Według danych MF, przedsiębiorcy złożyli 22 wnioski o wydanie opinii zabezpieczającej. Sześć z nich zostało rozpatrzonych merytorycznie. Krajowa Administracja Skarbowa wydała trzy decyzje i trzy odmowy ich wydania. Poza tym skarbówka wszczęła dziesięć postępowań wymiarowych na podstawie przepisów przeciw unikaniu opodatkowania, z których siedem trwa, a trzy zostały umorzone”.

W imieniu przedsiębiorców głos zabrał Wojciech Warski, wiceprezes BCC, partnera konferencji. Według Wojciecha Warskiego, przedsiębiorcy obawiają się, że skarbówka będzie jeszcze gorliwiej szukać pieniędzy w ich kieszeniach. Następnie odbyły się panele dyskusyjne.

Pierwszy panel dyskusyjny pt. „GAAR. Czy podatnik ma jeszcze prawo wyboru? Próba oceny nowych regulacji” poprowadziła dr hab. Hanna Filipczuk. Moderatorem drugiego panelu pt. „Klauzule ogólne a szczegółowe przeciwko unikaniu opodatkowania” była prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, przewodnicząca Rady Naukowej przy KIDP. Kolejny panel pt. „MDR- Raportowanie schematów podatkowych” moderował Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. W panelu udział wziął m.in. prof. dr hab. Ryszard Piotrowski, który przedstawił opinię na temat wątpliwości co do konstytucyjności przepisów dotyczących MDR. Konferencję zakończył panel pt. „Odmowy wydania interpretacji indywidualnych – wybrane kazusy”, moderowany przez prof. dr hab. Adama Mariańskiego.

W toku dyskusji padło wiele ważnych stwierdzeń, ocen i wniosków. Uczestnicy konferencji podkreślali, że jeszcze więcej wątpliwości budzi nowa wersja klauzuli, obowiązująca od stycznia 2019 r. Dotyczy to szczególnie przesłanek sztuczności i sprzeczności działań podatnika z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. Podatnicy oczekują, że znaczenie tych pojęć wyjaśni praktyka. Podkreślano też, że równie kontrowersyjne są obowiązujące od początku 2019 r. przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR), które Krajowa Rada Doradców Podatkowych chce zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego, bo przepisy te mają destrukcyjny wpływ na procesy gospodarcze.

Prof. Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski) podkreślał podczas debaty, że podstawowym wymogiem, jakim powinien kierować się ustawodawca, jest „ograniczenie obszaru nieostrości” przepisów. Tymczasem klauzula ogólna o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania – próbując wskazać, co jest działaniem sztucznym w celu optymalizacji podatkowej, a nie rzeczywistym działaniem gospodarczym – zawiera szereg różnych określeń na tę samą przesłankę. Chodzi o takie pojęcia jak „uzasadnione przyczyny ekonomiczne”, „uzasadnienie ekonomiczne”, „cele ekonomiczne” czy określenie: „w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”.

Jak mówił prof. Borszowski, takie nieostrości powodują, że podatnicy i doradcy podatkowi muszą oczekiwać na praktykę orzecznictwa sądów w tych kwestiach, bo dopiero to będzie podpowiedzią, jak praktycznie rozumieć i interpretować te zapisy.

Dr Jakub Jankowski wskazywał z kolei, że ordynacja podatkowa obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku wprowadziła rozszerzenie listy przesłanek, na podstawie których urząd skarbowy może stwierdzać, że podatnik – dążąc do obniżenia zobowiązania podatkowego – działa w sprzeczności z przepisami.

„Ordynacja mówi już nie tylko o sprzeczności z celem i przedmiotem ustawy podatkowej, ale dodatkowo o sprzeczności z przepisem ustawy podatkowej” – mówił dr Jankowski. Według niego, badanie przesłanki na podstawie jednego wybranego przez urząd przepisu, będzie powodowało, że decyzje będą zapadały „bardzo uznaniowo”.

Andrzej Ladziński, doradca podatkowy, przewodniczący Komisji Prawnej KRDP, podkreślał, że z jednej strony nowe przepisy zmierzają do wyłączenia podatnikom możliwości podejmowania takich działań, które są motywowane wyłącznie lub głównie chęcią obniżenia podatku. Z drugiej jednak strony depenalizują unikanie opodatkowania.

„Obecnie, jeżeli podatnik ma dwa alternatywne sposoby postępowania, to za adekwatny, czyli niesztuczny sposób działania, trzeba będzie przyjąć ten, który wybrany zostaje, w dominującej mierze, z przyczyn ekonomicznych innych niż korzyść podatkowa” – mówił mec. Andrzej Ladziński.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Polecamy: PIT 2019. Komentarz

Zwrócił jednocześnie uwagę na problemy wynikające z wprowadzenia procedury cofnięcia skutków unikania opodatkowania, zgodnie z którą podatnik powinien uwzględnić w składanej deklaracji korzyść podatkową, a następnie wystąpić do organu z wnioskiem o cofnięcie skutków unikania opodatkowania. Dopiero po wydaniu decyzji przez szefa KAS w przedmiocie cofnięcia skutków unikania opodatkowania podatnik może skorygować deklarację. Nowe przepisy wymuszają na podatnikach deklarowanie zaniżonej wysokości zobowiązania, a więc podanie nieprawdy w deklaracji. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zobowiązanie podatkowe od początku należne było w kwocie wyższej od pierwotnie zadeklarowanej przez podatnika.

Albowiem – jak mówił mec. Ladziński – po zapoznaniu się z argumentacją szefa KAS i uznając ją za nieprzekonywującą, podatnik może dojść do wniosku, że się mylił składając wniosek o cofnięcie skutków, i jednak nie będzie składać korekty zeznania podatkowego. Wówczas szef KAS wydaje decyzję wymiarową, określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

„To dowodzi, że w dacie składania pierwotnej deklaracji, zobowiązanie istniało w wysokości wyższej niż ta, którą podatnik ma – zgodnie z nową koncepcją ministra finansów – zadeklarować, co oznacza prawny obowiązek podania nieprawdy, zaniżenia wysokości zobowiązania w deklaracji” – argumentował Andrzej Ladziński.

Według niego, mamy tu więc do czynienia z brakiem bezprawności działań, z brakiem przestępstwa, co znacząco osłabia prewencyjne oddziaływanie klauzuli. „W tej chwili minister finansów w zasadzie zdepenalizował unikanie opodatkowania” – mówił Ladziński.

Prof. Hanna Filipczyk przytoczyła pierwszy wyrok NSA dotyczący klauzuli, w którym sąd uznał, że szef KAS nie wykazał przesłanki unikania opodatkowania. „Być może sprzeczność z celem i przedmiotem nie została zauważona przez NSA lub faktycznie szef administracji skarbowej nie zdołał jej wykazać – komentowała Filipczyk. - Z wyroku wynika jednak przede wszystkim, że sądy administracyjne będą wymagające wobec szefa KAS w sprawach decyzji wymiarowych” – dodała. Według prof. Filipczyk, może się okazać, że zaostrzenie klauzuli jest nieskuteczne, bo sądy będą z wstrzemięźliwością podchodzić do jej stosowania.

Prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski) wskazywała na będącą krokiem wstecz zmianę w nowej ordynacji podatkowej, czyli zlikwidowanie hierarchizacji – że najpierw należy stosować klauzule szczegółowe, a klauzulę ogólną tylko do spraw wykraczających poza przepisy szczegółowe.

Jako niepokojące zjawisko wskazała natomiast praktykę organów podatkowych, które stosują nowo wprowadzone od stycznia 2019 roku przepisy do stanów faktycznych, które miały miejsce przed zmianą prawa. „Podatnicy chcieliby, żeby działała zasada pewności prawa, żeby nie było ono stosowane wstecz” – apelowała prof. Litwińczuk.

Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan krytycznie ocenił zmiany w zakresie klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, przyznające szefowi KAS prawo wyboru przepisów, które stosuje wobec podatnika. Szef KAS może odmówić wszczęcia postępowania na podstawie klauzuli ogólnej, jeżeli uzna, że inne przepisy są wystarczające, aby zapobiec unikaniu opodatkowania. „To coś na kształt przedsądu” – mówił Andrzej Nikończyk.

„Brak jest prawdziwych konsultacji przepisów podatkowych. Formalnie się niby one odbywają, natomiast zgłaszane uwagi nie są uwzględniane a potem trzeba pisać objaśnienia i mamy takie sytuacje, że jest 10 stron przepisów podatkowych i ponad 100 stron objaśnień. Twórcy nie rozumieją przepisów, które stworzyli więc teraz będą pisane objaśnienia. Dlatego cały czas podkreślamy, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych jest cały czas otwarta na współpracę celem stworzenia dobrego systemu podatkowego – podsumował konferencję prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Apelował on o rzetelne konsultacje i tworzenie dobrych, jasnych przepisów a nie pisanie objaśnień do przepisów nieprzemyślanych.

„Naszą rolą jako Krajowej Rady Doradców Podatkowych jest apelowanie o to aby dyskusje wszelkie odbywały się na poziomie merytorycznym a nie emocjonalnym, zatem jeśli okaże się, że przepisy są źle napisane to nie warto bronić ich dla zasady tylko zastanowić się jak je zmienić” – podkreślił prof. Adam Mariański. Jako przykład przepisów, których nie da się objaśnić wskazał przepisy o raportowaniu schematów podatkowych. Podkreślił także, że istnieje szereg wątpliwości co do klauzul, które prezentowali uczestnicy paneli dyskusyjnych.

„Tak jak już wielokrotnie deklarowaliśmy, Krajowa Rada Doradców Podatkowych chce być partnerem w tworzeniu dobrego, precyzyjnego prawa podatkowego” – podsumował prof. Adam Mariański.

Partnerzy instytucjonalni wydarzenia: Naczelny Sąd Administracyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik Praw Obywatelskich, Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe IFA. Partnerzy biznesowi: BCC, Pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Warta oraz Konfederacja Lewiatan. Patroni merytoryczni: Infor oraz Tax Press.

Nagranie z konferencji jest dostępne pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Fvaa2YaJ5mY&feature=youtu.be

Wiesława Moczydłowska, rzecznik prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.
  Stawka 0% VAT na książki, gazety i czasopisma w Polsce? Od kiedy?
  Obniżenie do zera stawki VAT na książki, gazety i czasopisma może być szansą na zwiększenie czytelnictwa i dostępności niektórych wydawnictw. Ale to przede wszystkim szansa na poprawę sytuacji finansowej wydawców i ich utrzymanie na rynku – podkreśla Marek Frąckowiak, prezes Izby Wydawców Prasy. Unia Europejska już w kwietniu 2022 roku uchwaliła przepisy, które dają Polsce taką możliwość. Wprowadzenie stawki 0% VAT na książki i prasę oznaczałoby dla budżetu państwa koszt ok. 200 mln zł, ale – jak wskazuje IWP – finansowe konsekwencje braku wsparcia dla tej branży mogą się okazać dużo wyższe.
  Dodatek węglowy tylko dla gospodarstw domowych ogrzewających się węglem kamiennym
  Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem kamiennym - zdecydował 5 sierpnia 2022 r. Sejm. Wcześniej Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy o dodatku węglowym. Ustawa ta trafi teraz do podpisu Prezydenta RP. Odrębne przepisy mają przyznać wsparcie finansowe dla ogrzewających swoje mieszkania ciepłem systemowym, pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG.
  Kalkulator wynagrodzeń 2022 - brutto, netto, zaliczki na podatek, składki ZUS
  Przygotowany przez Infor kalkulator wynagrodzeń (Niskie Podatki, Polski Ład 2.0) oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne, według zasad, które obowiązują od 1 lipca 2022 r. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.
  Dopłaty (dodatki) na ogrzewanie - 3 tys. zł na pellet, 2 tys. zł na olej opałowy, 1 tys. zł na drewno kawałkowe, 500 zł na LPG, do 3,9 tys. zł dla nietaryfowanych odbiorców ciepła systemowego
  Przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie dla odbiorców ciepła - poinformowała 5 sierpnia 2022 r. w Sejmie minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Poinformowała m.in. o dopłatach (dodatkach) dla ogrzewających się pelletem, drewnem, olejem opałowym, czy LPG. Nietaryfowani odbiorcy ciepła systemowego otrzymają do 3,9 tys. zł wsparcia finansowego.
  Zmiany w VAT od 2024 roku - ewidencja odbiorców płatności i płatności transgranicznych
  Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który przewiduje wprowadzenie od 2024 roku nowych obowiązków dostawców usług płatniczych w zakresie VAT. Dostawcy usług płatniczych będą musieli prowadzić kwartalną ewidencję odbiorców płatności i płatności transgranicznych i udostępniać ją administracji podatkowej, która przekaże te dane do Centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP), prowadzonego przez Komisję Europejską. Dostawca usług płatniczych będzie musiał prowadzić ewidencję na temat danego odbiorcy płatności tylko wówczas, gdy łączna liczba płatności otrzymanych przez danego odbiorcę płatności przekroczy próg 25 płatności w kwartale kalendarzowym.
  Jak korzystać z ulgi B+R?
  Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP box oraz zwiększenie do 200% możliwości odliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych.
  Polski Ład 2.0 - zmiany podatkowe od 1 lipca 2022 r. Rozliczenie wynagrodzeń kierowców. Mniejsze koszty przewoźników?
  Rozliczanie pracowników od nowego roku 2022 przysporzyło problemów niejednemu pracodawcy i księgowemu. Chociaż z założenia Polski Ład miał uprościć dotychczasowy system podatkowy i obniżyć ich wysokość, zmiana przepisów od stycznia jeszcze bardziej go skomplikowała. Dlatego rząd postanowił jeszcze raz znowelizować ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zlikwidował niektóre z wcześniej wprowadzonych rozwiązań. Jakie? Przede wszystkim obniżył pierwszy próg podatkowy z 17 proc. na 12 proc., co związane jest z mniejszą kwotą wolną od podatku, zniósł ulgę dla klasy średniej oraz usunął tzw. rolowanie zaliczek. Ten ostatni przepis dawał pewną dowolność w rozliczaniu pracownika według systemu podatkowego z 2021 lub 2022 roku w zależności od tego, która opcja była dla niego korzystniejsza. Czy reforma „Niskie Podatki” (tzw. Polski Ład 2.0), obowiązująca od 1 lipca 2022 roku, okazała się tym razem sukcesem, a przewoźnicy oszczędzą na zmianach?
  Kara za brak obowiązkowego OC w 2023 roku - dwukrotna podwyżka
  Kara za jazdę samochodem osobowym bez obowiązkowego OC w 2023 roku wyniesie najprawdopodobniej 6770 zł (od 1 stycznia do 30 czerwca) i 6900 zł (od 1 lipca do 31 grudnia) - w przypadku przerwy w ciągłości ubezpieczenia powyżej 14 dni. Rząd planuje bowiem na 2023 rok sporą podwyżkę minimalnego wynagrodzenia (tzw. najniższej krajowej). Co więcej, w 2023 roku mają być dwie zmiany płacy minimalnej. Spowoduje to, że kary dla posiadaczy pojazdów bez opłaconego OC wzrosną do rekordowego poziomu. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili sprawdzić, ile po planowanych podwyżkach od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. mogą wynosić stawki karne za brak obowiązkowego OC.
  Wpłaty na konto małoletniego dziecka a podatek od darowizn oraz inne niejasności opodatkowania darowizn
  Wpłaty dokonywane na konto małoletniego dziecka dokonywane przez prawnych opiekunów są wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego, a nie umową darowizny, z tego powodu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-2.4015.73.2022.1.MM.
  Dziedziczenie ulgi termomodernizacyjnej w PIT, sukcesja podatkowa spadkobierców - stanowisko Ministra Finansów
  W odpowiedzi z 27 lipca 2022 r. na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, Minister Finansów zgodził się z wykładnią przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którą prawo do ulgi termomodernizacyjnej w PIT ma wymiar majątkowy. A zatem prawo do ulgi termomodernizacyjnej co do zasady może (zdaniem MF) podlegać przejęciu przez spadkobiorców uprawnionego do tej ulgi podatnika na podstawie art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej.
  Raty kredytu hipotecznego - prognoza jesień 2022-2023-2024. Podwójne wakacje kredytowe w sierpniu 2022 r.
  Od 10 miesięcy pierwszy lub drugi tydzień każdego miesiąca kredytobiorcy kojarzą głównie z podwyżkami stóp procentowych. Sierpień jednak będzie miesiącem wyjątkowym dla osób z kredytem. Jakie są prognozy na wysokość rat kredytów hipotecznych na jesień 2022 roku i na lata 2023-2024?
  Praca zdalna - od kiedy w kodeksie pracy?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Wyższe stawki podatku od nieruchomości – koszty dla przedsiębiorców
  W 2023 r. maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o 12 proc., na co wpływa wysoka inflacja. Dla porównania, w 2022 r. maksymalne stawki wyniosły średnio 4 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Choć to gminy ostatecznie decydują o wysokości stawek i mogą ustalać je na znacznie niższych poziomach, w praktyce większość z nich (zwłaszcza miasta wojewódzkie) stosuje maksymalne stawki, aby ratować uszczuplone budżety. A to oznacza zwiększenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców, którzy i tak zmagają się ze wzrostami różnorakich kosztów.
  Ulga sponsoringowa, czyli dodatkowe 50% kosztów uzyskania przychodu
  Ulga sponsoringowa jest preferencją, która pojawiła się w obu ustawach o podatku dochodowym od początku 2022 roku. Jak podkreślali legislatorzy rozwiązanie miało stanowić formę zachęty podatkowej, mającej na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno–gospodarczego.
  Podatek ekologiczny a rynek samochodów używanych
  Używane samochody są coraz droższe. W II kwartale br. przyrost liczby ofert aut z drugiej ręki, które kosztują ponad 100 tys. zł, wyniósł 12%. Natomiast samochody z przedziału 50-100 tys. zł zaliczyły wzrost o 5% – wynika z danych autobaza.pl. Z drugiej strony o 14% mniej na rynku jest najtańszych pojazdów do 5 tys. zł. W przyszłości może być jeszcze drożej ze względu na coraz popularniejsze podatki ekologiczne. W Holandii pojawiła się propozycja dodatkowej płatności za przejechane kilometry. W Polsce wprowadzenie Krajowego Planu Odbudowy również ma wiązać się z dodatkowymi opłatami dla kierowców. Czy to gwóźdź do trumny dla starszych samochodów używanych?
  Diety zagraniczne 2022 - zmiany stawek diet i limitów noclegowych w delegacjach zagranicznych
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych do niektórych państw. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale też określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (od 2023 roku) diety krajowej (do 45 zł) i innych należności z tytułu podróży służbowych na terenie kraju.
  Dieta w delegacji krajowej w 2023 roku. 45 zł za dobę od 1 stycznia
  Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty diety w czasie podróży służbowej krajowej do 45 zł za dobę podróży (aktualnie – od 28 lipca 2022 r. - obowiązuje stawka 38 zł za dobę). Razem ze stawką diety wzrośnie też ryczałt za nocleg, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i limit zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu. Rozporządzenie dotyczy wprost pracowników sfery budżetowej ale także określa minimalny poziom diet także dla wszystkich innych pracowników. Także zwolnienie podatkowe związane z dietami pracowniczymi i innymi należnościami za czas podróży służbowej pracownika obejmuje wszystkich pracowników (nie tylko sfery budżetowej). To zwolnienie podatkowe jest ograniczone do wysokości tych diet i należności określonych dla pracowników sfery budżetowej. Ponadto wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych. Projekt tego rozporządzenia został opublikowany 3 sierpnia 2022 r. i przewiduje także podwyższenie (najprawdopodobniej jeszcze w 2022 roku) niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych.
  Zmiany w VAT 2023-2024. Dwie nowelizacje ustawy o VAT w konsultacjach
  Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Jednocześnie konsultowany jest również projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Tymi nowelizacjami resort finansów chce wprowadzić kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT i następne narzędzia poprawiające skuteczność zwalczania oszustw VAT, szczególnie w obszarze e-commerce.
  Kupić mieszkanie czy wynająć? Co się bardziej opłaca?
  Wynajem mieszkania jest coraz bardziej popularny w Polsce szczególnie wśród ludzi młodych. Przemawia za tym brak gotowości do podejmowania długoterminowych zobowiązań i potrzeba większej elastyczności. Problem w tym, że najem ma też swoje ciemne strony, o których zapominają zwolennicy korzystania, a nie własności. Co się bardziej opłaca w dłuższej perspektywie czasowej - zakup mieszkania, czy wynajem?
  Dokumentacja powypadkowa przedsiębiorstwa - na co zwrócić uwagę
  Z raportu Ayming i Business Centre Club wynika, że przedsiębiorcy w Polsce mają problem z prawidłowym zarządzaniem danymi o wypadkach. Tymczasem właściwe przygotowanie i analizowanie dokumentacji powypadkowej wpływa na obniżenie poziomu wypadkowości w firmie i związanych z nią kosztów.