reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Kolejne zmiany w podatkach 2020: PIT, CIT, VAT, Ordynacja podatkowa

Kolejne zmiany w podatkach 2020: PIT, CIT, VAT, Ordynacja podatkowa

Ministerstwo Finansów szykuje podatnikom kolejne zmiany w podatkach dochodowych (PIT, CIT i ryczałcie). Projektowana nowelizacja ma m.in. dostosować z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy o podatku dochodowym do PKWiU 2015, ograniczyć liczbę rocznych obliczeń podatku (PIT–40A) sporządzanych przez organy rentowe, wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek. Ta sama nowelizacja ma także wprowadzić szereg ważnych zmian doprecyzowujących obecne przepisy nie tylko podatków dochodowych (także w VAT i Ordynacji podatkowej). Warto tu wskazać wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób, czy doprecyzowanie przepisów art. 61b Ordynacji podatkowej dotyczących indywidualnych rachunków podatkowych.

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (nr UD54). Projekt ten jest już opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji (bowiem jest kontynuacją projektu złożonego jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu).

Poniżej wskazane zostały najważniejsze cele i zakres tej nowelizacji.

Dostosowanie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów o podatku dochodowym do obecnie obowiązującej PKWiU 2015.

Obecnie obowiązująca PKWiU 2015 została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. W rozporządzeniu tym, oraz w wyniku kolejnych nowelizacji dokonanych rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2017 r., 20 grudnia 2018 r. i 30 grudnia 2019 r., postanowiono, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, do dnia 31 grudnia 2020 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W efekcie wdrożenia aktualnie obowiązującej PKWiU 2015 do przepisów o podatku dochodowym nastąpi zmiana przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które wymagają dostosowania do nowo wprowadzonej PKWiU 2015.

Omawiana nowelizacja wprowadzić ma zmiany dostosowawcze. Ich celem jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU 2015, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Ograniczenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT–40A) sporządzanych przez organy rentowe

Kolejnym celem omawianej nowelizacji jest ograniczenie liczby rocznych obliczeń podatku (PIT–40A) sporządzanych przez organy rentowe poprzez likwidację obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku (PIT-40A) dla niektórych podatników. Wprowadzone mają być zmiany w katalogu negatywnych przesłanek (art. 34 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), której wystąpienie spowoduje obowiązek wystawienia zamiast PIT-40A, rocznej informacji podatkowej PIT-11A.

Po wejściu w życie projektowanych zmian nastąpi rozszerzenie katalogu przypadków, w których organ rentowy jest zwolniony z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku. Zmiana ta wychodzi naprzeciw postulatom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). O wprowadzenie tej regulacji postulował ZUS, który w 2019 r. podczas akcji rozliczeniowej podatku za 2018 r. odczuł bardzo znaczący wzrost liczby zajęć komorniczych, z którymi zwróciły się organy egzekucyjne.

Nowelizacja ma wprowadzić zmiany w katalogu negatywnych przesłanek, których wystąpienie (przynajmniej jednej) skutkuje brakiem obowiązku sporządzania PIT–40A. Zmiana ta poprawi sytuację organów rentowych, gdyż w 2021 r. (przy rozliczeniu dokonywanym za 2020 r.) zostanie ograniczona liczba podatników, dla których organy rentowe będą obowiązane sporządzać roczne obliczenie podatku (PIT–40A). W konsekwencji, w ocenie ZUS, organy egzekucyjne (komornicy sądowi) zamiast do organów rentowych zwrócą się w sprawie egzekucji do organów podatkowych. Zmiana ta nie pogorszy sytuacji podatnika, ponieważ podatnik otrzyma od organu rentowego PIT-11, na podstawie którego system w ramach usługi Twój e-PIT wygeneruje zeznanie albo podatnik złoży takie zeznanie samodzielnie.

Kompleksowe uregulowanie kwestii wnioskowania przez podatnika do organu rentowego o niepomniejszanie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Ta zmiana rozszerza skuteczność złożonego przez podatnika wniosku na lata następne, aż do jego wycofania, a także wskazuje, że organ rentowy ma obowiązek uwzględnienia złożonego „wycofania” wniosku w miesiącu jego złożenia przez podatnika lub najpóźniej w miesiącu następnym,

Zmiana ta ma polegać na tym, że raz złożony wniosek będzie obowiązywał aż do jego odwołania. W obecnym stanie prawnym wniosek ten obowiązuje wyłącznie do końca roku, w którym został złożony. Przepis ten wpłynie na zmniejszenie obowiązków biurokratycznych wobec podatników.

Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotycząca art. 15cb ustawy o CIT

Wskutek omawianej nowelizacji wprowadzona zostanie szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania w zakresie regulacji dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów hipotetycznych odsetek oraz doprecyzowanie innych istniejących przepisów (art. 15cb ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Zmiany o charakterze uzupełniającym i doprecyzowującym w PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej

Pozostałe zmiany mają m.in. na celu:
a) umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących zwiększenia przychodów lub wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT, w przypadku dokonania przez podatników płatności na rachunki, niezamieszczone w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT,

b) wprowadzenie podstawy do korygowania zeznania za pośrednictwem usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe podatnikom wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych,

c) doprecyzowanie przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP box),

d) doprecyzowanie art. 44 ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określającego zasady ustalania zaliczek w przypadku zatorów płatniczych,

e) rozszerzenie definicji deklaracji zawartej w art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej o sprawozdania składane na podstawie art. 107 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. poz. 2200),

f) doprecyzowanie przepisów art. 61b ustawy - Ordynacja podatkowa dotyczących indywidualnych rachunków podatkowych,

g) umożliwienie korzystania przez organy podatkowe z doręczania pism przy pomocy usługi hybrydowej polegającej na przekształceniu przez operatora wyznaczonego dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową (art. 144b ustawy - Ordynacja podatkowa),

h) dostosowanie art. 294 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej do ustawy o działach administracji rządowej poprzez zastąpienie zwrotu „pracownicy Ministerstwa Finansów” zwrotem „pracownicy urzędu obsługującego” ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

i) wprowadzenie możliwości wyboru opodatkowania 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z odsetek i dyskonta od emisji obligacji dokonanej przez spółkę celową, z której zobowiązania zostały przejęte przez podatnika, na zasadach określonych w art. 21 ustawy z dnia z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193),

j) wprowadzenie możliwości przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony z nim sposób (art. 111 ustawy o VAT),

k) zniesienie od 1 października 2019 r. obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Solidarnościowy  z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów.

Projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2020 r. Większość zmian ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama