Kategorie

Ustawy deregulacyjne oszczędziły firmom 8 mld rocznie

Ustawy deregulacyjne oszczędziły firmom 8 mld rocznie
Ustawy deregulacyjne przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki zlikwidowały lub ograniczyły ponad 300 barier dla przedsiębiorców w ponad 100 ustawach. Oszczędzi to firmom ok. 8 mld zł rocznie - mówi PAP w wywiadzie podsumowującym działania legislacyjne MG wiceminister Mariusz Haładyj. Sejm nie zdążył natomiast uchwalić nowego Prawa działalności gospodarczej.

PAP: Kadencja dobiega końca, nie udało się sfinalizować sztandarowego projektu MG, czyli uchwalić Prawa działalności gospodarczej. Z powodu prac nad tym projektem nie dokończyliście też prac nad innymi zmianami...

Reklama

M.H.: Oprócz projektu Prawa działalności gospodarczej – ustawy o charakterze horyzontalnym – doprowadziliśmy do uchwalenia kilku innych ustaw, które ułatwią życie przedsiębiorcom. Warto wymienić np. cztery ustawy deregulacyjne w obszarze działalności gospodarczej. Były to ustawy, które w sposób punktowy eliminowały bariery w prowadzeniu codziennego biznesu. To w większości nie były zmiany spektakularne, ale za to do bólu praktyczne, powstałe w wyniku rozmów z przedsiębiorcami. W sumie zlikwidowaliśmy lub ograniczyliśmy ponad 300 barier w ponad 100 ustawach. Według naszych szacunków oszczędzi to przedsiębiorcom ok. 8 mld zł rocznie, np. dzięki uproszczeniu formalności, zmniejszeniu obciążeń administracyjnych, czy w redukcjach opłat urzędowych.

Redukcja barier administracyjnych jest najtańszym sposobem wspierania przedsiębiorców, bo państwo nie wydaje bezpośrednio pieniędzy, a oszczędności są generowane w firmie poprzez zmniejszenie zbędnych obowiązków administracyjnych. Kontynuując rozmowy z przedsiębiorcami, mogę powiedzieć, że wciąż istnieje w tym zakresie potencjał i potrzeba dalszych działań.

W ramach tych ustaw wprowadzono także kilka zmian o większym znaczeniu np. rozwiązania dotyczące VAT kasowego czy też obowiązujący od początku tego roku pakiet portowy, a więc skrócenie czasu kontroli granicznych i wydłużenie terminu na rozliczenie VAT dla upoważnionych importerów AEO. Zmiany te przynoszą dobre efekty i stanowią realne wsparcie dla polskich portów – stały się one bardziej konkurencyjne, zwiększyła się liczba towarów przeładowywanych w portach, wyraźnie skrócił się czas kontroli.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

PAP: Co oprócz transz deregulacyjnych uważa Pan za najważniejsze zmiany legislacyjne ostatniej kadencji, jeśli chodzi o działalność gospodarczą?

M.H: Bez wątpienia Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy to zmiana filozofii podejścia do kwestii restrukturyzacji i upadłości. Ich celem jest zwiększenie przeżywalności firm, a jeżeli nie ma już szans uratowania przedsiębiorstwa - usprawnienie procesów upadłościowych. Wprowadziliśmy także narzędzia i zachęty, które powinny spowodować, że firmy mające kłopoty z płynnością finansową na jak najwcześniejszym etapie będą przystępować do rozmów z wierzycielami. W tym wypadku, podobnie jak przy nowych przepisach dotyczących mediacji, kierowaliśmy się filozofią, by przedsiębiorcom udostępnić narzędzia prawne, by sami mogli prowadzić rozmowy i rozwiązywać problemy z kontrahentami, przy jak najmniejszym udziale sądu .

PAP: Kiedy możemy się spodziewać efektów obu tych ustaw?

Reklama

M.H.: W obu przypadkach nie oczekujemy, że od 1 stycznia 2016 r. nastąpi radykalny przełom i gwałtowny wzrost liczby spraw restrukturyzacyjnych oraz mediacyjnych. Zwłaszcza, że startujemy z naprawdę niskiego poziomu. Dziś po 12 latach funkcjonowania prawa upadłościowego mamy kilkadziesiąt postępowań naprawczych. Mediacja, chociaż funkcjonuje 10 lat, pozwoliła załatwić zaledwie promil spraw.

Liczymy tu raczej na efekt kuli śnieżnej – im więcej będzie pozytywnych przykładów, tym chętniej inni będą z tych rozwiązań korzystać. Obu ustawom towarzyszą też działania pozalegislacyjne. Jeżeli chodzi o restrukturyzację, to oprócz spotkań z przedsiębiorcami wspólnie z partnerami społecznymi i resortem sprawiedliwości wydamy informator dla przedsiębiorców. Staramy się też poprzez organizacje zrzeszające przedsiębiorców docierać do nich z informacjami o zmianach.

Jeśli chodzi o mediację, to przepisy ustawy są wspieranie również przez działalność centrów arbitrażu i mediacji. Po sześciu centrach mediacji – które powstały w ramach programu pilotażowego prowadzonego przez MG - powstają kolejne w innych miastach, ostatnio w Gdańsku. Widzimy, że powoli zmienia się nastawienie i rośnie zainteresowanie. Te działania, jak wszystkie, które dotykają zmiany postaw, wymagają jednak czasu.

PAP: Nowe przepisy mediacyjne wzbudzały dużo kontrowersji, w trakcie prac legislacyjnych padały oskarżenia, że chcecie przymuszać przedsiębiorców do mediacji.

M.H.: Dyskutowany przepis, który pozwoli sądowi obciążyć stronę częścią kosztów wywołanych jej nagannym i nielojalnym zachowaniem, gdy strona w sposób oczywiście nieuzasadniony i bez podania przyczyn odmówi przystąpienia do mediacji, pomoże zmobilizować strony sporu oraz pełnomocników do poważnego rozważenia podjęcia próby mediacyjnej w sytuacji, gdy druga strona taką wolę okazuje. Ten przepis uzupełnia system zachęt finansowych wprowadzonych ustawą. Przepis nie znajdzie zastosowania w sytuacji, gdy strona nie poddała się mediacji z powodu przekonania do swoich racji i wygrała sprawę w całości. Podobnie gdy powód przed wytoczeniem powództwa dążył do rozwiązania sporu w sposób polubowny, a pozwany nie przychylił się do takiej propozycji, odmowa poddania się mediacji przez powoda w trakcie procesu sądowego nie będzie mogła zostać oceniona jako oczywiście nieuzasadniona. Nikt wówczas powodowi, np. wierzycielowi nie zarzuci uchylania się od mediacji.

To rozwiązanie będzie dotyczyło sytuacji wyjątkowych, zresztą taka jest i dzisiaj praktyka stosowania art. 103 Kpc. Opieramy się na dzisiejszym przepisie, wzmacniamy tylko rolę mediacji. Bazujemy m.in. na bardzo pozytywnych doświadczeniach brytyjskich. Ponadto z doświadczeń sędziów wynika, że strony nierzadko już pod koniec procesu niejako odkrywają: "Można było poddać sprawę mediacji!". Dlatego przenieśmy moment takiej refleksji na jak najwcześniejszy etap postępowania.

PAP: Czemu nie udało się uchwalić przepisów dot. renty dożywotniej?

M.H.: W tym wypadku nie znaleźliśmy optymalnego rozwiązania, które pogodziłoby sposób patrzenia na ten obszar MG, KNF i UOKiK, chociaż udało się wypracować wspólne stanowisko z resortami finansów i sprawiedliwości. Jest to obszar, w którym brak regulacji jest lepszy od złej regulacji. Z jednej strony nie chcieliśmy pisać ustawy, która trafiłaby jedynie na półkę, z drugiej strony przyjęcie dokumentu w kształcie, co do którego nie ma kompromisu, mogłoby dawać jedynie złudne poczucie ochrony ze strony państwa. Aczkolwiek nie znaczy to, że należy zaprzestać dyskusji na temat tego problemu. Diagnoza MG pozostaje aktualna.

PAP: A skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych?

M.H.: W tej kwestii uwidoczniła się w trakcie konsultacji publicznych różnica stanowisk między dużymi i małymi pracodawcami. Duże firmy postulują przede wszystkim, by można było przechowywać akta pracownicze w formie elektronicznej, ale mniejsze firmy miały inną opinię. Ponieważ akta przechowywane są w interesie pracownika, kluczowa jest też kwestia ich wiarygodności. W sferze elektronizacji nie znaleźliśmy optymalnego rozwiązania – możliwego do szybkiego wprowadzenia, które zaspokajałoby interesy wszystkich grup.

PAP: Co z nowelą o wymianie informacji gospodarczych, dotycząca BIG-ów?

M.H.: Ten projekt został pomyślany jako połączenie dwóch równie istotnych zmian w systemie informacji gospodarczej. Z jednej strony chodziło o zwiększenie zawartości baz dłużników i usprawnienia komunikacji między BIG-ami, a z drugiej strony o zwiększenie ochrony słusznych praw samego dłużnika.

Był on bardzo mocno skorelowany z projektem ministra finansów dotyczącym Rejestru Dłużników Należności Publicznoprawnych. W momencie kiedy projekt MF wrócił do dodatkowych analiz, my stanęliśmy przed dylematem czy procedować projekt, który stracił jeden z dużych walorów - czyli zwiększenie zakresu informacji, które są przechowywane w BIG-ach, czy go procedować mimo tego. Biorąc pod uwagę opinie zgłoszone w konsultacjach publicznych, zdecydowaliśmy, że nie warto robić wycinkowych zmian i ponownie podejść do kompleksowej nowelizacji.

W kontekście zatorów płatniczych skutecznie przeprowadziliśmy natomiast nowelizację ustawy o terminach zapłaty, i co ważniejsze nowelizację Kodeksu cywilnego. Może ona w przyszłości przynieść istotne skutki społeczne i gospodarcze. Wprowadziła bowiem jednolity i logiczny system ustalania wysokości odsetek od zaległości. Jeżeli potwierdzą się przewidywania ekspertów i stopy procentowe będą rosły, to wprowadzenie algorytmów bazujących na stopie referencyjnej bardzo istotnie zmniejsza ryzyko gwałtownego wzrostu zadłużenia i przedsiębiorców, i gospodarstw domowych.


Symulacje wskazują, że przy dzisiejszym systemie stopa zadłużenia gwałtownie wzrośnie, gdy wzrosną stopy procentowe. Przy zastosowaniu nowego algorytmu ten wzrost zadłużenia jest bardzo stonowany, dzięki czemu nie trzeba się będzie głowić, za rok za dwa, co zrobić z zadłużeniem, które kilkukrotnie skoczyłoby do góry, gdyby nie ta zmiana prawa.

PAP: Co jeszcze zostało zrobione, lub nie zrobione, w ostatnich latach?

M.H.: Bardzo aktywnie uczestniczyliśmy w dyskusjach nad tymi obszarami prawa, które bezpośrednio nie należą do właściwości Ministra Gospodarki. Modelowym przykładem takiego działania są Rekomendacje do nowej Ordynacji podatkowej. Ten dokument opracowany przez Ministerstwo Gospodarki, wykorzystany został Ministra Finansów oraz Komisję Kodyfikacyjną przy opracowywaniu założeń nowej Ordynacji.

Inną ważną inicjatywą było przeprowadzenie wszechstronnych konsultacji na temat obowiązującego prawa zamówień publicznych. Powstała w wyniku tych konsultacji Biała Księga została pozytywnie przyjęta i mamy nadzieję, że będzie ważnym punktem odniesienia w pracach nad wdrożeniem nowych dyrektyw.

Rozmawiały Małgorzata Werner-Woś i Sonia Sobczyk (PAP)

Źródło: PAP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  12 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?