| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Rozliczenie roczne osób fizycznych - w praktyce

Rozliczenie roczne osób fizycznych - w praktyce

Zbliża się ostateczny termin rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczając się z podatku za 2004 r. niektórzy podatnicy po raz pierwszy będą składać urzędowi skarbowemu więcej niż jedno zeznanie. Wymóg taki wynika nie tylko z wprowadzenia przez ustawodawcę opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w formie liniowej, ale także odrębnego trybu rozliczania niektórych dochodów z kapitałów pieniężnych.

Należy pamiętać, że za termin dokonania płatności podatku uważa się:
• przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia podatku (zaliczki na podatek) w kasie urzędu skarbowego lub na rachunek urzędu w banku, placówce pocztowej, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,
• w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na podstawie polecenia przelewu.
Poruszając zagadnienie zapłaty podatku (zaliczek na podatek), należy również przybliżyć obowiązujące zasady zaokrąglania. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych podstawa opodatkowania ulega zaokrągleniu do pełnych złotych, zaś sam podatek – do pełnych dziesiątek groszy – w następujący sposób:
1) jeśli chodzi o podstawę opodatkowania – to kwoty wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, zaś wynoszące 50 i więcej groszy – podwyższa się do pełnych złotych,
2) w odniesieniu do podatku – kwoty wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, zaś wynoszące 5 i więcej groszy – podwyższa się do pełnych dziesiątek groszy.
Podatnicy niemający w Polsce miejsca zamieszkania (a więc objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym), jeżeli osiągnęli dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, lub osiągnęli dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (a więc określone w art. 30b updof), i zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem złożenia zeznania rocznego – są obowiązani złożyć zeznanie (lub zeznania) za rok podatkowy urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podatnicy objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku pracy, są obowiązani w ciągu trzech miesięcy po przekroczeniu okresu, który zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi warunek wyłączenia z opodatkowania dochodów, złożyć zeznanie o wysokości dochodów z pracy uzyskanych w roku poprzedzającym rok podatkowy i wpłacić należny podatek. Jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem złożenia zeznania podatkowego, są obowiązani złożyć je przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »