reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Wyjaśnienia

Czy uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami są zwolnione

Aktualizacja: 10.04.2006

Jesteśmy firmą przewozową (sp. z o.o.). Czy korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość świadczeń z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami, przyznawanych przez nas pracownikom, emerytom i rencistom oraz członkom ich rodzin? - Pismo z 15 lutego 2006 r. nr IS.I/1/4151/2/06 »

Czy utrata faktur powoduje obowiązek korekty odliczonego VAT

Aktualizacja: 07.04.2006

Czy podatnik powinien dokonać korekty odliczonego VAT wynikającego ze zniszczonych faktur? Czy w sytuacji gdy zniszczeniu uległa część dokumentów źródłowych, takich jak: faktury zakupu, faktury sprzedaży, raporty kasowe, wyciągi bankowe i różnego rodzaju dokumenty wewnętrzne, może znaleźć zastosowanie art. 23 Ordynacji podatkowej, przewidujący szacowanie podstawy opodatkowania? Rejestry i ewidencje VAT oraz księgi rachunkowe zostały w całości uratowane. - Pismo z 17 stycznia 2006 r. nr ŁUS-III-2-443/256/05/MJS »

Czy można odliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego

Aktualizacja: 06.04.2006

17 listopada 2005 r. uzyskałem pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego na działce uwzględnionej w planie zagospodarowania przestrzennego jako działka budowlana. W 2006 r. zamierzam zaciągnąć w banku kredyt na budowę tego domu. Ani ja, ani małżonka nie korzystaliśmy z odliczenia wydatków w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej. Czy będę mógł odliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego, udzielonego na budowę domu jednorodzinnego? Jeżeli tak, to w jakim czasie? - Pismo z 31 stycznia 2006 r. nr RO-XV/415/PDOF-704/78/US/06 »

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Aktualizacja: 05.04.2006

Gdy wydanie nieruchomości następuje później niż podpisanie aktu notarialnego, obowiązek podatkowy VAT powstaje z chwilą otrzymania ostatniej części zapłaty, nie później niż 30 dnia od wydania nieruchomości. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Katowicach z 7 marca 2006 r. (nr PPB2-443/1311/2005) »

Czy można zaliczyć pensję żony do kosztów

Aktualizacja: 03.04.2006

Czy zatrudniając małżonkę, z którą nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego i odrębnie zamieszkuję, mogę traktować poniesione wydatki na zatrudnienie jako koszty przedsiębiorstwa i w związku z tym dokonać korekt kosztów i deklaracji PIT-5 i PIT-4? - postanowienie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 13 marca 2006 r., nr I/415-13.1-226/06/ZDB. »

Pełnomocnictwo nie może być ogólne

Aktualizacja: 30.03.2006

Czy istnieje możliwość podpisywania deklaracji podatkowej VAT-7 przez główną księgową na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez podatnika? Wystawione pełnomocnictwo miało treść: "Upoważniam główną księgową w firmie Y - panią X do reprezentowania podatnika przed Urzędem Skarbowym w Zawierciu". - Decyzja Izby Skarbowej w Katowicach z 22 marca 2006 r. (nr PPB-2/4407-11/06/I). »

Od umorzonej pożyczki nie ma podatku

Aktualizacja: 29.03.2006

Zakład pracy przyznał pracownikowi - renciście pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po śmierci pracownika pożyczka została umorzona. Pojawiła się jednak wątpliwość, czy od umorzonej pożyczki należy pobrać podatek dochodowy. - Decyzja Izby Skarbowej w Łodzi z 14 marca 2006 r., nr PB I-3/4150/IN-702/2005/MK. »

Kiedy sprzedaż gruntu bez podatku

Aktualizacja: 28.03.2006

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki, od nabycia którego minęło ponad 5 lat, oraz budynku mieszkalnego będącego w trakcie budowy będzie wolna od zryczałtowanego 10-proc. podatku dochodowego. - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi z 6 marca 2006 r. (nr PB I-3/4150/IN-51/USZ/2006/MK). »

Księgi rachunkowe przy działach specjalnych produkcji rolnej

Aktualizacja: 24.03.2006

Czy dla osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowanych na podstawie norm szacunkowych dochodu, istnieje obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości, w przypadku przekroczenia przychodu ze sprzedaży ponad kwotę 800 000 euro? -Postanowienie Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim z 24 października 2005 r. (nr PD-G/415/19/2005) »

Jak długo niższy VAT

Aktualizacja: 21.03.2006

Jeśli podatnicy wykonują usługi w zakresie robót budowlano-montażowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, mogą do końca 2007 roku stosować 7-proc. stawkę VAT. - Decyzja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Izby Skarbowej w Lublinie z 13 marca 2006 r. (nr PP1/448-294/04/I). »

Czy jedną darowiznę można odliczyć podwójnie

Aktualizacja: 20.03.2006

Na pytanie, czy ten sam dowód może być podstawą odliczenia z tytułu wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego i jednocześnie z tytułu darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych wyjaśniamy, iż odliczanie omawianych wpłat i darowizn normują ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz ustawy regulujące wzajemne stosunki między państwem a poszczególnymi kościołami (jest ich w sumie 11). - Pismo Ministerstwa Finansów z 20 czerwca 2005 r. »

Jak rozliczyć wpłaty na fundusz remontowy

Aktualizacja: 16.03.2006

Czy w ramach ulgi na remont i modernizację można odliczyć wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej oraz wydatki na zakup materiałów przeznaczonych na remont mieszkania, w sytuacji gdy nie mieszkam w remontowanym mieszkaniu, nie jestem w nim zameldowany, lecz je wynajmuję? Jestem właścicielem tego mieszkania i to ja ponosiłem wydatki. - Pismo z 29 września 2005 r. nr IS.I/2-4151/6/05 »

Czy można zaliczyć zwrot VAT na poczet zobowiązania w innym podatku

Aktualizacja: 14.03.2006

Czy jest możliwe zaliczenie, na wniosek podatnika, zwrotu VAT wykazanego w deklaracji VAT-7 składanej do urzędu skarbowego X na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanego w urzędzie skarbowym Y? - Pismo z 7 listopada 2005 r. nr IIUSr.V/415-1/05/GH »

Czy w zeznaniu rocznym wykazać dochody uzyskiwane za granicą

Aktualizacja: 13.03.2006

Czy we wspólnym zeznaniu podatkowym za 2005 r. powinny być ujęte dochody, jakie mąż uzyskał w Wielkiej Brytanii? Małżonek przebywa w Wielkiej Brytanii od listopada 2004 r. W kraju tym mieszka i pracuje na umowę o pracę. W Polsce w 2005 r. nie osiągnął on żadnych przychodów. - Pismo z 2 grudnia 2005 r. nr 1419/UPO-415/189/05/MP/1 »

Doradca nie może podpisać PIT-5 za podatnika

Aktualizacja: 08.03.2006

Czy doradca podatkowy mający pełnomocnictwo do składania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika i na jego rzecz ma prawo do składania deklaracji PIT-5 podpisywanych wyłącznie przez siebie? - Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego Izby Skarbowej w Łodzi z 2 lutego 2006 r. (nr PBI-2/4117/IN-12/USSieradz/05/JF). »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama