reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Wyjaśnienia

Akcja reklamowa prowadzona przez agenta

Aktualizacja: 17.11.2005

Czy wydatki reklamowe, którymi spółka A zostaje obciążona przez swojego agenta, a które potem będą zrefundowane przez spółkę X, w spółce A należy kwalifikować jako pozostałe koszty, czy też mają one być zaliczone do kosztów reklamy limitowanej lub nielimitowanej w zależności od formy przeprowadzonej akcji reklamowo-promocyjnej? »

W jakiej wysokości naliczać koszty uzyskania przychodów w przypadku wynagrodzeń wypłacanych kwartalnie

Aktualizacja: 16.11.2005

Prezes zarządu spółki otrzymuje wypłacane kwartalnie wynagrodzenie z tytułu udziału w zarządzie spółki i wykonywania obowiązków z tym związanych. Czy koszty uzyskania przychodu należy w tym przypadku naliczyć w wysokości 102,25 zł, czy w wysokości trzykrotności tej kwoty, a więc 306,75 zł za kwartał? »

Czy koszt wymiany pokrycia dachu budynku magazynowego można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów

Aktualizacja: 14.11.2005

Spółka zamierza przeprowadzić prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachu na budynku magazynowym, których wartość ma wynieść ok. 40 000 zł. Czy planowane wydatki można zakwalifikować do remontu i jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, czy też należy uznać je za ulepszenie środka trwałego? »

Czy zbycie samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności opodatkowanej korzystające ze zwolnienia powoduje obowiązek korekty odliczonego VAT

Aktualizacja: 07.11.2005

Czy należy korygować kwotę odliczonego podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodu osobowego w celach demonstracyjnych (służącego sprzedaży opodatkowanej), który został wprowadzony na stan środków trwałych i amortyzowany, a następnie po 6 miesiącach używania sprzedany ze zwolnieniem? »

Jak określić moment powstania obowiązku podatkowego

Aktualizacja: 07.11.2005

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli odbiorca dokonał płatności 29 grudnia 2004 r., faktura została wystawiona 31 grudnia 2004 r., a termin płatności określono w niej na dzień 21 stycznia 2005 r.? »

Czy podatnik ma obowiązek zapłaty podatku od wypłaconej w 2000 r. odprawy emerytalnej

Aktualizacja: 07.11.2005

Czy niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej przez firmę w 2000 r. dodatkowej odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę powinien być zapłacony przez podatnika czy płatnika? »

Czy wniesienie przedsiębiorstwa aportem podlega zwolnieniu z VAT

Aktualizacja: 04.11.2005

Czy czynność wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki z o.o. podlega zwolnieniu z VAT? Czy należy korygować podatek naliczony zawarty w fakturach VAT dokumentujących zakup towarów oraz zakup materiałów, usług, dokumentacji dla inwestycji w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa aportem do spółki kapitałowej? »

Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne umieszczanie na stronach internetowych wzajemnych reklam

Aktualizacja: 02.11.2005

Jak opodatkować nieodpłatne usługi świadczone na podstawie umowy, na mocy której dwa podmioty świadczą usługi umieszczenia na swoich stronach internetowych wzajemnych reklam? »

Czy w miesiącu przekroczenia progu podatkowego można jednocześnie zastosować dwie stawki podatkowe

Aktualizacja: 27.10.2005

Czy na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych możliwe jest w miesiącu przekroczenia progu podatkowego zastosowanie jednocześnie dwóch stawek podatkowych, odpowiednio 19% i 30% lub 30% i 40%, w celu uniknięcia nadpłat lub niedopłat w podatku dochodowym? »

Jaką stawkę VAT zastosować przy składaniu oferty na dostawę sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych

Aktualizacja: 27.10.2005

Zajmuję się dostawą sprzętu komputerowego, w tym dla placówek oświatowych. Czy składając ofertę dostawy sprzętu komputerowego dla tych placówek na towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, podatnik ma prawo do zastosowania stawki VAT 0%. »

Kiedy należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenia majątkowe

Aktualizacja: 24.10.2005

Czy ubezpieczenie majątkowe należy przypisać odpowiednio czasowi, którego dotyczy dana polisa, czy też koszt ubezpieczenia jest ogólnym kosztem funkcjonowania firmy, który podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z chwilą jego faktycznego poniesienia? »

Od darmowych przejazdów jest podatek

Aktualizacja: 21.10.2005

Bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej przyznane pracownikom na podstawie zarządzenia dyrektora spółki podlegają opodatkowaniu. »

Czy nabycie akcji w celu ich umorzenia podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

Aktualizacja: 20.10.2005

Spółka akcyjna prowadzi procedurę umarzania akcji własnych poprzez ich nabywanie od drobnych akcjonariuszy. Spółka nabywa akcje własne i przeznacza je do umorzenia na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Czy czynność taka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? »

Kiedy należy sporządzać dokumentację dotyczącą transakcji z podmiotami powiązanymi

Aktualizacja: 18.10.2005

Wspólnikami oraz członkami zarządu sp. z o.o. są małżonkowie, będący jednocześnie właścicielami firmy - spółki jawnej. Spółka z o.o. jako spółka prawa handlowego nie posiada udziałów w jednostce, jaką jest spółka jawna. Czy w świetle powyższych faktów mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi? Czy spółka z o.o. jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji określonej w art. 9a updop? »

Czy powstanie przychód z nieważnej decyzji?

Aktualizacja: 14.10.2005

Czy zasądzona na rzecz podatnika kwota w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji o przekazaniu na jego rzecz nieruchomości stanowi przychód z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, a więc nie podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Konarzewska-Żuczek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama