REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy członkom zarządu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej

Anna Sadowska
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

W naszej spółce funkcjonuje 3-osobowy zarząd. Jeden z członków zarządu wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, a dwóch pozostałych na podstawie umowy o zarządzanie. Często członkowie ci wyjeżdżają służbowo. Czy członkom zarządu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej, np. diety, ryczałty, i czy świadczenia te będą stanowiły podstawę podatku i ZUS?

rada

Członkom zarządu przysługują świadczenia z tytułu podróży służbowej. Zasady wypłaty i wysokość świadczeń dla tego członka zarządu, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, są regulowane przepisami wewnątrzzakładowymi, a w razie ich braku - przepisami kodeksowymi. Natomiast dla członków zarządu, którzy mają zawarte umowy o zarządzanie, prawo i wysokość tych świadczeń powinna określać umowa o zarządzanie. Dla członka zarządu - pracownika świadczenia z tytułu podróży służbowej są zwolnione z podatku i składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast dla członków zarządu wykonujących pracę na podstawie umowy o zarządzanie świadczenia z tytułu podróży służbowej są zwolnione tylko z podatku, ale stanowią podstawę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zwolnienia te obowiązują jednak tylko w granicach limitów określonych w odrębnych przepisach mających zastosowanie do pracowników sfery budżetowej (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) i b) updof). Od 1 stycznia 2007 r. jest to kwota 23 zł (wysokość diety).

uzasadnienie

Zarząd jako organ spółki powołany jest do reprezentacji spółki na zewnątrz i prowadzenia jej spraw. Może być organem jednoosobowym lub kolegialnym.

Osoby wchodzące w skład zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki na podstawie:

l aktu powołania przez odpowiedni organ,

l umowy o pracę,

l umowy cywilnoprawnej.

Członkom zarządu odbywającym podróż w celach służbowych przysługują należności z tego tytułu, jednak pod pewnymi warunkami.

Rozliczanie kosztów podróży członka zarządu - pracownika

W sytuacji członka zarządu, który wykonuje swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, kwestia przyznania świadczeń z tytułu podróży służbowej jest oczywista. W jego przypadku obowiązują takie same zasady jak w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż umowa o pracę jest zawarta z członkiem zarządu. W świetle prawa członek ten jest pracownikiem i przysługują mu wszystkie uprawnienia takie jak pracownikowi. Dlatego jeśli pracownik - członek zarządu udaje się w podróż służbową, będą mu przysługiwały wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, np. diety, ryczałty itp. Wysokość tych świadczeń powinna zostać określona w przepisach Państwa spółki, np. regulaminach, układach zbiorowych, umowach o pracę. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawierają uregulowań dotyczących należności za podróż służbową, pracownikowi przysługują kwoty na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według zasad określonych dla zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Świadczenia z tytułu podróży służbowej przysługujące pracownikowi stanowią przychód, podlegający zwolnieniu z podatku i składek na ubezpieczenia społeczne.

Należy pamiętać, że wolne od podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, jednak do wysokości limitów określonych w odrębnych przepisach mających zastosowanie do pracowników sfery budżetowej (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) updof).

Rozliczanie kosztów podróży członka zarządu na kontrakcie

Natomiast umowa o zarządzanie (zwana również kontraktem menedżerskim) jest umową o świadczenie usług. Stosuje się do niej przepisy dotyczące zlecenia.

Dlatego wszelkie kwestie przyznania dodatkowych świadczeń, np. z tytułu podróży służbowych, powinny być uregulowane w umowie. Jeśli w Państwa spółce członkowie zarządu mają w umowach zagwarantowane świadczenia z tytułu podróży służbowych, to świadczenia te powinny być im wypłacone.

Należności z tytułu podróży służbowych dla osób niebędących pracownikami stanowią ich przychód. Jest on jednak zwolniony z podatku dochodowego do wysokości limitu określonego w odrębnych przepisach mających zastosowanie do pracowników sfery budżetowej - art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) updof.

Inaczej niż w przypadku pracowników przedstawia się kwestia składkowa tych świadczeń.

Z podstawy wymiaru składek zostały bowiem wyłączone diety i inne należności z tytułu podróży służbowej przysługujące pracownikom z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Członek zarządu wykonujący pracę na podstawie umowy o zarządzanie nie jest pracownikiem. Tym samym przysługujące mu świadczenia z tytułu podróży służbowej nie będą korzystały ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jeśli z tytułu umowy o zarządzanie członkowie zarządu Państwa spółki podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, to powinni Państwo uwzględnić w podstawie wymiaru składek również wartość wypłaconych należności z tytułu podróży służbowej.

PRZYKŁAD

W spółce działa 2-osobowy zarząd. Członkowie zarządu świadczą pracę na podstawie umowy o zarządzanie, która stanowi dla nich jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. W umowie o zarządzanie określono, że przysługuje im prawo do świadczeń z tytułu podróży służbowych według zasad określonych dla zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

W maju z tytułu podróży służbowej członkowie otrzymali następujące świadczenia:

Diety:

- każdy z członków po 46,00 zł (2 pełne doby × 23,00 zł);

- zwrot za użycie prywatnego samochodu według przejechanych kilometrów:

 jeden z członków 820 km - 643,37 zł (820 km × stawka za kilometr 0,7846 zł),

 drugi z członków 631 km - 495,08 zł (631 km × stawka za kilometr 0,7846 zł).

1. Wypłacone członkom zarządu świadczenia nie będą stanowiły podstawy naliczenia podatku dochodowego, gdyż korzystają ze zwolnienia podatkowego (mieszczą się w granicach limitów).

2. Świadczenia te powinny im zostać doliczone do podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

l art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 64, poz. 426

l art. 201 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l § 1 i § 2 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2434

l art. 21 ust. 16 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 658

l rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju - Dz.U. Nr 236, poz. 1990; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1661

Anna Sadowska

specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Grupa Mazars w Polsce

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Księgowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zawieszenie projektu CPK to zły sygnał także dla mniejszych firm

„Zawieszenie” projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego to zły sygnał również dla mniejszych firm. Czy małe firmy mogą mieć kłopoty przez zawieszenie projektu CPK? Firma zaangażowana w projekt CPK raczej nie dostanie kredytu.

3 czerwca 2024 r. upływa termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej

Do 3 czerwca 2024 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jakie są skutki nie zrobienia tego w terminie, co się stanie z nadpłatą?

Zmiana wzoru i miejsc naklejania znaków akcyzy na wyroby winiarskie [KOMENTARZ]

Komentarz prezes Magdaleny Zielińskiej Związku Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa.

Cyberbezpieczeństwo w branży TSL – nowe wymogi. Co zmieni unijna dyrektywa NIS 2 od 17 października 2024 roku?

Dyrektywa NIS 2 wymusza na firmach konieczność wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem. W praktyce oznacza to, że muszą zabezpieczyć swoje systemy komputerowe, procesy bezpieczeństwa oraz wiedzę swoich pracowników na tyle, by zapewnić funkcjonowanie i odpowiednio szybką reakcję w przypadku ataku hakerskiego. Od 17 października 2024 roku wszystkie kraje członkowskie powinny zaimplementować dyrektywę w swoim systemie prawnym.

Nawet 8%. Lokaty bankowe – oprocentowanie pod koniec maja 2024 r. [tabela ofert]

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec maja 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? Średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło w maju do nieco ponad 5,7%.

ZUS pobrał 4000 zł od wdowy. 20 680,00 zł udziału w emeryturze zmarłego [Mąż nie skorzystał z emerytury]

Wdowa otrzymała wypłatę gwarantowaną 20 680,00 zł (udział w emeryturze zmarłego męża w zakresie subkonta). ZUS pobrał (jako płatnik PIT) 4000 zł i przekazał te pieniądze fiskusowi. ZUS wykonał prawidłowo przepisy podatkowe ustalające podatek na prawie 1/5 płatności. ZUS jest tu tylko pośrednikiem między wdową a fiskusem.

8-procentowy VAT nie dla domków letniskowych

Zgodnie z obecną praktyką organów podatkowych 8-procentowy VAT może być stosowany wyłącznie przy wznoszeniu budynków mieszkalnych przeznaczonych do stałego zamieszkania, zatem przedsiębiorcy budujące domki letniskowe lub rekreacyjne muszą wystawiać faktury z 23-procentowym VAT. 

Faktura korygująca 2024. Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury? 

Nowy sposób organów celno-skarbowych na uszczelnienie wywozu towarów podlegającym sankcjom na Rosję

Oświadczenie producenta o tym, iż wie kto jest kupującym i sprzedającym towar oraz o tym, iż wie, że jego wyprodukowany towar będzie przejeżdżał przez Rosję w tranzycie i zna końcowego użytkownika produktu, ma być narzędziem do ograniczenia wywozu towarów które są wyszczególnione w rozporządzeniu Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Opóźnienia w zapłacie w podatku dochodowym - skutki

Przedsiębiorcy mają wynikający z przepisów podatkowych obowiązek płacenia różnych podatków. W tym także podatków dochodowych: PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych i CIT – podatek dochodowy od osób prawnych (w przypadku np. spółek z o.o. czy akcyjnych). Każde opóźnienie w zapłacie podatku – także podatku dochodowego grozi nie tylko obowiązkiem obliczenia od zaległości podatkowych odsetek ale także odpowiedzialnością karną skarbową. Zaległość podatkowa, to także może być problem pracowników, którzy nie zapłacili podatku dochodowego PIT wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

REKLAMA