reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Składki > Składki ZUS 2016 - emeryt lub rencista na zleceniu

Składki ZUS 2016 - emeryt lub rencista na zleceniu

W przypadku zawarcia przez emeryta lub rencistę jednej umowy zlecenia (także umowy agencyjnej i innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) osoba ta podlega z tytułu jej wykonywania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Natomiast w przypadku zawarcia więcej niż jednej umowy zlecenia, kolejne umowy będą rodziły obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, aż łączna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia osiągnie minimalne wynagrodzenie. Dopiero kolejna umowa nie będzie już rodziła obowiązku tych ubezpieczeń.

Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest mowa o "umowie zlecenia" należy przez to rozumieć umowę agencyjną, zlecenia lub o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Zasady sumowania podstaw wymiaru są analogiczne jak przy zbiegu dwóch lub więcej umów zlecenia, z tym że w przypadku, gdy zleceniobiorca (jeżeli umowa nie została zawarta z pracodawcą, z którym dana osoba pozostaje w stosunku pracy, a także  w ramach umowy praca nie jest wykonywana  na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy) będący emerytem lub rencistą wykonuje równocześnie pracę na podstawie umowy o pracę, w pierwszej kolejności uwzględnia się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy (analogicznie jak w przypadku zleceniobiorcy nieposiadającego prawa do emerytury bądź renty).

Polecamy: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. (książka)

Przykład 1

Emeryt jest zatrudniony na podstawie dwóch umów zlecenia. Nie pozostaje w stosunku pracy. W umowie zawartej z płatnikiem A określono 4 stycznia 2016 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy, a w umowie zawartej z płatnikiem B - 15 stycznia 2016 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

W styczniu 2016 r. z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A przychód wyniósł 1 860 zł,  a z  tytułu umowy zawartej z płatnikiem B - 4 000 zł.

Osoba ta obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A. Umowa zawarta z płatnikiem B  nie rodzi obowiązku tych ubezpieczeń, ponieważ z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A osoba ta osiąga minimalne wynagrodzenie.  

W roku 2016 minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385).

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2015/2016 dla firm (książka)

Przykład 2

Osoba posiadająca prawo do renty, niepozostająca w stosunku pracy, jest zatrudniona na podstawie umów zlecenia:

  • zawartej z płatnikiem A - w umowie określono 1 stycznia 2016 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,
  • zawartej z płatnikiem B - w umowie określono 10 stycznia 2016 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,
  • zawartej z płatnikiem C - w umowie określono 12 stycznia 2016 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

Wszystkie umowy uległy rozwiązaniu z dniem 31 stycznia 2016 r.

Przychód osiągnięty w styczniu 2016 r. wynosi:

  • z tytułu umowy zawartej z płatnikiem A - 1600 zł,
  • z tytułu umowy zawartej z płatnikiem B - 900 zł,
  • z tytułu umowy zawartej z płatnikiem C - 7600 zł.

Osoba ta obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów  umów zawartych z płatnikami A i B. Z tytułu umowy zawartej z płatnikiem C nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ponieważ łączna podstawa z tytułu umów zawartych z płatnikiem A i B osiąga minimalne wynagrodzenie.

Jeśli osoba ta zawierając trzecią umowę z płatnikiem C złożyłaby wniosek o wyborze tej umowy jako tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, to od 12 stycznia tylko ta umowa rodziłaby obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (podstawa wymiaru składek z tytułu tej umowy osiąga minimalne  wynagrodzenie).

Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (książka + CD)

Przykład 3

Osoba uprawniona do emerytury jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu przez płatnika A od 1 stycznia 2016 r. W umowie o pracę nie ma zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia. Comiesięcznie podstawa wymiaru składek z tego tytułu wynosi 1500 zł. Jednocześnie osoba ta zawarła dwie umowy zlecenia (praca nie jest wykonywana na rzecz płatnika A):

  • z płatnikiem B - w umowie określono 1 stycznia 2016 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy,
  • z płatnikiem C - w umowie określono 15 stycznia 2016 r. jako dzień rozpoczęcia wykonywania pracy.

W styczniu 2016 r. z tytułu umowy zlecenia zawartej z płatnikiem B osiągnęła przychód w wysokości 2 000 zł, a z tytułu umowy zawartej z płatnikiem C  - 1 000 zł.

W styczniu 2016 r. emeryt podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z płatnikiem B (suma podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia). Dlatego kolejna umowa zlecenia (z płatnikiem C) nie rodzi obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama