REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady wynagradzania nauczycieli

Bogusław Śnieżek
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe wskaźniki, które po odniesieniu do kwoty bazowej w danym roku określają wysokość wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Od 1 stycznia 2009 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla: nauczyciela stażysty - 100%, nauczyciela kontraktowego - 111%, nauczyciela mianowanego - 144%, nauczyciela dyplomowanego - 184% kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej (art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Autopromocja

Kwota bazowa dla nauczycieli jest corocznie ustalona w ustawie budżetowej i wynosi:

• 2177,86 zł od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 r.,

• 2286,75 zł od 1 września do 31 grudnia 2009 r.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli

Rozpatrując wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli trzeba jednak pamiętać, że średnie wynagrodzenie nie jest wynagrodzeniem minimalnym, przysługującym każdemu nauczycielowi.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na wynagrodzenie nauczyciela składają się następujące elementy: 1) wynagrodzenie zasadnicze; 2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy; 3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych, czyli dodatku mieszkaniowego oraz dodatku wiejskiego.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2008 r. i 2009 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

WAŻNE!

Średnie wynagrodzenie nie jest wynagrodzeniem minimalnym, przysługującym każdemu nauczycielowi.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków oraz innych składników, które nie są jednakowe dla wszystkich nauczycieli (art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela). Prawo do nich i ich wysokość są uzależnione od spełnienia określonych przesłanek, np. dodatek za wysługę lat - od stażu pracy, dodatek funkcyjny - od pełnienia funkcji, a wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych - od pracy w takim wymiarze. Średnim wynagrodzeniom nauczycieli ustalonym w tej ustawie powinny odpowiadać średnie wynagrodzenia nauczycieli (składające się z wynagrodzenia zasadniczego i innych ustawowo określonych składników) określone przez jednostkę samorządu terytorialnego na obszarze jej działania, a nie indywidualne wynagrodzenie konkretnego nauczyciela (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Zasady wyliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli

Przepisy Karty Nauczyciela nakładają na samorząd terytorialny obowiązek ustalenia płac nauczycieli w określony sposób, tj. w taki, aby za pośrednictwem wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków osiągnąć średnie wynagrodzenie.

Karta Nauczyciela nie narzuca formuły obliczania średniego wynagrodzenia. Oznacza to, że organ prowadzący szkołę powinien ustalić średnią ze wszystkich składników płacy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Składniki tej płacy są określone przepisami Karty Nauczyciela bądź rozporządzenia właściwego ministra (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, nagroda jubileuszowa). Ustalając średnią organ prowadzący szkołę powinien uwzględnić również ustalone przez daną jednostkę samorządu terytorialnego wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw czy nagród organu prowadzącego (dyrektora szkoły) oraz wysokości dodatków (motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy).

Należy pamiętać, że w skład wynagrodzenia nauczycielskiego nie wchodzą świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych, czyli dodatek mieszkaniowy oraz dodatek wiejski (art. 30 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela).

Obecnie wprowadzona regulacja nakazuje podliczenie pod koniec roku łącznych wydatków poniesionych na płace (z uwzględnieniem stopni awansu). W przypadku nieosiągnięcia w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń jednostka samorządu terytorialnego musi ustalić kwotę różnicy między wydatkami faktycznie poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli a iloczynem średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli. Tak ustalona kwota różnicy będzie dzielona między nauczycieli i wypłacana w terminie do końca danego roku w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego. Dodatek uzupełniający będzie ustalany proporcjonalnie do stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (art. 30a Karty Nauczyciela).

WAŻNE!

W skład wynagrodzenia nauczycielskiego nie wchodzą świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wysokość dodatków mieszkaniowego i wiejskiego.

Znowelizowana Karta Nauczyciela wprowadza również obowiązek kontroli przez regionalną izbę rachunkową osiągania przez jednostki samorządu terytorialnego średnich wynagrodzeń nauczycieli (art. 30b Karty Nauczyciela).

PRZYKŁAD

Gmina zatrudnia 15 nauczycieli mianowanych w pełnym wymiarze godzin zajęć. Jeżeli pod koniec 2009 r., po podliczeniu wszystkich składników wynagrodzenia okaże się, że średnia ich wynagrodzeń wyniesie np. 3100 zł, wówczas urzędnicy gminni będą ustalać wysokość dodatku uzupełniającego, zgodnie z zasadą:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kwota różnicy zostanie podzielona pomiędzy nauczycieli mianowanych i zostanie wypłacona w formie dodatku uzupełniającego.

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Po nowelizacji Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego nadal jest zobowiązany określić dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz dodatku za warunki pracy. Organ ten jest także zobowiązany określić szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia (nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych). Określenie tych składników wynagrodzenia nie jest wymagane, jeśli zostały one określone w Karcie Nauczyciela lub w odrębnych przepisach. Określenie wysokości tych stawek musi zostać dokonane w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli, składające się z poszczególnych składników, odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli (art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela).

Wysokość powyższych stawek nadal ma być określona w drodze regulaminu. Nowelizacja Karty Nauczyciela zlikwidowała jednak obowiązek corocznego ustalania takiego regulaminu. Obowiązek ten został zastąpiony obowiązkiem dokonywania przez organy prowadzące - wójta, burmistrza (prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa - corocznej analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia.

WAŻNE!

Po nowelizacji Karty Nauczyciela obowiązek corocznego ustalania regulaminów wynagrodzeń został zastąpiony obowiązkiem corocznej analizy ponoszonych przez szkołę wydatków na wynagrodzenia.

Znowelizowana Karta Nauczyciela nakłada również na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek informowania o wysokości faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenie nauczycielskie. Organy wykonawcze samorządu informacje te przekazują radom gmin, powiatom, sejmikom województw, dyrektorom prowadzącym szkoły oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. Ma to na celu zapewnienie przejrzystości, czytelności i powszechności w zakresie sposobu realizacji przez dany samorząd zadań z zakresu edukacji (art. 30a Karty Nauczyciela).

Zwiększenie minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego

Organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego nadal mogą zwiększać pulę na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki zasadnicze. Po nowelizacji Karty Nauczyciela organy te uzyskały dodatkowe uprawnienie do upoważniania dyrektorów szkół (w indywidualnych przypadkach oraz w granicach planu finansowego) do przyznawania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego wyższych niż ustalone w przepisach rozporządzenia dotyczącego wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli lub podwyższonych przez organ prowadzący (art. 30 ust. 10 Karty Nauczyciela).

• art. 30, art. 30a i art. 30b Karty Nauczyciela.

Bogusław Śnieżek

specjalista w zakresie prawa oświatowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA