| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > ZUS i kadry > Wynagrodzenia > Zaległe wynagrodzenie w kosztach

Zaległe wynagrodzenie w kosztach

Czy wypłacone zaległe wynagrodzenia za 2004 r. są kosztem uzyskania przychodów w roku, w którym zostały wypłacone, czy w roku, którego dotyczą? - Postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego z 18 maja 2007 r. (nr PO-II/423/14/BŚ/07)

Odpowiedź

(...)

1 stycznia 2004 r. spółka nabyła zakład i stała się pracodawcą wszystkich pracowników zatrudnionych w tym zakładzie na warunkach wynikających z zawartych z nimi umów o pracę. 26 stycznia 2004 r. zostało zawarte porozumienie z zakładową organizacją związkową o stosowaniu mniej korzystnych warunków niż wynikające z umów o pracę. W związku z trudną sytuacją finansową w spółce wypłacono wszystkim pracownikom tylko wynagrodzenie zasadnicze bez premii zależnej od wyniku finansowego firmy. Każdy pracownik w styczniu 2004 r. został powiadomiony o zmianie warunków płacy odrębnym pismem. W styczniu 2007 r. spółka i organizacje związkowe zawarły porozumienie z nowym inwestorem będącym właścicielem wszystkich udziałów spółki na podstawie zawartych umów o zbyciu udziałów przez wspólników spółki. W porozumieniu tym strony ustaliły, iż do końca stycznia 2007 r. zostanie wypłacone wynagrodzenie pracownikom za rok 2004 tytułem premii należnej od wypracowanego zysku. Przedmiotowe wynagrodzenia nie były zarachowane w koszty spółki w 2004 r. z uwagi na trudną sytuację finansową. Spółka wskazała również, iż zarachowanie wynagrodzeń w koszty spółki nie było możliwe w 2004 r. (...) Zdaniem spółki, zaległe wynagrodzenia wypłacone w 2007 r. stanowią koszty uzyskania przychodów w roku ich poniesienia, tj. 2007, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który określa, że nie są kosztem uzyskania tylko niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji wypłaty i świadczenia, a ponieważ powyższe wynagrodzenia zostały wypłacone w 2007 r., czyli po zmianie przepisów w 2005 r., to nie ma podstaw do stosowania przepisów obowiązujących w 2004 r.


Stanowisko organu podatkowego

(...)

Przepis art. 15 ust. 4 nie ma zastosowania do kosztów z tytułu wynagrodzeń od 1 stycznia 2005 r., bowiem od tego dnia obowiązują nowe regulacje dotyczące momentu potrącania kosztów z tytułu wynagrodzeń (wprowadzone ustawą z 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2533). Stosownie więc do art. 15 ust. 1 pkt 57 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 2005 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Z powyższego przepisu wynika, że wypłacone wynagrodzenia stałyby się kosztami uzyskania przychodów w dacie poniesienia, tj. w styczniu 2007 r., gdyby dotyczyły wynagrodzeń należnych za okres od 2005 r.


W odniesieniu do wynagrodzeń za 2004 r. zastosowanie będzie miał przepis art. 15 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., dający możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego kosztów, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnosiły się do przychodów danego roku podatkowego. Tylko w sytuacji, gdy zarachowanie nie było możliwe, koszty mogą być potrącone w roku, w którym zostały poniesione. Reasumując, skoro zarachowanie wynagrodzeń w ciężar kosztów 2004 r. nie było możliwe, to wypłacone zaległe wynagrodzenia za 2004 r. stanowią koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2007, tj. w roku, w którym zostały wypłacone.

(...)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »