| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > Kiedy wydatki na materiały mogą stanowić koszt podatkowy

Kiedy wydatki na materiały mogą stanowić koszt podatkowy

Czy podatnik odpisując na bieżąco koszty zakupowanych materiałów, przy ustalaniu stanu tych materiałów raz w roku, tj. na dzień 31 grudnia oraz korekcie kosztów w związku z ustaleniem stanu materiałów (spis z natury) w trybie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości może dla potrzeb prawidłowego obliczenia wysokości zaliczki na podatek CIT dokonywać spisu natury raz w roku, tj. na dzień 31 grudnia, a więc korzystać z zapisów księgowych wprost dla potrzeb prawidłowego obliczania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy?

Podatnicy, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mają obowiązek prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Izba podkreśla, że zasady ustalania wyniku finansowego na podstawie prawa bilansowego znacząco różnią się od zasad ustalania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, gdyż obie grupy unormowań – bilansowe oraz podatkowe – służą innym celom. Dlatego też ustawa o rachunkowości i reguły ustalania wyniku finansowego nie mogą przesądzać o wysokości podstawy opodatkowania.

Dyrektor Izby Skarbowej zaznacza, że , ustawodawca, mimo iż z jednej strony przewidział konieczność prowadzenia ewidencji rachunkowej stosownie do prawa bilansowego, to z drugiej strony wskazał, że powinna ona być prowadzona w taki sposób, aby możliwe było określenie wysokości należnego do zapłaty podatku z wykorzystaniem tej ewidencji. Odwołanie w art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przepisów ustawy o rachunkowości nie oznacza, że zasady tam określone można wprost przenosić na grunt podatkowy, zwłaszcza że zgodnie z przepisem ewidencja musi być prowadzona – w sposób zapewniający możliwość określenia wysokości dochodu, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

A zatem w odniesieniu do przepisów podatnik ustalając miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych ma obowiązek najpierw w prawidłowego obliczenia dochodu stanowiącego podstawę ustalenia wysokości podatku należnego. Natomiast ustawa o rachunkowości służy głównie zapewnieniu rzetelnego obrazu majątkowego i finansowego jednostki przedstawionego w sprawozdaniach finansowych, dlatego też należy podkreślić, że przepisy tej ustawy nie są podatkowotwórcze.

Interpretacja izby oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, jeżeli wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poczynienie ma lub może mieć wpływ na powstanie przychodu. W związku z tym między kosztami podatkowymi oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

Spółka na podstawie przepisów o rachunkowości może prowadzić ewidencję uproszczoną i sporządzać inwentaryzację materiałów, towarów lub produktów gotowych tylko na dzień bilansowy. Wówczas ich nabycie bądź wytworzenie jest w trakcie roku zaliczane w całości do kosztów w dacie zakupu bądź wytworzenia. Takie ujęcie kosztów jest jednak niezgodne z przepisem art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika z niego, że aby móc potrącić koszty bezpośrednie, konieczne jest wystąpienie przychodu, dlatego też  koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK