zamknij okno Następny artykuł

Sporne kwestie przy zaliczeniu do kosztów szkoleń pracowników

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Podatki » PIT » Podatki

Odliczenie składki KRUS przez przedsiębiorcę

Ostatnia aktualizacja: 2009-04-15
Autor: Edward Żurański
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Ubezpieczeniu społecznemu podlegam jednak w ramach KRUS jako rolnik. Czy mam prawo odliczyć składki zapłacone w ramach KRUS od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym?

Przedsiębiorcy mają prawo odliczyć od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym całość składek zapłaconych na własne ubezpieczenia społeczne zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych. Alternatywnie składki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Jednak przedsiębiorcy mający status rolnika nie odliczą od dochodu z działalności gospodarczej (nie zaliczą alternatywnie do kosztów działalności) składek zapłaconych w ramach rolniczych ubezpieczeń społecznych (KRUS), które normuje ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn.zm.).

Wyjątkiem jest dodatkowa składka na KRUS płacona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, którą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dla rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składka KRUS jest dwukrotnie wyższa niż składka dla zwykłego rolnika.

Dodatkowa składka z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników wynika z faktu, że oprócz działalności rolniczej dany rolnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Jak uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 lutego 2008 r. (nr ILPB1/415-189/07-4/AG): "prowadzenie działalności gospodarczej przez rolnika rodzi obowiązek zapłaty podwyższonej składki na ubezpieczenie społeczne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Tym samym wydatki ponoszone z tytułu takiego ubezpieczenia pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednocześnie wydatki te nie zostały wyłączone z kosztów przez zapis art. 23 u.p.d.o.f. Istnieją zatem przesłanki, by nadwyżkę składki na ubezpieczenie społeczne rolników, opłacaną przez rolników prowadzących działalność gospodarczą uznać za wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów z tej działalności. Wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.".

Przedsiębiorca mający status rolnika dla celów ubezpieczeń społecznych nie odliczy więc składek KRUS od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym. Może on natomiast zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej nadwyżkę składki KRUS, która płacona jest z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Edward Żurański

Podstawa prawna:

art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.).
Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

  • avatar

    jeleniogórzanin 2009-05-23 15:41

    Zgłoś nadużycie|Skomentuj

    Niezrównoważony Ryszard Barej kieruje KRUS-em w Szklarskiej Porębie. Facet w ogóle nie ma pojęcia o kierowaniu tak poważną firmą.

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?