| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Wszystko o e-fakturach

Wszystko o e-fakturach

Od 4 sierpnia br. podatnicy mogą wystawiać i wysyłać faktury elektroniczne. Muszą jednak spełniać kilka bardzo istotnych warunków. Ponadto, jeżeli podatnicy zdecydują się na wystawianie faktur elektronicznych jeszcze przed 1 stycznia 2006 r., to muszą powiadomić o tym fakcie organ podatkowy. Po nowym roku ten wymóg nie będzie już obowiązywał.

Jak zapewnić możliwość kontroli
 
Jednym z pierwszych pytań, jakie pojawiły się po opublikowaniu nowych przepisów, dotyczyło zasad zapewnienia możliwości ich kontroli przez organy podatkowe. W związku z tym zwróciliśmy się z pytaniem do Ministerstwa Finansów jak rozumieć sformułowanie „w sposób umożliwiający, na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp drogą elektroniczną tym organom do tych faktur”.
Ministerstwo Finansów poinformowało, że rozporządzenie nie narzuca w sposób sztywny wymagań co do przechowywania oraz zapewniania dostępu do faktur wystawionych w formie elektronicznej, lecz odwołuje się w tym zakresie do norm i standardów, które to zapewniają tj. ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) oraz umowy w sprawie europejskiego modelu EDI, opisanej w art. 1 zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 r. nr 1994/820/WE odnoszącego się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych (Dz.Urz. UE L 338 z dnia 28 grudnia 1994). A zatem rozporządzenie nie narzuca konkretnego sposobu w jaki faktury elektroniczne winny być przechowywane, pozostawiając podatnikowi decyzję wyboru z którego z nich będzie korzystał.
Oznacza to, że stosowane formy przechowywania oraz zapewniania dostępu do ww. faktur muszą jedynie być zgodne z tymi normami i standardami.
 
Jak długo trzeba przechowywać e-faktury
 
Faktury elektroniczne wystawiane i przesyłane zgodnie z rozporządzeniem pozwalają na realizację podstawowego prawa podatnika VAT: rozliczenia podatku w nich zawartego. Pamiętajmy, że przesłanie faktury zwykłym e-mailem nie jest wystarczające. Rozporządzenie wymaga zachowania bezpieczeństwa. Gwarancje tego daje tylko kwalifikowany podpis elektroniczny lub wymiana danych elektronicznych (EDI).
Fakturę elektroniczną tak jak każdą inną trzeba przechowywać przez określony czas na wypadek kontroli. Kwestii tej nie reguluje samo rozporządzenie dotyczące e-faktur. Ale termin taki został określony dla faktur papierowych w rozporządzeniu w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.
Przepis jasno stanowi, że podatnicy muszą przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Ponadto trzeba pamiętać o specjalnych wymogach dotyczących sposobu i miejsca przechowywania e-faktur.
Czas przechowywania faktur został uzależniony od przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zasady przedawnienia zostały ściśle określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zgodnie z art. 70 par. 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Z przedawnieniem wiążą się dwie sytuacje szczególne: zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia. Pierwsza sytuacja polega na tym, że wskutek określonych w ustawie okoliczności 5-letni termin zostaje wstrzymany. W praktyce oznacza to, że np. po dwóch latach biegu przedawnienia termin przestaje biec przykładowo na pół roku. Potem biegnie na nowo, czyli kolejne 3 lata do przedawnienia.
W przypadku przerwania biegu przedawnienia sytuacja jest bardziej niekorzystna dla podatnika. Przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że będzie on liczony na nowo. Dla przykładu do przedawnienia zobowiązania pozostał tylko rok. Został jednak przerwany wskutek jednej z okoliczności przerywającej ten termin. W konsekwencji podatnik będzie musiał zacząć liczyć bieg terminu przedawnienia od nowa, czyli czekać kolejne 5 lat.
Różnicę między zawieszeniem a przerwaniem biegu przedawnienia wyjaśniono wyżej. W przypadku zawieszenia termin przedawnienia wydłuży się tylko o pół roku. Przy przerwaniu terminu po 4 latach, podatnik na przedawnienie w sumie będzie czekał 9 lat.
Ponadto bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
• od dnia wydania decyzji o rozłożeniu na raty czy o odroczeniu do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;
• od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.
 
Ważny adres
Narodowe Centrum Certyfikacji pełni funkcję Głównego Urzędu Certyfikacji http: //www.nccert.pl/ncc/home.aspx
Od 1 października 2005 r. rejestr podmiotów kwalifikowanych prowadzi NBP.
 
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Mandecki

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK