| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Urzędowe korekty deklaracji VAT

Urzędowe korekty deklaracji VAT

Jakich formalności musi dopełnić urząd, aby dokonana przez niego korekta była skuteczna? Czy urzędowa korekta może zmienić zobowiązanie o dowolną kwotę? Jakie są skutki korekty dokonanej przez urząd? Czy podatnik może nie zgodzić się na urzędową korektę deklaracji? Czy można zrobić korektę po kontroli podatkowej?

Jaka jest podstawa prawna korekty
 
W wyniku nowelizacji prawo podatników do korekty deklaracji stało się zasadą. Przypadki, w których korekty nie będą możliwe, są wyjątkiem. Jest to istotna zamiana, albowiem przed nowelizacją art. 81a w sposób kazuistyczny wyliczał przypadki, w jakich podatnikom, a także płatnikom i inkasentom przysługiwało uprawnienie do skorygowania deklaracji podatkowych. Artykuł 81c stanowił, że jeśli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą składać korekty deklaracji, również jeżeli nie wpływa to na wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku. Niejednoznaczność tych przepisów powodowała, że niejednokrotnie interpretowano je jako pozbawiające podatników uprawnienia do składania korekt deklaracji zwiększających kwotę zwrotu VAT, albowiem art. 81a nie przewidywał takiej możliwości, a art. 81c wyklucza taką korektę. Oczywiście z taką interpretacją nie należało się godzić, albowiem co innego wynika z poprawnej gramatycznej wykładni tego przepisu. Ponadto za niedopuszczalną należałoby uznać interpretację, która skutkowałaby pozbawieniem podatnika możliwości otrzymania zwrotu podatku w takiej wysokości, w jakiej jest mu on należny. Taka interpretacja stałaby w sprzeczności z podstawami systemu podatku VAT.
Dlatego też z uznaniem należy się odnieść do tej części nowelizacji, w której ustawodawca jednoznacznie wprowadził generalne prawo podatników do korekty deklaracji podatkowej.
W myśl art. 81 par. 1 znowelizowanej Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.
A zatem reguła ogólna stanowi, że podatnik ma prawo skorygować deklarację, o ile nie zabrania tego przepis szczególny. Inaczej mówiąc, to nie podatnik ma wskazać podstawę prawną do korekty, to organ podatkowy, chcąc odmówić prawa do korekty, musi obecnie wskazać podatnikowi, który przepis szczególny zabrania mu tej korekty.
Zmiany te jednak nie wprowadzają niczego nowego w zakresie „technicznego” sposobu dokonywania korekt deklaracji. Tak więc analogicznie jak dotychczas korekta następuje poprzez ponowne złożenie prawidłowo wypełnionego druku deklaracji, z zaznaczeniem, że jest to korekta. Podatnik, chcąc skorygować deklarację, musi złożyć wraz z deklaracją korygującą pisemne uzasadnienie tej korekty. W myśl art. 274a Ordynacji podatkowej, w przypadku braku uzasadnienia organ podatkowy ma obowiązek wezwać podatnika do udzielenia niezbędnych wyjaśnień. Wprawdzie przypisy nie określają żadnych formalnych wymogów, co do uzasadnienia korekty i nie określają, co powinno się znaleźć w takim uzasadnieniu, wydaje się, że należy w nim podać przynajmniej faktyczne przyczyny korekty.
UWAGA
To nie podatnik ma wskazać podstawę prawną do korekty, obecnie to organ podatkowy, chcąc odmówić prawa do korekty, musi wskazać podatnikowi, który przepis szczególny zabrania jej dokonania.
 
Kiedy urząd może sam skorygować deklarację
 
W wyniku nowelizacji Ordynacji pojawia się nowe uprawnienie organów podatkowych do korygowania deklaracji w ramach czynności sprawdzających. Zmiana ta spowoduje ograniczenie obowiązku osobistych kontaktów podatnika z organem podatkowym.
Przyjmuje się że ponad 20 procent zeznań podatku dochodowego od osób fizycznych zawiera drobne błędy formalne czy rachunkowe wynikające z pomyłek w zaokrąglaniu wartości, przenoszeniu kwot do innych pozycji, itp. Dotychczas, aby skorygować taką pomyłkę, urząd miał obowiązek wezwać podatnika, a ten musiał osobiście ją poprawić. Takie zasady dotyczyły również korekt deklaracji VAT.
Obecnie sprawa się upraszcza. Nowela przyznaje w art. 274 Ordynacji podatkowej organom podatkowym prawo do samodzielnego korygowania zeznań i deklaracji podatkowych, dotyczących wszelkich podatków, w wypadku oczywistych pomyłek i błędów, a także w razie wypełnienia ich niezgodnie z wymaganiami.
W myśl art. 274 par. 1 Ordynacji podatkowej, w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
• koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1000 zł,
• zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK