| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Jak wdrożyć w firmie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Tworzenie sprawozdania po raz pierwszy według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) wciąż przysparza polskim jednostkom wielu problemów. Przejście na standardy wiąże się nie tylko ze zmianą zasad ujmowania oraz wyceny aktywów i pasywów, ale z dużo większym zakresem ujawnień w sprawozdaniu finansowym niż przewidywało polskie prawo bilansowe. Trudności nawarstwiają również ciągłe nowelizacje i modyfikacje standardów.

Połączenia jednostek
 
Jeśli chodzi o zwolnienia fakultatywne dotyczące połączeń jednostek gospodarczych, to jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy może nie stosować MSSF nr 3 retrospektywnie. Jeżeli jednak zastosowała MSSF nr 3 to powinna przekształcić wszystkie późniejsze połączenia. Jeżeli jednostka nie zastosuje MSSF nr 3 to na dzień przejścia na MSSF winna zastosować zapisy dodatku B do MSSF nr 1, a więc:
• klasyfikacja połączenia pozostaje bez zmian,
• dokonuje reklasyfikacji wartości niematerialnych i prawnych nie spełniających warunków na wartość firmy (chyba że odjęła wartość firmy od kapitału),
• nie ujmuje przejętych usuniętych zobowiązań i aktywów finansowych oraz wartości firmy, co koryguje niepodzielony wynik z lat ubiegłych,
• ujmuje wszystkie inne zmiany w niepodzielonym wyniku,
• przeszacowanie aktywów do wartości godziwych dokonuje przez korektę niepodzielonego wyniku lat ubiegłych,
• przeszacowaną wartość godziwą uznaje jako zakładany koszt – podstawę umorzenia, jeżeli wycenia majątek wg cen nabycia.
Ponadto trzeba pamiętać, że wartość bilansowa wartości firmy w bilansie otwarcia wg MSSF powinna odpowiadać jej wartości bilansowej ustalonej zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości, po przeprowadzeniu trzech korekt:
• zwiększenia wartości bilansowej wartości firmy w momencie przekwalifikowania pozycji, które wcześniej ujmowała jako wartości niematerialne (i odwrotnie – zmniejszenia wartości firmy w przypadku ujawnienia wartości niematerialnych),
• uwzględnienia zdarzeń warunkowych wpływających na kwoty zapłaty (zmiana ceny przejęcia),
• dokonania odpisu z tytułu utraty wartości zgodnie z MSR nr 36 na dzień przejścia na MSSF.
 
Wartość godziwa
 
Przy zwolnieniach fakultatywnych dotyczących wartości godziwej lub przeszacowania do zakładanego kosztu, należy natomiast zwrócić uwagę na następujące kwestie. Istotne (ze względu na pracochłonność oraz koszty) jest skorzystanie ze zwolnienia fakultatywnego w zakresie ustalenia wartości godziwej lub aktualizacji wyceny jako zakładanego kosztu na dzień przejścia na MSR. Retrospektywne zastosowanie MSR nr 16, 38 i 40 oznaczałoby, że należałoby wycenić aktywa objęte tymi standardami wg MSR w dacie nabycia. Byłby to w istocie powrót do ewidencji księgowej sprzed wielu lat i ponowna wycena nakładów.
Jednostka przyjmująca MSSF po raz pierwszy może wybrać wycenę środków trwałych, wartości niematerialnych oraz inwestycji w nieruchomości wg wartości godziwej na datę przejścia na MSSF i przyjąć ją jako zakładany koszt. Późniejsza amortyzacja wyliczona jest w oparciu o ekonomiczny okres użytkowania aktywa oraz wartość zakładanego kosztu, o ile taką opcję wyceny jednostka wybierze.
Jeżeli jednostka skorzysta ze zwolnienia i przyjmie wartość godziwą jako zakładany koszt, nie wymaga to od niej stosowania tej metody do wszystkich środków trwałych. Jednostka może również dokonać aktualizacji wyceny. Jeżeli aktualizowała aktywa i to przeszacowanie na tę datę było zgodne z wartością godziwą, to możliwe jest przyjęcie tej wyceny jako zakładanego kosztu na datę tej wyceny. W takim przypadku należy doprowadzić tak ustalony zakładany koszt na datę wyceny do wartości zakładanego kosztu na datę przejścia na MSSF.
Jeżeli wartość wykazana zgodnie z poprzednio stosowanymi krajowymi zasadami rachunkowości różni się od wyceny wartości godziwej, to odpowiednią korektę zalicza się na poczet niepodzielonego wyniku lat ubiegłych.
Należy pamiętać, że jednostka gospodarcza zgodnie z MSR nr 38 nie może ujmować wewnętrznie wygenerowanych wartości niematerialnych nie spełniających kryteriów, ale stosujący MSSF po raz pierwszy powinno się ująć te wewnętrzne wygenerowane wartości niematerialne, które spełniły kryteria ujęcia w dacie ich poniesienia, bez względu na to, że aktywa te były zaliczane w ciężar bieżących kosztów w ramach poprzednio stosowanych zasad rachunkowości. Należy też pamiętać, że nie można stosować wartości godziwej, o ile nie istnieje aktywny rynek. Można jednak wycenić takie wartości retrospektywnie, tzn. ustalając ich koszt na datę nabycia/wytworzenia i doprowadzić tę wartość do dnia przejścia na MSR z uwzględnieniem ekonomicznego okresu użytkowania lub w określonych przypadkach, przyjmując nieokreślony okres użytkowania. Wyceny środków trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych w wartości godziwej sporządzane są najczęściej przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych.
 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK