| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Aby sprawozdanie finansowe przedstawiało prawdziwy obraz firmy, wszystkie jego elementy muszą być sporządzone prawidłowo. Dlatego ważne jest, aby odpowiednie zasady rachunkowości zastosowane przy jego tworzeniu były opisane we wstępie do sprawozdania. Konieczne jest również umieszczenie w tym miejscu informacji, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

Wycena majątku

 

Jak już to zostało powiedziane, zawarte we wstępie zasady wyceny majątku, a także amortyzacji muszą odzwierciedlać te, które zostały uwzględnione przy tworzeniu bilansu. Warto przypomnieć, że odpowiedzialność za prawidłowość wycen spoczywa na kierowniku jednostki. Dlatego przy wycenie w niektórych przypadkach bezpieczniej skorzystać z usług specjalistów. Takie działanie zaleca się przede wszystkim przy wycenie w wartości godziwej lub wycenie rezerw np. na świadczenia emerytalne. Z usług firmy zewnętrznej warto skorzystać w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przy zastosowaniu złożonych modeli. Specjaliści wskazują bowiem ten obszar jako na jeden z najbardziej problematycznych dla księgowych. Zaleca się zewnętrzną wycenę również w przypadku spółek podlegających Międzynarodowym Standardom Rachunkowości, które wyceniają środki trwałe według wartości godziwej. W przypadku stosowania polskiego prawa bilansowego warto, by usługi rzeczoznawcy wspomagały te jednostki, które zgodnie z tą metodą wyceniają aktywa finansowe oraz inne składniki majątku.

Z kolei w przypadku rezerw na świadczenia emerytalne zaleca się skorzystanie z usług aktuariusza. Umożliwia to właściwe oszacowanie pełnego kosztu zatrudnienia i stanowią ważne źródło informacji dla kierownictwa firmy oraz audytorów. Samodzielne wyliczenie kwoty tej rezerwy jest złożone i może rodzić duże ryzyko popełnienia błędu.

Jeżeli jednak firma nie zdecyduje się skorzystać z zewnętrznych usług, powinna pamiętać, że rezerwę z tytułu świadczeń emerytalnych ustala się na dzień bilansowy jako sumę rezerw dotyczących poszczególnych pracowników lub ich jednorodnych grup.

Należy pamiętać, że konieczność tworzenia tego typu rezerw istnieje tylko wtedy gdy z przepisów prawa, układu zbiorowego pracy lub umów o pracę jednoznacznie wynika, że na pracodawcy spoczywa obowiązek wykonania takiego świadczenia, a jego wysokość jest istotna. Natomiast przy szacowaniu ich wartości należy uwzględnić w szczególności:

- przewidywaną na dzień bilansowy wartość nominalną przyszłego świadczenia,

- prawdopodobieństwo demograficzne wypłaty świadczenia,

- czynnik dyskontujący,

- czynnik obniżający wartość nominalną przyszłego świadczenia do wartości, jaką ma to świadczenie w dniu bilansowym,

 świadczenia, jakie już powstały do dnia bilansowego.

 

Rezerwy na badanie

 

Wielu problemów przysparza również kwestia rezerw na badanie sprawozdania. Firmy, których sprawozdania zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości podlegają obowiązkowemu badaniu, często ponoszą w związku z tym bardzo wysokie koszty. Wątpliwe jest, czy istnieje konieczność tworzenie na ten cel specjalnych rezerw, w przypadku gdy tego typu koszty ponoszone są co roku. Jeżeli ich wysokości są podobne, nie mają istotnego wpływu na wynik finansowy. Eksperci jednak uznają zasadność ich tworzenia rozpatrując kwestię z punktu widzenia kompletnego ujęcia w sprawozdaniu finansowym aktywów i pasywów. Prawo bilansowe wymaga, aby wykazać wszystkie zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, co do których wystąpiło tzw. zdarzenie przeszłe, czyli zdarzenie wywołujące powstanie obowiązku. W przypadku badania sprawozdania zdarzeniem takim jest po prostu zakończenie roku obrotowego, za który jednostka ma obowiązek przeprowadzenia badania.

Argumentem świadczącym za koniecznością tworzenia takich rezerw jest również realizacja zasady memoriałowej przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Według tej zasady, skutki zdarzeń gospodarczych należy uwzględniać w okresie sprawozdawczym, którego dotyczą.

 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK