| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Jak sporządzić wiarygodne sprawozdanie finansowe

Aby sprawozdanie finansowe przedstawiało prawdziwy obraz firmy, wszystkie jego elementy muszą być sporządzone prawidłowo. Dlatego ważne jest, aby odpowiednie zasady rachunkowości zastosowane przy jego tworzeniu były opisane we wstępie do sprawozdania. Konieczne jest również umieszczenie w tym miejscu informacji, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności jednostki.

Rozliczenia międzyokresowe

 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe dzielą się na:

- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

- inne rozliczenia międzyokresowe.

Pozycja ta obejmuje wszystkie nierozliczone na dzień bilansowy nakłady przyszłych okresów, których rozliczenie nastąpi w okresie przekraczającym 12 miesięcy.

Inne rozliczenia międzyokresowe są to poniesione wydatki, które na dzień bilansowy nie stanowią kosztu. Będą nim dopiero w przyszłych okresach obrotowych (po 12 miesiącach od dnia bilansowego).

Do tej pozycji kwalifikuje się m.in. koszty:

- trwających prac rozwojowych,

- przygotowania nowej produkcji,

- planowanego remontu maszyn,

- organizacji i założenia spółki (poza tymi, które zostały pokryte nadwyżką ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji).

W pozycji tej wykazuje się również opłacone z góry prenumeraty i czynsze, a także dyskonto weksla.

ŚRODKI TRWAŁE W PRAWIE BILANSOWYM

Według prawa bilansowego do środków trwałych zalicza się: prawo do wieczystego użytkowania gruntów, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Zgodnie z przepisami podatkowymi są to wartości niematerialne i prawne.

SPADEK WARTOŚCI ZAPASÓW

W przypadku zapasów przeznaczonych do wykorzystania w produkcji, jeżeli spadek ich wartości nie powoduje wzrostu kosztu wytworzenia do poziomu przewyższającego cenę sprzedaży wyrobów netto, nie należy dokonywać odpisu aktualizującego.

NALEŻNOŚĆ SPORNA

Należność sporną, która nie została skierowana na drogę sądową, ujawnia się w bilansie w pozycji należności krótkoterminowe. W pozycji należności sporne będzie prezentowana dopiero po skierowaniu jej na drogę sądową.

 

Zapasy

 

Kolejną pozycją aktywów bilansu jest B.I, czyli zapasy. Do kategorii tej zalicza się przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w ciągu normalnego cyklu operacyjnego:

- materiały nabyte w celu wykorzystania we własnym zakresie,

- wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi), zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji,

- półprodukty oraz towary nabyte w stanie nieprzetworzonym,

- zaliczki na towary.

Należy pamiętać, że w pozycji materiały wykazuje się również materiały w drodze, czyli te, których jednostka fizycznie nie posiada (nie ma dowodu przyjęcia do magazynu), lecz zostały przez dostawcę wysłane i zafakturowane. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w pozycji B.I.4 określającej towary w drodze.

 

Należności krótkoterminowe

 

Natomiast w przypadku pozycji B.II należności krótkoterminowe warto zapamiętać, że nie zalicza się do niej:

- udzielonych przez jednostkę pożyczek (zaliczanych do inwestycji krótkoterminowych),

- zaliczek zapłaconych przez jednostkę na przyszłe dostawy wartości niematerialnych i prawnych (zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych),

- zaliczek zapłaconych przez jednostkę na przyszłe dostawy środków trwałych (zaliczanych do rzeczowych aktywów trwałych,

- zaliczek zapłaconych przez jednostkę na przyszłe dostawy i usługi (zaliczane do zapasów).

 

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK