| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczyć leasing

Jak rozliczyć leasing

Firmy mogą korzystać z dwóch form leasingu - finansowego i operacyjnego. Wybór odpowiedniej formy zależy od potrzeb i możliwości leasingobiorcy. Zawarcie umowy będzie miało istotne skutki dla rozliczeń podatkowych zarówno finansującego, jak i korzystającego z przedmiotu leasingu.

Limity przy autach osobowych
Trzeba pamiętać, że występujące przy leasingu prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu podlega pewnym ograniczeniom. Nie wszystkie odpisy amortyzacyjne będzie można zaliczyć w koszty bez ograniczeń. Najistotniejsze z nich dotyczą samochodów osobowych, które są przedmiotem bardzo wielu umów leasingu.
W myśl przepisów ustaw o PIT i CIT, za koszty uzyskania przychodu nie uważa się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 tys. euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Ewentualne odpisy od wartości leasingowanego samochodu w części przekraczającej wspomniany limit nie będą już dla korzystającego kosztami uzyskania przychodu.
Sprzedaż przy leasingu kapitałowym
Ustawy podatkowe szczegółowo regulują kwestie kosztów i przychodów w leasingu kapitałowym w przypadku gdy finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem umowy. W takiej sytuacji przychodem ze sprzedaży dla finansującego jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, także wtedy, gdy odbiega ona znacznie od ich wartości rynkowej.
Kosztami uzyskania przychodów nie będą natomiast wydatki poniesione przez finansującego na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych stanowiących przedmiot umowy leasingu. Kosztem będą jednak te wydatki pomniejszone o spłatę wartości początkowej, o której mowa w art. 17a pkt 7 ustawy o CIT (art. 23a pkt 7 ustawy o PIT). Jeżeli umowa spełnia warunki leasingu finansowego i po upływie podstawowego okresu jej trwania finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, będące przedmiotem umowy, przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony, także wtedy, gdy odbiegają znacznie od wartości rynkowej.
W przypadku gdy po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansowego finansujący przeniesie na osobę trzecią własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, będących przedmiotem umowy, oraz wypłaca korzystającemu z tytułu spłaty ich wartości uzgodnioną kwotę, to dla korzystającego kwota ta będzie przychodem osiągniętym w dniu jej otrzymania.
Przeniesienie własności gruntów
Ograniczenie zaliczania do kosztów rat leasingowych, które charakteryzują umowę leasingu kapitałowego, stosuje się w przypadku leasingu gruntów. Jeżeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony są grunty, a suma ustalonych w niej opłat odpowiada co najmniej wartości gruntów równej wydatkom na ich nabycie - do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie obowiązywania tej umowy z tytułu używania przedmiotu umowy, w części stanowiącej spłatę tej wartości. Jeśli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przeniesie na korzystającego lub osobę trzecią własność gruntów będących przedmiotem umowy leasingu, albo oddaje je korzystającemu do dalszego używania, do ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów stron umowy należy stosować odpowiednio art. 17g i art. 17h ustawy o CIT (art. 23g i art. 23h ustawy o PIT).
VAT przy leasingu
Ustawa o podatku od towarów i usług zrównała umowę leasingu finansowego z dostawą towarów. W takim przypadku leasingobiorca otrzymuje od leasingodawcy jedną fakturę VAT na całą wartość przedmiotu leasingu. Potem ponosi tylko opłaty, które nie zawierają VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), dalej ustawa o VAT, przez pojęcie dostawy towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony. Według art. 7 ust. 9 ustawy o VAT przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotem są grunty.
Jeżeli umowa odpowiada wyżej wymienionym warunkom (czyli leasingowi kapitałowemu), należy ją kwalifikować jako dostawę towaru. W takim przypadku obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wydania towaru na podstawie umowy leasingu powstaje na zasadach ogólnych, od całej kwoty wartości towaru. Nabywca towaru jest uprawniony do obniżenia podatku należnego w momencie otrzymania faktury i prawa do rozporządzania towarem na zasadach wymienionych w art. 86 ustawy o VAT. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę VAT lub w okresie następnym.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK