| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozrachunki w księgach rachunkowych

Rozrachunki w księgach rachunkowych

Prowadząc działalność gospodarczą, każda firma bez względu na swoją specyfikę przeprowadza operacje gospodarcze, podczas których powstają zobowiązania i należności, czyli rozrachunki. Dotyczy to zarówno relacji z kontrahentami, jak i pracownikami, a także rozliczeń z urzędem skarbowym czy celnym, jak również Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponieważ moment realizacji i zapłaty najczęściej nie następuje pod tą samą datą, konieczne jest ich zaewidencjonowanie za pomocą kont rozrachunków z zespołu 2.

Podatek dochodowy i składki ZUS
Na koncie rozrachunków publicznoprawnych ewidencjonuje się również kwoty płaconego podatku przez podatnika będącego osobą fizyczną i prawną, a także pobierane przez firmę miesięczne zaliczki od dywidend czy wynagrodzeń pracowników. Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek przekazywać zaliczki od wynagrodzeń pracowników na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym ją pobrał. Od stycznia tego roku nie przekazuje się jednak deklaracji podatkowych (czyli PIT-4). Ewidencja tej operacji będzie przeprowadzona w następujący sposób: strona Wn konta 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce „Rozrachunki płatnika z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy”), strona Ma konta 130 „Rachunek bankowy”.
Wartość zaliczki od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę oblicza się poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto wartość składek z tytułu ubezpieczeń społecznych w części pokrywanej przez pracownika oraz kosztów uzyskania przychodów.
Pozostałą kwotę mnoży się przez obowiązującą stawkę podatku, np. 19 proc. oraz uwzględnia kwotę wolną od podatku i od uzyskanej wartości odejmuje się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (jednak nie więcej niż 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki).
Pracodawca jest również płatnikiem składek ZUS. Zobowiązany jest do naliczania, pobierania i przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki:
- na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc. podstawy wymiaru) - pokrywane są po połowie przez pracodawcę i pracownika,
- na ubezpieczenia rentowe (13,00 proc. podstawy wymiaru) - pokrywane po połowie przez pracodawca i pracownika,
- na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc. podstawy wymiaru) - pokrywane przez pracownika,
- składka na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla danej firmy - pokrywane w całości przez pracodawcę,
- na ubezpieczenie zdrowotne (od 2007 roku składka zdrowotna wynosi 9 proc.) - finansowane jest przez pracowników.
Ponadto pracodawca musi pokryć składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Ewidencja takich operacji będzie więc przebiegała w następujący sposób:
- potrącenie składek od wynagrodzenia pracownika:
- w części pokrywanej przez pracownika: strona Wn konta „Rozrachunki z pracownikami”, strona Ma konta „Rozrachunki z ZUS”,
- w części pokrywanej przez pracodawcę strona Wn konta „Koszty według rodzaju” (440 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”), strona Ma konta „Rozrachunki z ZUS”,
- przekazanie na konto ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, pomniejszone o świadczenia wypłacone ze środków ZUS: strona Wn konta „Rozrachunki z ZUS”, strona Ma konta 130 „Rachunek bankowy”.
Cło i inne opłaty
W ramach rozrachunków publicznoprawnych można wyodrębnić również konto 228 „Rozrachunki z urzędami celnymi”. Służy ono do ewidencji rozrachunków z urzędem celnym z tytułu pobieranych przez nie ceł, akcyzy, podatku od towarów i usług (w przypadku importu), a także opłat manipulacyjnych od importowanych materiałów, towarów lub opłat manipulacyjnych od eksportowanych towarów i wyrobów. Wymienione opłaty manipulacyjne obciążają koszty operacyjne, co należy zaewidencjonować następującym zapisem: strona Wn konta 454 „Pozostałe podatki i opłaty”, strona Ma konta 28 „Rozrachunki z urzędami celnymi”.
Natomiast do ewidencji wcześniej niewymienionych podatków i opłat można wyodrębnić przykładowo konto 226 „Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków opłat i dotacji”. Są to m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów lub za eksploatację złóż czy gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego i wprowadzanie w nim zmian. Ponadto na koncie 226 można ujmować kary za zniszczenie środowiska, wpłaty na rzecz PFRON, dotacje i subwencje otrzymywanych z budżetu, jednak z wyjątkiem tych, które zostały otrzymane na zakup środków trwałych, a także realizację prac badawczo-rozwojowych ewidencjonowanych na koncie 850 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK