| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Rozrachunki w księgach rachunkowych

Rozrachunki w księgach rachunkowych

Prowadząc działalność gospodarczą, każda firma bez względu na swoją specyfikę przeprowadza operacje gospodarcze, podczas których powstają zobowiązania i należności, czyli rozrachunki. Dotyczy to zarówno relacji z kontrahentami, jak i pracownikami, a także rozliczeń z urzędem skarbowym czy celnym, jak również Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ponieważ moment realizacji i zapłaty najczęściej nie następuje pod tą samą datą, konieczne jest ich zaewidencjonowanie za pomocą kont rozrachunków z zespołu 2.

Podatek dochodowy i składki ZUS
Na koncie rozrachunków publicznoprawnych ewidencjonuje się również kwoty płaconego podatku przez podatnika będącego osobą fizyczną i prawną, a także pobierane przez firmę miesięczne zaliczki od dywidend czy wynagrodzeń pracowników. Warto pamiętać, że pracodawca ma obowiązek przekazywać zaliczki od wynagrodzeń pracowników na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym ją pobrał. Od stycznia tego roku nie przekazuje się jednak deklaracji podatkowych (czyli PIT-4). Ewidencja tej operacji będzie przeprowadzona w następujący sposób: strona Wn konta 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce „Rozrachunki płatnika z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy”), strona Ma konta 130 „Rachunek bankowy”.
Wartość zaliczki od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę oblicza się poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto wartość składek z tytułu ubezpieczeń społecznych w części pokrywanej przez pracownika oraz kosztów uzyskania przychodów.
Pozostałą kwotę mnoży się przez obowiązującą stawkę podatku, np. 19 proc. oraz uwzględnia kwotę wolną od podatku i od uzyskanej wartości odejmuje się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (jednak nie więcej niż 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki).
Pracodawca jest również płatnikiem składek ZUS. Zobowiązany jest do naliczania, pobierania i przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki:
- na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc. podstawy wymiaru) - pokrywane są po połowie przez pracodawcę i pracownika,
- na ubezpieczenia rentowe (13,00 proc. podstawy wymiaru) - pokrywane po połowie przez pracodawca i pracownika,
- na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc. podstawy wymiaru) - pokrywane przez pracownika,
- składka na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest indywidualnie dla danej firmy - pokrywane w całości przez pracodawcę,
- na ubezpieczenie zdrowotne (od 2007 roku składka zdrowotna wynosi 9 proc.) - finansowane jest przez pracowników.
Ponadto pracodawca musi pokryć składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Ewidencja takich operacji będzie więc przebiegała w następujący sposób:
- potrącenie składek od wynagrodzenia pracownika:
- w części pokrywanej przez pracownika: strona Wn konta „Rozrachunki z pracownikami”, strona Ma konta „Rozrachunki z ZUS”,
- w części pokrywanej przez pracodawcę strona Wn konta „Koszty według rodzaju” (440 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”), strona Ma konta „Rozrachunki z ZUS”,
- przekazanie na konto ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, pomniejszone o świadczenia wypłacone ze środków ZUS: strona Wn konta „Rozrachunki z ZUS”, strona Ma konta 130 „Rachunek bankowy”.
Cło i inne opłaty
W ramach rozrachunków publicznoprawnych można wyodrębnić również konto 228 „Rozrachunki z urzędami celnymi”. Służy ono do ewidencji rozrachunków z urzędem celnym z tytułu pobieranych przez nie ceł, akcyzy, podatku od towarów i usług (w przypadku importu), a także opłat manipulacyjnych od importowanych materiałów, towarów lub opłat manipulacyjnych od eksportowanych towarów i wyrobów. Wymienione opłaty manipulacyjne obciążają koszty operacyjne, co należy zaewidencjonować następującym zapisem: strona Wn konta 454 „Pozostałe podatki i opłaty”, strona Ma konta 28 „Rozrachunki z urzędami celnymi”.
Natomiast do ewidencji wcześniej niewymienionych podatków i opłat można wyodrębnić przykładowo konto 226 „Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków opłat i dotacji”. Są to m.in. podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów lub za eksploatację złóż czy gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego i wprowadzanie w nim zmian. Ponadto na koncie 226 można ujmować kary za zniszczenie środowiska, wpłaty na rzecz PFRON, dotacje i subwencje otrzymywanych z budżetu, jednak z wyjątkiem tych, które zostały otrzymane na zakup środków trwałych, a także realizację prac badawczo-rozwojowych ewidencjonowanych na koncie 850 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK