| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak rozliczać fundusze unijne - interpretacje podatkowe

Jak rozliczać fundusze unijne - interpretacje podatkowe

Każdy podatnik otrzymujący dotacje musi się liczyć z kontrolą ich prawidłowego rozliczenia. Gdy fiskus znajdzie nieprawidłowości, w tym dotyczące bezpodstawnego przyznania pomocy, może się okazać, że otrzymane pieniądze trzeba będzie zwrócić. Dotacje unijne na gruncie przepisów podatkowych mogą przybrać postać dotacji pochodzących z budżetu państwa (budżetów gmin) lub z instytucji unijnych. Jedne będą podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych, inne będą zwolnione z podatku. Aby prawidłowo rozliczać otrzymane środki, prezentujemy wybrane interpretacje organów podatkowych wraz z opiniami specjalistów.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Jednostka od 1 stycznia do 30 września 2007 r. realizuje projekt unijny. Realizacja projektu odbywa się na podstawie umowy w ramach Programu INTERREG 2004-2006, zawartej ze stowarzyszeniem. Jednostka prowadzi działalność gospodarczą oraz jest podatnikiem VAT - jako beneficjent bezzwrotnej pomocy pokrywa wszystkie koszty projektu wraz z VAT w 100 proc. ze środków własnych, a po uznaniu poprawności kwalifikowania wydatkowanych środków przez stowarzyszenie otrzymuje refundację 75 proc. kosztów netto. Zapłata VAT wskazanego w fakturach nie jest refundowana i stanowi dodatkowy wydatek podatnika. Czy podlega zwrotowi podatek naliczony zawarty w zakupach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z par. 23 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przysługuje zwrot podatku naliczonego. W rozumieniu par. 6 ust. 3 rozporządzenia, za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z rządem RP, dotyczących: 1) Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu, a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych UE; 2) kontraktów zawartych przed 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w myśl par. 6 ust. 4 rozporządzenia uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie: umów zawartych z rządem RP, jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy - z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w par. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed 1 maja 2004 r.

Środki finansowe otrzymane z EFRR, stanowiącego jeden z unijnych funduszy strukturalnych, nie wypełniają definicji środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w par. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia, i dlatego jednostce nie przysługuje zwrot podatku naliczonego.

Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z 18 kwietnia 2007 r., nr IX/443-5/07


OPINIA

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.
TOMASZ KOSUB, konsultant podatkowy, firma Biernacki w Krakowie

Literalna wykładnia przepisów krajowych rzeczywiście może prowadzić do wniosku o braku prawa do zwrotu VAT na podstawie przywołanego przez organ przepisu rozporządzenia. Uprzywilejowanie w tym względzie pomocy zagranicznej otrzymywanej z zagranicy ze środków pochodzących z umów międzynarodowych czy środków przedakcesyjnych UE wydaje się nie mieć uzasadnienia prawnego. Tego rodzaju przepisy pozostają w sprzeczności z celami, dla których Wspólnota powołała fundusze strukturalne.

Zgodnie z zasadą nr 7 Rozporządzenia Komisji nr 448/2004 VAT, którego zwrotu beneficjent końcowy nie może uzyskać na mocy określonych przepisów krajowych, stanowi wydatek kwalifikowany tylko wtedy, gdy takie przepisy są pod każdym względem zgodne z VI Dyrektywą Rady dotyczącą VAT. Ponadto przepis ten stanowi, że współfinansowanie ze strony Wspólnoty nie przekracza całkowitego kosztu kwalifikowanego z wyłączeniem VAT. Zgodność przywołanych przepisów prawa krajowego z prawem wspólnotowym w świetle przywołanych przepisów i dotychczasowego orzecznictwa ETS może budzić wątpliwości. Opodatkowanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w sposób mniej korzystny w stosunku do sfinansowanych w całości lub w części na podstawie umów międzynarodowych wyłączających przeznaczenie tych środków na cele fiskalne pozostaje w sprzeczności z wyrażoną w art. 10 Traktatu zasadą lojalności i szczerej współpracy w stosunkach państw członkowskich ze Wspólnotą.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Beata Sadowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK